Ermeni Raporu

Ermeni Yalanı-3- Başlangıç-Türkçe Yayın

Ermeni Yalanı-3- Başlangıç-Türkçe Yayın

Ermeni Köylülerine Taşnak İşkencesi

Taşnak kaynakları, Ermeni köylülerinin bizzat Ermeni hükümetinin inanılmaz baskı ve zorbalığı altında yaşadıklarını da belgeliyorlar.

Örneğin: Taşnak Hükümeti Komiseri V. Agamyan’ın ordudan firarları önlemek bahanesiyle soruşturma veya mahkeme olmaksızın insanları cezalandırdığı ve kurşuna dizdiği belgelere yansımaktadır. Agamyan, firarla suçlanan kişilerin eşlerini, annelerini ve kızkardeşlerini toplayıp, çırılçıplak soyup, köy meydanında bütün insanların gözü önünde kaz yürüyüşünü taklit etmek zorunda bırakmıştır.

Kadınları tutuklama emri veren Agamyan

Taşnak yetkilisi, daha sonra çıplak kadınları dövmüş ve saatlerce suyun içinde tutmuştur. Ardından kadınları tutuklama emri veren Agamyan, geceleyin de genç kadınların ve kızların ırzına geçmiştir.

26 Gosarhiv Armenii f. 67, d. 1769, y. 25’ten aktaran: age.
27 Jogovur, No. 105, 1920’den aktaran: age, s.100 vd.

Agamyan, hiçbir şekilde cezalandırılmadan görevini uzun süre sürdürmüştür. Taşnak Hükümeti, ancak M. Azarapetov isimli ajanından köylülerin Agamyan’a suikast girişiminde bulunacağını öğrenince onu merkeze almıştır.28

“köylük bölgelerde yağma yaptı ve kadınların ırzına geçti”

Taşnakların eski bakanlarından Cagetyan, İran’da yayımlanan yazısında, içinde bulunduğu Taşnak yönetimiyle ilgili olarak şunları belirtiyor: “Bolşeviklerin izini sürmek bahanesiyle hükümet orduları, sözde gönüllü birlikler (humbalar), icevan (eski Delican) kazasındaki köylük bölgelerde yağma yaptı ve kadınların ırzına geçti.

Gönüllü infaz ekibi, köylüleri öyle bir hale getiriyordu ki, birgünde ‘humbapeta’ (birliğin başı) ‘Arç-Mard’ (ayı-adam)50 gönüllüyle bütün kasabayı kuşatıyor ve yerle bir ediyordu. Yaklaşık bin Ermeni köylüsü Azerbaycan topraklarına sürüldü.”

“devlet hazinesinden 50 milyon ruble zimmetine geçirdi”

Cagetyan, eş dost ilişkileri üzerinden hiçbir yerel yetkilinin cezalandırılmadığını yazarken, şöyle devam ediyor: “Ermenistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin bütün suçlu tiplerinin barınağı haline gelmişti. Bizzat Bakan Krmonyan görevinden ayrılmadan bir gün önce devlet hazinesinden 50 milyon ruble zimmetine geçirdi.”29

Taşnaklardan başka bir temsilcisi olan yayıncı Çalhuşyan ise yıllar sonra hükümet polisini “yağma birlikleri” olarak adlandırıyor ve güneşin batmasının ardından başkentin merkezinde silahsız dolaşmanın imkansız hale geldiğini anlatıyor.30

Gerçekten de humhapeta diye anılan Ermeni gönüllü birlikleri sistemi, Ermenistan’da ve komşu ülkelerde anarşi ve yağmayı sistemli hale getirmiştir.

28 Gosarhiv Armenii f. 67, d. 1588, y. 62-63’ten aktaran: age, s.lOl vd.
29 Bkz. A. Karinyan, “K Harakteristike Armyans1..:ih Nationalistiçeskih Teçeniy”, Bolşevik Zakavkazya, No.9-10, 1928, s.70.
30 Bkz. age, s.70 vd.

