Vacit Çelik

65 Yaş Ve Üstü Vatandaşların Onurlarıyla Oynamaya Kimsenin Hakkı Yok

65 Yaş Ve Üstü Vatandaşların Onurlarıyla Oynamaya Kimsenin Hakkı Yok

*Bu dönem seçilemeyen ama 149 bin lira maaşı
peşin alan
306 milletvekili aldıklarını İADE etmemiş.
(İade etme onurunu gösteren sadece 4 milletvekili.)

Kendilerini sağcı- DİNCİ – MİLLİYETÇİ
Ve sosyal demokrat diye pazarlayanlardan
306 milletvekilinden ses yok.

TBMM ‘de görevli bir çalışına fazladan bir lira verse
resmi yazı ile ve faizi ile isteyen, icra işlemi yapan
TBMM Başkanlığından ses yok.

BUNUN ADI SOYGUNDUR…

BUNUN ADI TBMM çatısı altında
TBMM güvencesi ile
tüyü bitmemiş yetim hakkını çalmasıdır…

* Bu arada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın oğlu
ile evlenen Elif Burcu Kaya, düğünden kısa bir süre önce
TBMM’de işe alınmış, ardından da
jet hızıyla hukuk müşavirliği görevine atanmıştı.

TBMM çatısı altında tuz kokmuşsa
AKPMHPYRPHÜDAPAR Koalisyonunda
daha adil bir vatan mümkün değil mi…

***

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN ONURLARI İLE
OYNAMA SENARYOSUNA YİNE YENİDEN DÖNERSEK;
Önce Aksaray’dan, sonra Burdur’dan
65 yaş ve üstü vatandaşlar için kara bir haber
kısa sürede tüm yurda yayılmıştı.
Kara haber; ‘’65 yaş ve üzerindekilerin
toplu taşıma araçlarından
ücretsiz yararlanma hakları ellerinden alınıyor.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyu tırmıklamıştık…

Ancak bir kere daha tırmıklamak zorunlu oldu.
Evet 65 yaş ve üstündekilerin seyahat hakkının engellenmesi
TÜİK’in 2022 yılı hesaplarına göre 65 yaş ve üzerindeki
8 milyon 451 bin 669 kişiyi ilgilendiren haber.

İşin aslı öğrenildi ki, bu illerdeki Minibüsçüler
ve Otobüsçüler Odalarının kararı imiş bu!

Ancak Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve
Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği,
bütün Türkiye’de uygulamak niyetindeymiş.
Bu arada İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin,
kendi illerinde böyle bir niyet olmadığını bildiren
açıklaması ve 65 yaş ve üstü vatandaşların özlük haklarına
sahip çıkan ve saygı gösteren kararlarına
65 yaş ve üstü milyonlarca vatandaş teşekkür ediyor tabi.

Özel otobüs örgütleri,
“ücretsiz taşıma için yapılan maddi destek yeterli değil,
15 Ekimden itibaren 65 yaş ve üzerindekileri
ücretsiz taşımayacağız” diyorlar ya o iş öyle kolay değil,
Çünkü, 65 yaş ve üstü vatandaşların kullandığı hak
YASA ile tanınmıştır.
Bu hak 19 Ocak 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan
4736 sayılı kanuna 12 Temmuz 2013 tarihinde yapılan
Ek fıkrada yer almaktadır.

İlgili madde şu şekilde;
“(12/7/2013-6495/88 md.) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş
ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile
belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere,
birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak,
demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise
%50 indirimli olarak yararlanırlar.
Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar,
belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler,
birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila
altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz
veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.”

Görüldüğü gibi kamu işletmelerinin, belediyelerin
ya da bunların ihale yoluyla çalıştırdığı özel şirketlerin,
65 yaş ve üzerindekileri ücretsiz olarak taşımaları
yasa emridir.

Taşıma şirketi sahibinin keyfine göre davranması
söz konusu olamaz.

SONUÇA 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR
YASA İLE / cumhurbaşkanının onayı ile
seyahat hakkını kullanmaktadır ve
Yasa ve Cumhurbaşkanının onayı ile tanınan
ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINI ENGELLEMEK SUÇTUR,
CEZASI VARDIR.

Özel şirket sahibi, ücretsiz ulaşım hakkına sahip olanların
haklarını kullanmalarına olanak vermez ya da engellemesi,
ya da bir miktar dahi ücret talep etmesi
yani özel otobüs şirketlerinin niyetleri suçtur.
Dolayısıyla hakları engellenen her yurttaş,
durumu belgelemesi halinde
bu yaptırımın uygulanmasını sağlayabilecektir.

Ayrıca;
yasa ile yasayı uygulama görevi verilen
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
iki ayrı yönetmelik yayınlamıştı…
6 Ocak 2016 tarihli 29585 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan ikinci yönetmelik,
“Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak
Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir.

Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrası,
“işletmeciler” diye tarif ettiği
özel halk otobüsü şirketlerine hitaben şöyle demektedir;
“MADDE 4 – (1) İşletmecilere belediyeler aracılığıyla,
4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri
toplu taşıma hizmetinden herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeyerek
ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla,
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ödeme yapılır.”

Görüldüğü gibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar
ücretsiz taşınmamakta
Ve taraflarca anlaşılan tutar
özel otobüs sahiplerine ödeme yapılmakta…
Ayrıca yasa ile ulaşım hakkına sahip olan
65 yaş ve üzeri yaştaki yurttaşlar ile
otobüs firmaları birbirlerinin muhatabı değildir.
Birbirlerinin hasmı da değildirler,
birbirlerini hedef alarak sorunu çözmeleri de mümkün değildir.
Sorun, otobüs firması ve örgütleri ile
otobüs firmaları ile anlaşma yapan iktidar arasındadır.

SONUÇ:
1-) Yasa, kamu ya da özel taşıma araçlarının,
ücretsiz ulaşım hakkı bulunanlara
hizmet verilmesini emretmektedir.
2-) Ücretsiz ya da indirimli taşıma hakkı bulunanların
haklarını engellenmek suçtur ve cezayı gerektirmektedir.
3-) Özel otobüs sahipleri ve örgütleri yanlış yerle muhatap olmakta,
yanlış yeri hedef almaktadırlar.
4-) Benzine ve mazota günübirlik zam yapan,
ödenmiş vergileri hiçe sayarak yeni vergiler isteyen,
araç kullanmayı ateşten gömlek haline getiren iktidarın yarattığı
ulaşım maliyetlerindeki tırmanma, sorunun gerçek sebebidir.

Ancak heyhat ki, sorunun bir tarafındaki otobüsçüler,
sorunun yaratıcılarına yönelmek yerine,
sorunların altında ezilen vatandaşa saldırmaktadır.
5-) Otobüs şirketleri için çare,
kulağı ters göstermek yerine, sorunun gerçek yaratıcıları ile,
iktidar ile çözmeye yönelmektir.

***
NANKÖR
VEFASIZ
HAİN VE ZALİM OLAN
HER GÜN BİR ŞEYİNİ
BİR GÜN DE HER ŞEYİNİ KAYBEDER.
***
Esen kalın.
Kozmosun tavanı kadar saygılar

Daha Fazla Göster