Mecit Ünal

95 yıllık çınar kurumsal yapısıyla dimdik ayakta

95 yıllık çınar kurumsal yapısıyla dimdik ayakta 1923 yılından buyana ülke yönetiminde belirleyicilik anlamında dönemlere damga vurmuş; Ve ilk kurulduğu yıllarda yeni rejimin temellerini oluşturan “altı ilkeye” dayanan siyasi kimlik Cumhuriyet Halk Partisinin özüdür… yorum/haber

95 yıllık çınar kurumsal yapısıyla dimdik ayakta

Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkeleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliktir.

Gazi Mustafa Kemal, henüz Atatürk soyadını almadan, 9 Eylül 1923 tarihinde TBMM’nde bir gurup milletvekili arkadaşıyla Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurdu. Yeni kurulan partinin kurucuları arasında Refik Saydam, Celal Bayar, Sabit Sağıroğlu, Münir Hüsrev Göle, Cemil Uybadın, Kazım Hüsnü, Saffet Arıkan ve Zülfü Bey (Tigrel) yer alırken, partinin ilk genel sekreteri de Recep Peker olmuştu.

“1946 yılına kadar seçimlere tek parti olarak katıldı”

Arada, kurtuluş savaşının asker kanadından aydın isimlerin kurdukları siyasi partilerin ömürleri kısa sürdü ve 1935 yılında dil devriminin getirdiği anlayışla partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere tek parti olarak katıldı.

Altı ok temelli ideolojik kavram “Kemalizm”, partinin adının değiştirildiği kurultayda parti programına girdi.

“Köy Enstitülerinin dayanağı Kemalizm’dir”

Bu anlayışın ışığında Cumhuriyet Halk Partisinin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in yoğun çabalarıyla “Köy Enstitüleri” açılmıştır. Başta köylü aydınlanmasını sağlayacak olan bu kurumun varlığı Kemalizm ideolojisine dayanmaktadır.

Sağlam temeller üzerinde ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye olan inancıyla, ikinci dünya savaşının ardından çok partili düzene geçmeyi başarmıştır.

“İsmi demokrat olan bir parti kurmakla demokrat olunamayacağını…”

Cumhuriyet Halk Partisinin kurucuları arasında yer alan Celal Bayar ve milletvekili Adnan Menderes partiden ayrılarak, Demokrat Parti’yi kurdular. Ancak, ismi demokrat olan bir parti kurmakla demokrat olunamayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü alamamış olanlar, on yıllık tek başına iktidarları döneminde göstermişlerdir.

“Demokrasi kültürü temel ilkelerinden gelmektedir”

Temel ilkelerinin demokratik süreçleri zorunlu kıldığı bu anlayışla günümüzde siyasal yaşamımızda varlığını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde siyaset sahnesinde yer alan partiler arasında, temel hak ve özgürlükler bağlamında, seçme ve seçilme hakkına demokratik süreçleri işleten tek parti olma konumunu korumaktadır.

“Halkın temsili kültürü”

Hiçbir siyasi partide göremediğimiz, aday belirleme süreçlerinde bile demokratik kurumlar görev yapmaktadır. Tek adam belirlemeciliğine izin vermeyen anlayış, Sosyalist Enternasyonal üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisinin köklerinden gelen parti kültürüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi bir okuldur ve demokratik kültür aşılar. Bu kültürü alamayanlar, bu partiyi tanıyamazlar.

Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Feyzioğlu, Bülent Ecevit gibi Cumhuriyet Halk Partisinde etkin ve üst düzey görev yapanlar, Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü içselleştiremedikleri için maalesef Cumhuriyet Halk Partili olarak ölemediler…

Daha Fazla Göster