Haydi yık, yağmala, öldür

Gönüllü birliklerin ruh halini yansıtması bakımından hep bir ağızdan söyledikleri şu şarkı bestelenmiş bir itiraftır: “Haydi yık, yağmala, öldür ve tak omzuna ceketini, özgürce dolaş!”31

Bu ortam, her aklına esenin gönüllü birlik kurmasına yol açmış vebirlikleri birer suç örgütü haline getirmiştir. Deli-Kazar isimli humhapetanın (birliğin başı) aşağıdaki duyurusu bu durumu çok iyi anlatır: “Erivan bölgesi ve Erivan şehri Ermenilerine duyurulur. Ben, bugün bütün çocuklarla birlikte cepheye gidiyorum. Eğer benim gidişimden sonra birileri kendini Deli-Kazar’ın çocukları diye tanıtıp şantajcı olarak adımı kötüye kullanırsa, millet ve askeri iktidar tarafından sert cezalara çarptırılacaktır.”32

alınan bu karara karşı gelenlerin ölümle cezalandırılacağı

Taşnak Hükümeti, 1918 yılına gelindiğinde 35 yaşına kadarkibütün vatandaşları askere çağırmış ve Türkiye’ye karşı savaş için tekrar “gönüllü” birlikler kurmuştur. Yayın organlarında yaptıkları yayınlarla da alınan bu karara karşı gelenlerin ölümle cezalandırılacağı, “aklı olanın” bu kurallara uyacağı yazılarak tehdit yöntemlerine başvurulmuştur. Bakü’de yayımlanan Taşnak yayın organı Am/in 1 Mart 1918 tarihli sayısı bu gerçekleri içeriyor.33

cezalandırmak üzere özel müfrezeler

Ermenistan Devlet Arşivi’nde saklanan başka bir belgede de, Taşnak Hükümeti’nin komşularla bitmeyen savaşlara ve milletler arası kırımlaraasker vermeyi reddeden Berd, Verhniy Karmir, Ahbyur köylerini ve Şamşadinsk bölgesinin diğer köylerini cezalandırmak üzere özel müfrezeler gönderdiği görülmektedir.34

Taşnakların Gürmü’de yayımlanan Marlik isimli yayın organında, seferberlikten kaçanların köylerine cezalandırmak üzere iki top ve İzdatelstvo AN Armyanskoy SSR, Yerevan, 1954, s.76. bir mitralyözle bir grup askerin gönderileceği ve karşı gelenlerin topa tutulacağı belirtilmektedir.35

31 T. Haçikog1yan, 10 LetArmyanskoy Strelkovoy Divizii, İzdatelstvo Polit. Uprav.KKA, Tiflis, 1930, s.5.
32 Age, s.5 vd.
33 Arev, No.46, 1 Mart 1918’den aktaran: A. Lalayan, “KontıTevolyutsionmy ‘Daşnaktsutyun’İ İmperialistiçeskaya Voyna 1914 1918 gg.”, s.96.
34 Ermenistan SSC Merkez Devlet Arşivi (TsGA Arın. SSR) f. 67/199, d. 139, y.230’dan aktaran: A. M. Elçibelcyan, Ustanovlenie Sovyetskoy Vlasti V Armenii,
35 Martik, No.2, 1918’den aktaran: T.P. Agayan, Ve/iki Oktyabr i Borba TrudyaşihsyaArmenii Za Pobedu Sovyekskoy Vlasti, İzdatelstvo AN Armyanskoy SSR,Yerevan, 1962, s.134.

3 Ermeni askeri kurşuna dizilmiştir

Hatta Taşnak iktidarı, asker kaçaklarını önlemek amacıyla “Terör Organı” adım verdikleri birlikler kurmuşlar ve şehrin duvarlarına şöyle duyumlar almışlardır: “Bütün kaçaklara ve Ermeni halkına duyurulur. 1 Mart gecesi biri at çalarak diğer ikisi alaydan kaçarak, vatana ve Ermeni halkına ihanet etmiş, 3 Ermeni askeri kurşuna dizilmiştir. Geç olmadan bütün kaçakların birliklerine teslim olmaları ve askerlik görevlerini yerine getirmeleri, yoksa aynı cezaya çarptırılacakları duyurulur. Türklerin Şirak’ı basmasına neden olacak hainlere ölüm. Terör Organı. Gümrü, 2 Mart 1918″36

boyun eğmeyen köylüleri cezalandırmak için

Taşnak Hükümeti’nin, boyun eğmeyen köylüleri cezalandırmak için Zangi nehrinin kolunu kapattığı ve bölgedeki köyleri susuz bıraktığı Ermeni hakim güçlerinin gazetelerinden olan Jogavurd’un29 Haziran 1920 tarihli sayısında aktarılmaktadır. Bu cezalandırmanın sonucunda birçok insan ölmüş, tarladaki ürünler mahvolmuştur.

Aynen Kaçaznuni gibi, yaşanan sürecin muhasebesini yapan Taşnakların eski Dışişleri Bakanı Mauses Petros da, eski Taşnak başbakanlarından Sirneon Vratsyan’a yazdığı açık mektupta maceracılığın ülkeye yıkım, açlık ve milli çatışmalar getirdiğini belirtmektedir.37

Petros’un açık mektubu Hınçakların Tebriz’deki yayın organı Zang’m 21 Eylül 1921 tarihli sayısında yayımlanmıştır.38

36 T. Haçikoglyan, age, s.7.
37 Jogovurd, No.102, 29 Haziran 1920’den aktaran: A.A. Lalayan, “KontrevolyutsionnayaRol Paıtii Daşnaktsutyun”, s.l 02.
38 Bkz. Rusya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet Arşivi (RGASPİ) f. 64, l. 1, d. 208,y. 167-171.

Ermeni subayının raporu dikkat çekici

Türk Ordusu’nu Coşkuyla Karşılayan Ermeni Köylüleri Taşnakların Türklere ve Kürtlere karşı giriştiği katliamlar yanında Ermeni köylülerine de şiddet ve baskı uygulaması, Ermeni halkı içinde de geniş tepkiye yol açmıştır. Dahası bazı Ermeni belgeleri, Ermeni köylülerinin Türk Ordusu’na gösterdiği sıcak duyguları yansıtmaktadır. Taşnak Hükümeti ordusu komutanı tarafından, firar eden Ermeni askerleri aramak üzere Eçmiadzin kazasından Gümrü köylerine gönderilen bir Ermeni subayının raporu dikkat çekicidir.

Gümrü bölgesi Ermenileri Taşnak subayını düşmanca karşılamış

Komutan, bu subayın ifadelerine dayanarak genel karargaha 14 Kasım 1920 tarihinde şu bilgileri rapor ediyor: “Gümrü bölgesi Ermenileri Taşnak subayını düşmanca karşılamış ve hatta birkaç defa Türklere teslim etmeye kalkmışlar.

Birçok köyde halk tepkili ve askeriyeyi düşman olarak görüyor. İlhiab ve Kapanak köylerinde kızıl bayraklar çekilmiş.
( … ) Subayım, M. Kapanak köyünde Selçan Ermenilerinden oluşan atlıların eşliğinde Türk süvari devriyesiyle karşılaşmış. Kazanlarda yemekler hazırlamışlar. Subayının, yemeği kimin için hazırladıklarını sorduğunda şöyle cevap vermişler: “Tabii ki Türkler için, sizin için değil.”39

varlıklarını korumak için

Bugün soykırımla suçlanan Türk Ordusu’nun bizzat Ermeni halkı tarafından böyle sıcak karşılanması, suçlamanın gerçekle bağlantısı konusunda herkesi yeterince aydınlatmaktadır.
İlginçtir, Taşnakların kendileri, Ermenistan’da Sovyet iktidarının kurulduğu dönemde, varlıklarını korumak için, Türkiye’ye yönelimi savunmuşlardır.

39 TsGA Arın. SSR f. 68/200, d. 867, y. 278’den aktaran: A.M. Elçibekyan, VelikayaOktyabrskaya Sotsialistiçeskaya Revolyutsiya İ Pobeda Sovyetskoy Vlasti VArnıenii, İzdatestvoAN Armyanskoy SSR, Yerevan, 1957, s.209

insanları ezen Taşnaklar, çareyi Türkiye’ye sığınmakta görmüşlerdir

Yıllarca komünizm düşmanlığı yapan ve Ermeni halkı içinde emperyalizme karşı mücadele eden ileri insanları ezen Taşnaklar, çareyi Türkiye’ye sığınmakta görmüşlerdir. Bu olgu, Türklerin katliam veya soykırım yaptığı yönündeki iddialarıda çürütmektedir. Taşnakların gazetesi Araç’ın 20 Kasım 1920 tarihli sayısında yayımlanan “Ateşkes Meselesi ve Yönelimimiz” başlıklı makalede, “eğer Ermeni halkı varlığını korumak istiyorsa Rus değil, Türk yönelimine sahip olmalıdır” ifadesi kullanılır.40

Bu tercih, Taşnakların Amerika’daki yayın organı Ayrenik’in sayfalarından da açıklanır.41

Hatta yayın organlarında gerek Abdülhamit gerek İttihat ve Terakki iktidarı döneminde, Türkiye’den haddinden fazla taleplerde bulunarak savaşlara yol açtıklarını ve kırımın sorumlusu olduklarını yazarlar.42

Kaçaznuni Raporunun ve Ermeni Belgelerinin Eşsiz Değeri

Türk-Ermeni ilişkileri açısından Birinci Dünya Savaşı’nın gerçekleri üzerine tartışmalarda bir belge lafıdır gitmektedir. Ermeni soykırımının geçerliliği veya geçersizliğini kanıtlayacak sihirli bir belge aranmaktadır. Soykırım gibi büyük bir tarihsel olayı bir belgeyle veya birkaç belgeyle ispatlama iddiası, gerçekten de gariptir.
Ama ille bu kadar kudretli bir belge aranıyorsa, işte Kaçaznuni raporu eşsiz değerdedir.
Çünkü raporu yazan, Ermenistan’ın ilk başbakanıdır; Türk başbakanı değildir.

40 Araç, No.255 20 Kasım 1920’den aktaran: A.A. Lalayan, age, s.105 ve T.P. Agayan,age, s.31.
41 A. Myasnikov, Armyanskie Politiçeskie Partii Za Rubejom, İzdatelstvo “SovyetskiKavkaz”, Tiflis, 1925, s.19.
42 T.P. Agayan, age, s.31.

Raporu yazan, savaşan taraflardan birinin başındadır

Ve o başbakan, soykırım olarak nitelenen olayları Taşnak Partisi’nin veya Ermeni Hükümeti’nin en yetkilisi olarak yaşamıştır.
Ve savaşın içinde değil, olaylar bittikten sonra bütün savaşın soğukkanlı ve vicdanlı bir değerlendirmesini yapmıştır.
Raporu yazan, savaşan taraflardan birinin başındadır ve üstelik soykırıma uğradığı söylenen tarafın başbakanıdır.
Soykırıma uğradıkları iddia edilen Ermenilerin başbakanı, olayı bir savaş olarak değerlendirmekte ve daha önemlisi emperyalistlere alet olduklarını açık yüreklilikle ortaya koymaktadır.

Elinizdeki belge, Türk arşivlerinde değil, Rus ve Ermeni arşivlerinde bulunuyor. Emperyalistler, Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirirken, Ermeni Başbakanı’na güvenmiyorlarsa kime güvenecekler?

Eğer Ermeni arşivleri de onları ikna etmiyorsa, hangi arşiv ikna edecek?

Kaçaznuni’nin raporu, emperyalizmin büyük yalanına son vermektedir.
Artık yapılacak iş, Kaçaznuni’nin raporunu ve gerçekleri ortaya koyan diğer Ermeni belgelerini, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Ermenice, Rusça, Çince, Arapça, ispanyolca ve başka dillerden basıp, dünya ölçeğinde bir kampanya yürütmektir.

İşte gerçekler, hem de ilk Ermenistan Başbakanı, Taşnaksutyun Partisi lideri Sayın Kaçaznuni’nin kaleminden

Bu raporun birer örneğini ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi, ABD’nin çeşitli eyalet meclisleri ve hükümetleri, Fransız Milli Meclisi, Alman Federal Meclisi, İsviçre Millet Meclisi gibi kurumlara göndermek yerinde olacaktır. Kabul ettikleri Ermeni soykırımı veya katliamı kararlarının tarihsel gerçeklere ne kadar uygun olduğunu Ermeni Başbakanı’ndan öğrenebilirler.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica