Ekonomi

AKP Menderes belediyesinin kasasında 2 milyon lira kayıp

AKP Menderes belediyesinin kasasında Sayıştay’ın AKP’li belediye için hazırladığı rapora göre belediyenin kasasında bulunan para ile açıklanan mali tablolar arasında yaklaşık 2 milyon TL’lik kayıp bulunuyor. AKP Menderes belediyesinin kasasında …

AKP Menderes belediyesinin kasasında

“2 milyon lira kayıp”

Sayıştay‘ın AKP’li Menderes Belediyesi için hazırladığı raporda 2 milyon liraya yakın bir paranın kayıp olduğu belirlendi. İhalesiz kira sözleşmelerini yenileyen belediyede ayrıca sınavsız kadro ataması da tespit edildi. Kurum içerisinde yapılan memuriyet atamalarının ise liyakata uygun yapılmadığı tespit edildi.

“Sınavla girilecek kadrolara sınavsız naklen atama”

Menderes Belediyesine ait Sayıştay Denetleme Raporunda; tespit edilen bulgular arasında, mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının gerçeği yansıtmaması; İller Bankası tarafından tahakkuk ettirilen borçların muhasebenin ilgili borç hesaplarında görülmediği; hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi işi ile idareye destek maksatlı personel çalıştırılması işinin bağlantılı olmamasına rağmen birlikte ihale edildiği; sınavla girilecek kadrolara sınavsız naklen atama gibi usulsüzlükler yer aldı. AKP Menderes belediyesinin kasasında 2 Milyon lira kayıp…

“Mali tablolar güvenilir değil”

Denetleme raporunda yer alan bulgulara göre belediyenin kasasında bulunan para ile, açıklanan mali tablolar arasında 2 milyon TL’lik kayıp bulunuyor.

“Sermaye hesabında eksik tutar…”

Raporda kayıp paraya ilişkin şu tespite yer verildi: “Kurumun mali tablolarında 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, 1.837.402,58 TL eksik tutar ile yer almıştır. Bu durum 2017 yılı mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemiştir.”

“Hatalı muhasebeleştirme”

Raporda, taşınmaz, kültür varlıklarının korunması için tahsil edilen katkı paylarının hatalı muhasebeleştirilmesi ve zamanında gönderilmemesi nedeniyle 369 bin 569 lira 85 kuruş yapılandırma faizine maruz kalındığı belirtildi. Yine belediye borçlarının mevzuat sırasına göre ödenmemesinden kaynaklı zarar oluştuğu da ifade edildi.

“İhale yapılmadan sözleşmeler yenilenmiş”

Belediyenin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin incelemede, taşınmazların kira süresinin bitiminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yeniden ihaleye çıkılmadığı ve Encümen kararlarıyla kiralamaların bir yıl veya daha fazla süreyle uzatıldığı tespiti de raporda yer aldı. Resmi kurum, ATM, derslik, büfe, konut gibi mülklerin yeni ihale yapılmadan mevcut kiracılara sözleşme uzatılması yolunun tercih edilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi. İhalesiz uzatılan kira sözleşme sayısı ise 56.

“Bağlantısız ihale alımı ve ihalesiz alımlar”

Raporda aralarında doğal bir bağlantı olmadığı halde hizmet alımı işi ile idareye destek maksatlı personel çalıştırılması işinin “Menderes Belediyesi Dört Müdürlüğe ait 362 personel ve 19 araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” işi adı altında birlikte ihale edildiği belirtildi. “Menderes Belediyesi dört müdürlüğe ait 362 personel ve 19 araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” işinin yaklaşık maliyeti 19.946.646,17 TL’dir. Yaklaşık maliyet tutarının 1.779.963,94 TL’si hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi işine, kalan 18.166.682,22 TL’si ise destek maksatlı personel çalıştırılması işine ilişkin” ifadesinin yer aldığı raporda, yapılan işlemlerin hatalı olduğu belirtildi. Yine raporda Kamu İhale Kanununa aykırı ihaleler tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

“Son 3 yılda atanan kişiler kısa bir süre sonra başka kadrolara atandı”

Evrensel‘den Dilek Omaklılar‘ın haberine göre, raporda hemen her AKP’li belediyelerde rastlananan kadrolaşma da gözler önüne serildi. Sayıştay’ın raporuna göre istisnai memuriyet niteliğinde olan özel kalem müdürlüğüne son 3 yılda atanan kişilerin kısa bir süre sonra başka kadrolara atandığı belirtildi.

“Atamalar liyakat ilkesine aykırı”

Raporda yapılan atamaların da liyakata uygun olmadığı tespit edildi: “Atamalarda; öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum; Ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek; bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği; bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir” denildi.

“Memurlara kanuna uygun olmayan geçici görevler verildi”

‘Devlet Memurları Kanununa Uygun Olmayan Geçici Görevlendirme Yapılması’ bulgusu altında yer alan bilgiye göre; ‘Menderes Belediyesi norm kadrolarında görevli devlet memuru statüsünde çalışan personelin geçici olarak; başka kamu kurumlarında görevlendirildiği ancak söz konusu görevlendirme sürelerinde; alınması gereken uygun görüşlerin Devlet Personel Başkanlığından alınmadığı görülmüştür’ ifadeleri yer aldı. Belediye uygulamanın gerekçelerini açıklarken; Sayıştay kamu idaresi cevabında belirtilen hususlara katılmadığını belirtti.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica