Siyaset

Yeni KHK’de kafa karıştıran madde

Yeni KHK’de kafa karıştıran madde. 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayınlandı. Habere göre, Yeni KHK’de kafa karıştıran madde, yer alıyor.

Yeni KHK’de kafa karıştıran madde

691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Askerlik Kanunu’na ek maddede ne anlatılmaya çalışıldığı tartışma yarattı.

691 sayılı KHK ile ayrıca, terör örgütlerine üyeliği ya da iltisakı bulunan, askerliğe elverişli olan yükümlülerin, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanların, Milli Savunma Bakanlığı‘nca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacağı belirtildi. Bu madde ile ne anlatılmaya çalışıldığı sosyal medyada tartışılmaya başladı.

Anlaşılamayan ek madde

Anlaşılamayan ek madde ise şu şekilde: “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar.

“bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli bir adres”

MADDE 7 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda”

“Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde; mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan; ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir. Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca; kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde; yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği; ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir.

“belirlenen ücret dava değerini geçemez”

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez”.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica