Ekonomi

BDDK bankaları yapılandırmada rahatlatan yönetmeliği onayladı

BDDK bankaları yapılandırmada rahatlatan yönetmeliği onayladı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç yönetmelikte değişiklik yapılması kabul edildi. BDDK bankaları yapılandırmada rahatlatan yönetmeliği onayladı detaylar haberimizde…

BDDK bankaları yapılandırmada rahatlatan yönetmeliği onayladı

BDDK tarafından yapılan açıklamada kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik ile finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmeliğin de kabul edildiği belirtildi.

Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

-Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

-Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.

***

-Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

-Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.

***

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

-Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen; bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler; konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler; eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla; doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile; bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı; taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.

-Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

-Geçici Madde: Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri; borçlu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda; en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.

-Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi otuz altı ayı aşamaz.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica