Genel

Belkıs Akbal İMO başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı

Belkıs Akbal İMO başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı … “İnsanların güvenilir ve sağlıklı bir çevre içinde yaşama hakları en temel insan hakları arasında yer alır. Bu hakları korumak ise her devletin en başta gelen görevlerinden birisidir” dedi. detaylar haberimizde…

Saliha Belkıs Akbal
Saliha Belkıs Akbal

Belkıs Akbal İMO başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı’na adaylığını koyan Saliha Belkıs Akbal, Teknik Güç Grubu olarak seçimlere gireceklerini söyledi.

Basın toplantısı yaptı…

Saliha Belkıs Akbal, seçim öncesi basın toplantısı yaptı. İMO Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen basın toplantısında kürsüye gelen Akbal, “Sayın İnşaat Mühendisleri Odası Başkanım, Değerli meslektaşlarım, Sevgili Basın Mensubu arkadaşlarım, sevgili konuklar hoş geldiniz. Sizleri Teknik Güç grubu adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize, Elazığ ve Malatya depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor ve yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.

TMMOB Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası 12. Dönem Yönetim Kurulu adaylığımızı yenilikçi ve güçlü yönetim anlayışı, siyaset üstü bir bakışla sizlere çağdaş mühendisler olarak duyurmak istiyorum.

“Batılılar bize ‘CİVİL ENGİNEER’ diyor”

İnsanoğlunun ilk ihtiyaçlarından birisi barınma ihtiyacıdır. İnsanların güvenilir ve sağlıklı bir çevre içinde yaşama hakları en temel insan hakları arasında yer alır. Bu hakları korumak ise her devletin en başta gelen görevlerinden birisidir. Yani can ve mal güvenliği sadece polis ve adliye sistemi ile korunmaz. Dolayısıyla inşaat mühendisliği ilk mühendislik dalı, bilim ve tekniğin atasıdır. Batı bizleri ‘CİVİL ENGİNEER’ yani medeniyet mühendisi olarak adlandırmıştır.

Dünyada meslek örgütlerinin çalışması ve özellikle mesleki gelişime katkı vermeleri ülkelerin gelişmesine oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en büyük unsur şehirleri ve yapılarıdır.

Meslek odaları demokratik kitle örgütü olmaları nitelikleriyle toplumsal siyasal, ekonomik hayat ile ülkenin kalkınması, çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi süreçlerinde önemli görevler yüklenmektedir. Örgütlerin etkin hizmet vermelerinin ve etkili olmalarının yolu katılımdan geçmektedir.

“Çözüm önerileri sunmak görevimiz”

İMO‘nun mesleki eğitim sorunlarına, ülkemizin kalkınma ve sanayileşme sorunlarına, kentleşme sorunlarına değerlendirmeler yapıp çözümler önermesi en tabi hakkı ve bunun ötesinde görevidir. İMO kendi meslek alanı içinde bu ve benzer sorunlarda görüş geliştirip, çözüm önerileri sunmak, bu görüş ve önerilerin kabulü yönünde çalışmalarda bulunmak zorundadır. Mesleki çıkarların, gerektiğinde bütün siyasi ve partisel görüşlere karşı savunulacağı unutulmamalıdır.

Odamıza düşen görev ve hedefimiz; İnşaat mühendisliğinin hak ettiği itibarı ve güveni kazandırmak, saygı duyulan meslek haline getirmek ve refah seviyesini artırmak olmalıdır.

Duvarsız meslek odası vizyonu ile çalışacak odalara ihtiyaç vardır. Duvarsız oda vizyonu; üyeler arasında mesafeyi ortadan kaldıracak proje ve çalışmalarını örgütleyen hızlı ulaşılabilir, şeffaf, kapısız ve açık yönetim anlamına gelir.

Meslek örgütü yönetiminde çalışma modelleri çok önemlidir ancak model ne kadar iyi olursa olsun uygulamaları omuzlayacak, motivasyonlu bir çalışma grubunun oluşturulması gerekmektedir.

“Doğal afetlerin ciddiyeti anlaşılamamıştır”

Türkiye’de İnşaat Mühendisliğine verilen önem, genellikle doğal afetlerin yıkıcı etkileri sonrasında gündeme gelmektedir. Ne yazık ki 17 Ağustos depreminde 20 bin vatandaşımızın ölümüne 40 bin yaralıya ve 15 milyar dolar zarara rağmen hala ciddiyeti anlaşılamamıştır ve bu yıkımlardan sonra dahi (yetersiz ve dar kapsamlı) gelişmeler ile mesleğimiz hak ettiği değeri görememektedir.

Ülkemizde deprem sorununa bilimsel bakış ve önerilere itibar edilmesi gerekmektedir. Süregelen kalitesiz mühendislik uygulamalarına ve sakıncalı yapılaşmaya bağlı depremlerin afeti riski artmaktadır. Japonya’da veya Amerika’da depremlerin afete dönüşme düzeyinin düşük olmasının nedeni; kaliteli mühendislik, uygulama standartlarını güncelleyecek ve karar vericiler tarafından uygulanmasını takip edecek güçlü meslek oda yönetimlerinin olmasıdır” dedi.

Akbal ve ekibinin projeleri

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin tarihindeki ilk ve tek kadın başkan adayı Saliha Belkıs Akbal, projelerini de şöyle aktardı:

*-“Bizler deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğini unutmamalıyız. İçler acısıdır ki henüz bir deprem ile karşılaşmadan kendi kendine yıkılan duvarlar, kendi kendine çöken binalar var. Biran önce güvensiz yapıların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda oda olarak üzerimizde büyük sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Deprem bilinci, alınması gereken önlemler ve mevcut yapı stoğunun depreme karşı dayanımının tespiti ile ilgili oda olarak kamuoyu oluşturup çalışmalar başlatmak istiyoruz. Bu konuda Kızılay ve diğer STK’lar ile birlikte projeler yürüteceğiz.

*-Türkiye yeni bina deprem yönetmeliği 1 Ocak 2019 tarihi ile yürürlüğe girmiş olmasına rağmen adaptasyon eksikliği nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için eğitimlerin verilmesi ve uygulamada yönetmelikle çelişen durumlarda ilgili mercilere durumun aktarılması noktasında çalışmalar yürüteceğiz.

*-Proje ve Uygulamada yapılan hataların önüne geçmek adına ayrıca uzmanlık ve faaliyet alanlarına göre, meslektaşlarımıza; uygulama yapan firmalar, uzman mühendisler ve Akademisyenler tarafından teorik altyapıyı destekleyici eğitimler vereceğiz.

*- Doğru Proje ve doğru uygulama ekonomik Mühendislik hizmeti demektir. Bu nedenle ekonomi proje maliyetinde aranmamalıdır. Çünkü iyi düşünülmüş bir proje uzun vadede zaten ekonomi sağlar.

*-Önce kendimize ve mesleğimize bizler saygı duymalıyız ve değer vermeliyiz, bu kentte tüm proje hizmeti veren meslektaşlarımız ile proje taban fiyatı politikasının sadece kağıt üzerinde kalmayıp, hayata geçirilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Projeleri bir kâğıt parçası olarak gören zihniyeti bir kenara bırakıp emeğimizin karşılığını gerçek anlamda almak için mücadele edeceğiz.

*-Bu kentin önemli projelerine öncelikle bu kentin Mühendisleri imza atabilmeli. Eğitimlerimiz ile Kocaeli’nin İnşaat Mühendislerine gerekli teknik altyapıyı kazandırıp, her muhteviyatta proje ve çözümlere ortak olmalarını sağlayacağız.

Donanımlarımızı ve bilgi düzeyimizi artırmak için:

*-Mevcut kitap arşivinin genişletilip bir kütüphane sisteminin oluşturulmasını sağlayacağız. Ayrıca teknik dokümanlar da toparlanıp burada yerini alacak. Üyeler buradan istedikleri bilgiye ulaşabilecek.

*-İMO bünyesinde kuracağımız mini bir fuar bulunacak, yapı malzemeleri örnekleri sergilenecek ve zaman zaman güncellenecektir. İnşaat Mühendisleri en son teknolojileri, temas ederek, görerek tanıma fırsatı bulacaklar.

*-Mesleki programların tedarikçileri ile görüşülüp, oda bünyemizde, tüm üyelerimizin faydalanabileceği, bu programların kullanımıyla ilgili videoların yüklenmiş olduğu, odada yalnızca bu iş için tahsis edilmiş bilgisayarlarda üyeler istedikleri zaman inceleme ve öğrenme imkânı bulabilecekler.

*-Çağın gereğine ayak uyduran, teorik altyapıyı takip eden nitelikli mühendislik uygulamalarının çoğalması ülkemizde mühendislerin ücret ve istihdam seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Bizler mühendislik hizmetini ve bu büyük sorumluluğu sözleşmelerde imza ile değil her şantiye de bulunan bir İnşaat Mühendisi, şantiye şefi ile sağlamalı. Bunun gerçekleşmesi için odamız bünyesinde bir havuz sistemi oluşturup Şantiye şefi atamalıyız. Şantiyelerde çalışan mühendislerin en büyük sorunu olan uzun çalışma saatleri, düşük ödenen SGK primleri, yetersiz maaşlar. Bunların önüne geçebilmek için işçilerde olduğu gibi SGK ve Maaş takip sistemine geçilmelidir.”

“geoteknik analiz çok büyük problemlere neden olabilir”

Akbal konuşmasının devamında; “Denetim, yönetimin temel fonksiyonlarından biridir. Dolayısıyla denetim, yönetimin sağlıklı bir biçimde işlemesi için olmazsa olmaz faaliyetlerdendir. Zemin laboratuvarlarının yer incelemeleri çok yetersiz kalmış olup, depremlerde göçmüş binaların önemli bölümünün düzgün proje mühendisliğiyle incelenememesinden kaynaklı olduğu görülüyor. Doğru olmayan mühendislik sonuçları üstyapı deprem davranışını çok yakından ilgilendiren ve yapının tasarımında hayati önemi olan, zemin geoteknik analiz ve değerlendirmeleri çok büyük problemlere neden olabilir. Doğru zemin incelemesi, doğru projelendirmenin temelidir. Zemin laboratuvarlarının da denetiminin yapılması gerekmektedir.

Oluşturduğumuz ve geliştireceğimiz projelerimizi, yönetime geldiğimiz takdirde Şube çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi üyelerimizle, hep beraber, tüm örgütümüzü kucaklayan, katılımcılığı esas alan, kurullarına saygı duyan, hiçbir siyasi anlayış, kurum, kişilere bağımlılık oluşturmayan, keyfi uygulamalara prim vermeyen, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışı ile yapmaya çalışacağız.

Hepimizin bildiği gibi, geleceği şekillendiren projeler ve güçlü yapılar, en doğru fikirler ve en kaliteli malzemeler ile inşa edilir. Bizler de, bu işin mühendisleri olarak, bu seçim projesinde, siyaset üstü bir düşünce ile tüm mühendislerin sahip olmaları gereken hakların savunucuları olacağız. Siz de bize destek vererek, bu projeyi ve yapıyı birlikte inşa etmemizi sağlayın.

Bizler Teknik Güç Grubu olarak TMMOB İnşaat mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 12. Dönem Genel Kurulu‘nda adayız. Tüm meslektaşlarımı 22-23 Şubat’ta genel kurulumuza ve seçimlere katılmaya, odamıza sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu