Genel

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler Odatv’den Nurzen Amuran sordu CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yanıtladı. Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler detaylar haberimizde…

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Nurzen Amuran: New York kentinde başlayan Hakan Atilla’nın yargılandığı davada tanık olmayı kabul eden Rıza Zarrab, itiraflara başladı. Kamuoyu Zarrab’ın açıklamalarına kilitlendi. Ancak, biz bu davaya nasıl bakmalıyız?

Ahmet Akın: En başından beri bu olayın “milli” bir davaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Yolsuzluğu, rüşveti milli bir mesele olarak göstermek en çok Türkiye’ye zarar verecekti. Böyle bir zat için bütün bürokrasiyi seferber ettiler, nota verdiler. Başlarına çuval geçirilen askerlerimiz için verilmeyen nota, bu kişi için verildi. Neden verildiği de ifadelerinde ortaya çıktı, 45-50 milyon avro sadece eski bir bakana verilmiş, Zarrab konuştukça biz utandık, Türkiye utandı. Bu davayı Türkiye’nin bir meselesi gibi gösterenlerin yüzünden ülkemiz, Zarrab gibilerin malzemesi oldu. Bu davanın yeri Türk mahkemeleriyken, ABD mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Benzer durum panama belgeleriyle Pakistan başbakanının başına gelince istifa etti

Amuran: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına ait Man Adası’ndaki bir şirkete yapılan para transferlerine ilişkin açıklamasına, siyasi iktidar büyük tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bu belge ve dekontların hepsinin doğru olduğunu ısrarla söylüyor. Neler diyeceksiniz?

Akın: Ortada büyük bir ahlaki problem var. Ülkenin cumhurbaşkanının oğlu, eniştesi, dünürü, özel kalemi Man Adası’ndaki bir “offshore” şirkete milyonlarca dolar gönderiyor. Benzer durum Panama belgeleriyle Pakistan başbakanının başına gelince istifa etti, bunlar bir de çıkıp utanmadan Kılıçdaroğlu istifa etsin dedi. Bakın bugüne kadar uluslar pek çok büyük yıkımla, savaşla mücadele etmiştir. Biz de ettik, kurtuluş mücadelesi verdik fakat şimdi de bunların aymazlığıyla mücadele ediyoruz. Kendilerinin de kafaları karışık zaten Cumhurbaşkanı ve grup başkan vekili başka söylüyor, başbakan yardımcısı başka söylüyor. Ortada tek bir gerçek var bu belgelerin doğru olduğunun kanıtı, swift kodları. Allah aşkına swift zaten teyit için tek başına yeterli, aksi zaten ispat edilemez.

Amuran: Bugün sizinle enerji konusunda sohbet edelim diye düşünmüştük. Uzun yıllar yurt dışında enerji ve ekonomi alanında bilimsel araştırmalarınız ve çalışmalarınız olmuş. Şu anda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun enerji alanındaki danışmanlığını yürütüyorsunuz değil mi?

Akın: Evet. Dediğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu’na enerji konusunda danışmanlık yapıyorum. Özellikle dışa bağımlılığın azalması konusunda yurt dışındaki uygulamaları dikkatle inceledim, yenilenebilir enerjinin çoğalması, alternatif kaynaklar ve depolama ile ilgili çalışmalar yaptım.

Amuran: Türk ekonomisi hassas bir dönemden geçiyor. Sözgelimi geleneksel tarım politikamızdan vazgeçirildik, destekleme ve teşviklerde neden kısıtlamaya gidildi, kimlere inandık ve karşılığında ne kazandık?

Akın: İlkokuldan beri öğretilen bir şey vardı, Türkiye kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesiydi fakat maalesef iktidarın yanlış tarım politikaları yüzünden samanı bile ithal eder duruma geldik. “Gerekirse ithal ederiz” diye bir politika geliştirdiler. Bir taraftan çiftçiye kredi sağlamakla övünürken çiftçinin bu krediyi nasıl ödeyeceğini hesaba katmadan, çiftçiyi borç batağına sürüklediler. Şimdi çiftçilerimizin traktörleri, iş makinaları ipotekli durumda. Davutoğlu, “tarımda devrim yaptık” diyordu. Devrimden anladıkları çiftçiyi devirmekse haklılar, çiftçilerimiz iflas etti.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Türkiye enerjide %76 dışa bağımlı

Amuran: Ülkemizde uygulanan tamamen dışa bağımlı bir enerji politikası var ve büyük sermayenin emrinde yüksek kâra dayalı bir yatırım olarak görülmekte. Hem dış politikamızı etkiliyor hem de Türk ekonomisine büyük bir yük getiriyor değil mi?

Akın: Kesinlikle, çok doğru bir tespit. Maalesef cari açığın en önemli sebebi enerji ithalatı. Ekonominin büyümesi için yerli kaynaklardan enerji üretilmesi ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye enerjide %76 dışa bağımlı, tam bağımsız bir Türkiye hedefliyorsak öncelikle bu oranı düşürmeliyiz.

Amuran: Şu anda Elektrik enerjisi hangi kaynaklara dayalı olarak üretiliyor, ülkemizdeki durumu özetler misiniz?

Akın: Ülkemizde 2016 yılında elektrik üretimi kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Termik Santraller %67,7

Hidroelektrik Santraller %24,6

Yenilenebilir Kaynaklar ise %7,8’dir.

Termik santrallerde yapılan elektrik enerjisi üretiminin %33,74’lük kısmı kömür kaynaklı santrallerden (%19,67 taşkömürü, ithal kömür, asfaltit; %14,07 Linyit), % 32,1’lik kısmı ise doğalgaz+LNG kaynaklı santrallerden elde edilmiştir. Termik Santrallerdeki elektrik enerjisi üretiminin küçük bir kısmı ise sıvı yakıtlar ile atıklardan elde edilmiştir.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Halkımız tükettiği elektrikle hiç ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödemektedir

Amuran: Maliyetlerin tüketicilere yansıtılmasında da tartışılan bir mali yük var, değil mi?

Akın: Türkiye’de bir termik santral bolluğu var, iktidar da bu yüzden politikalarını tüketim üzerine kuruyor ve tabi tarifeler de bu doğrultu da belirleniyor. Tüketicinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de kayıp kaçak bedeli. Bilindiği gibi halkımız tükettiği elektrikle hiç ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödemektedir.

Elektrik faturalarındaki bu haksız ödemelere karşı davalar açılıyor. Mahkeme vatandaşlarımızı haklı buluyor. Kayıp kaçak bedelinin haksız, hukuksuz ve adaletsiz olarak alındığını belirterek iadesine karar veriyor. Bu konuda açılmış çok sayıda davadan aynı karar çıkıyor, Yargıtay da aynı yönde karar veriyor ama nafile kendi bildiklerini okuyorlar. Maalesef ben yaptım olacak diyorlar, maliyeti de halkımız ödüyor.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Amuran: Siz, tamamen yerli kaynaklara dayalı bir enerji politikasını benimsiyorsunuz. “Yenilenebilir enerjiden yararlanalım” diyorsunuz, ülkemizde ekonomimize katkı sağlayacak kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip miyiz, nedir bu kaynaklar?

Akın: Türkiye’nin 7200 kilometreye yakın kıyı şeridi ve ortalama 1132 metreye ulaşan yüksekliği ve dört mevsimi de yaşıyor olması Güneş, Rüzgâr ve Hidroelektrik enerjisi kullanımını olağan hale getiriyor. Daha öncede söylediğim gibi cari açığımızı düşürmenin tek yolu enerjide dışa bağımlılığı önlemek bunun yolu da tamamen yerli kaynaklara yönelmekten geçiyor.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Amuran: CHP olarak önerdiğiniz gündeme getirdiğiniz enerji kooperatifleri nasıl kurulacak, yasal mevzuat yeterli mi yeni düzenlemelere gereksinim var mı?

Akın: Şu an bizler kendi belediyelerimiz öncülüğünde Enerji Kooperatifleri kuruyoruz ve bunu bütün belediyelerimizde kurmayı hedefliyoruz. Bürokrasiden kaynaklı bazı gecikmeler var bunları aşmak için kanun teklifleri hazırladık, gittiğimiz, katıldığımız her toplantıda bu engelleri aşılması gerektiğini söylüyoruz, hükümet temsilcileriyle bir araya geldiğimiz durumlarda da kendilerine bizzat söylüyoruz. Halkın katılımına uygun, ucuz ve temiz enerjiye ulaşım bu şekilde olacak. AKP’nin de artık, rantı değil, halkı düşünmesi gerekiyor.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Enerji kooperatifleri toplumun ekonomiye katılımına ve enerji konusunda söz sahibi olabilmesine imkan verecektir.

Amuran: Bu kooperatifler Türk ekonomisine ne gibi katkılar sağlayacak?

Akın: Enerji kooperatifleri, enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi ile yerel kaynakların yerel halk tarafından kullanılmasını, enerji sistemindeki kayıp oranlarının azaltılmasını sağlayacak. Enerji kooperatifleri toplumun ekonomiye katılımına ve enerji konusunda söz sahibi olabilmesine imkân verecektir. Bu nedenle enerjide tekelleşmeyi önleyerek enerji fiyatlarının düşürülmesi, sermayenin tabana yayılması, yerel kalkınma sağlanması konularında da etkili olacaktır. Özellikle de ülke enerji bağımlılık oranlarının düşürülmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Amuran: Yenilenebilir enerji için çevreye duyarlı bir enerji üretim seçeneği diyorsunuz. Biraz da dünyadaki gelişmelere bakalım. Uygulayan ülkelerin sayısının artmasında Paris İklim antlaşmasının katkısı oldu mu? Ülkeler böyle bir antlaşma yapma ihtiyacını neden duymuştu?

Akın: Paris İklim Anlaşması’nın fosil yakıt döneminden temiz enerji teknolojilerine geçişi işaret ettiğini söyleyebilirim. Bu anlaşma ile birlikte yenilenebilir enerjinin ön plana çıkması bu alandaki yatırımları da tüm dünyada hızlandırdı. Geleceğimiz için bırakabileceğimiz en önemli miras temiz ve çevreci bir politika olmalı.

Amuran: Çevre duyarlılığı konusunda halkımızla siyasi iktidarın aynı söylemde birleştiği ancak uygulamalarda yönetenlerin ranta yenik düştüğünü görüyoruz, Şu anda dünyada, çevre politikaları siyasete yön verecek kadar etkin. Bizde nasıl?

Akın: AKP iktidara geldiği günden beri çevre politikaları kendiyle en çok çeliştiği alan oldu. Bir taraftan AB’ye giriş sürecinde yapılan düzenlemeler bir taraftan da sermaye birikimini sağlama ve parti tabanının isteklerine yanıt verme güdüsü.

Amerika mahkeme salonlarında ülkemizin itibarını iki paralık ettiler

Bu ikilem AKP iktidarı boyunca devam etti ve sonunda “yeşil” Bursa, oldu “beton” Bursa, İstanbul’un ve Ankara’nın da hali ortada. İktidarın çevre politikalarının en güzel özeti Melih Gökçek’in bir gecede ODTÜ ormanından kestiği ağaçlarla rekor kırdığını söylemesi, bir taraftan da “yeşil” bir Ankara bıraktığını söylemesi gibi.

Amuran: Ülkemizde yaz saati kış saati ayrımı kalmadı. Batı da Enerji tasarrufunda değerlendirilen bu uygulamadan neden vazgeçtik?

Akın: Biraz önce söylediğim gibi Türkiye’de bir santral bolluğu var. İktidarda bunun farkında, arz-talep ilişkisi üzerinden değerlendirdiğimizde, hükümet talebi yani tüketimi uygulamak için bu tarz politikalar geliştiriyor. Kamuoyunun ve bizleri de baskısıyla bu uygulamadan önümüzdeki yıl vazgeçilerek eski sisteme tekrardan dönülecek. Doğru olan da bu, odalar bunun bir tasarruf sağlamadığını ortaya koydu, ayrıca psiko-sosyal etkileri de halkımız üzerinden olumsuz sonuçlar yaratıyor. Yanlışta bu kadar ısrar edilmesi sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne zarardır.

SİYASİ İKTİDAR ZAMANA GÖRE DEĞİL BİRİLERİNİN İSTEKLERİNE GÖRE DÜZENLEME YAPIYOR

Amuran: Biraz da TBMM’deki çalışmalarınızdan söz edelim: Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Meclis’te görüşülürken önemli itirazlarınız oldu. ”15 milyon işçinin bu yasayla mağdur olacağı kesindir.” demiştiniz. 1950 yılından beri yürürlükte olan İş Mahkemeleri Kanunu’ ihtiyaçlara cevap vermiyor muydu?

Akın: Elbette ki yasalar yeniden düzenlenecek, meclis bunun için var. Siyasi İktidar zamana göre değil, birilerinin isteklerine göre düzenleme yapıyor. Bakın bazı kanunlar lafzi ve ruhi ile hüküm ifade eder. İş Mahkemeleri Kanunu da bunlardan biridir yani kanun işçiyi, emekçiyi korumak için çıkarılmıştır. Eğer sen bir düzenlemeyle İş Mahkemeleri Kanunu işverenden yana düzenliyorsan orada bir yanlışlık vardır. Bizler bunu dile getirdik.

Amuran: Ülkemizde iki yıl sonra yeni bir rejim devreye girecek. Siz de seçimlerden sonra iktidara geldiğinizde yeniden demokratik parlamenter sisteme dönme sözü veriyorsunuz. Nasıl başarılı olacaksınız?

Akın: Zaten başarılı olmuştuk. Milletimiz OHAL koşulları altında demokrasisine sahip çıktı, gayrimeşru referandumda biz “hayır” oylarının önde olduğunu biliyoruz. 16 Nisan Referandumunda milletimiz yeni düzenin sakıncalarının farkında olarak gitti sandığa, siz de biliyorsunuz ki “mühürsüz” oylarla bir YSK müdahalesi yapıldı. Bu yüzden milletimizin iradesinin sandığa tam yansıdığında kesinlikle sonuçların parlamenter sistemden yana olacağına inanıyoruz çünkü bize emanet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin esası “Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğudur”, tek adama değil!

Amuran: Kısa ve özlü yanıtlarınız için çok teşekkürler.

Akın: Ben teşekkür ederim.

Nurzen AmuranOdatv.com

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica