İGF

Bursa İnegöl’de 9 kişiye 30 Bin TL Akademik destek verildi

BURSA(İGFA)- Akademik Destek Projesi’nde İnegöl ile ilgili akademik çalışma yapacak olan öğrencilere maddi yardım ve konaklama, ulaşım, rehberlik gibi imkanlar sunulacak.

Başvurulardan sonra 9 proje desteklemeye uygun görüldü. Konuyla ilgili yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Üniversitelerimizle işbirlikleri yapıyoruz. Bu noktada ben öğrenci kardeşlerimizin yapacağı çalışmaları da çok değerli buluyorum. Nerede okuduğunuz ya da hangi üniversitede olduğunuz önemli değil. Bizim için önemli olan İnegöl adına bilimsel bir çalışma yapıyor olmanız. Bu çalışmalarda öğrencilerimize destek vermek bizler için de mutluluk verici.

Şu ana kadar Nisan ayında başlayan uygulamada 6 ayda 9 tez çalışmasına toplamda 30 bin TL destek sağladık. Tarım ekonomisi, coğrafya, 2 farklı işletme konusu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, jeoloji mühendisliği, tarih, enerji sistemleri mühendisliği ile gastronomi alanlarında çalışmalara destek verdik. 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayın (makale) olmak üzere bu alanlarda öğrencilerimizin çalışmaları sürüyor” dedi.

AKADEMİK ÇALIŞMA YAPACAKLARA ULAŞIM VE KONAKLAMA İMKANI 

Projede üniversitelerle iletişim halinde olduklarını ve 130 Devlet üniverisitesini bilgilendirdiklerini söyleyen Başkan Taban, ” Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden, enstitülere kayıtlı olan, ders aşamasını bitirmiş ve tez önerisi Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan tüm alanlarda eğitim gören lisansüstü öğrencilerin tamamı bizlere başvuru yapabilirler. Bu çalışmadan yararlanacak alanlar nelerdir dediğimizde; yüksek lisans tezi, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik ve doktora tezi olabilecek tüm çalışmalar açıklayacağımız teşviklerden faydalanabilir. Ancak yüksek lisans çalışmalarının başlamasından itibaren 18 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Doktora ve tıpta uzmanlık ile sanatta yeterlilik çalışmalarının da 30 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak maddi destek miktarının yüzde 50’si bilimsel çalışmaların devam ettiği dönemde, yüzde 50’si ise çalışmanın tamamlanıp Ulusal Tez Bankasında yayınlanmasından sonra öğrencilere teslim edilecektir. Yüksek lisans tez hazırlığındaki arkadaşlara 3500 TL, sanatta yeterlilik tez çalışmaları için 3500 TL, tıpta uzmanlık için 5000 TL ve doktora çalışmaları için 6000 TL destek veriyoruz.” diyerek ayrıca kabul alan kişilere İnegöl’de konaklama, ulaşım ve rehberlik imkanı verdiklerini belirtti. 

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN TEZLER

Adem Avşar ‘Bina Isıtma Sistemlerinin Termo Dinamik Analizi: Optimum Isıtma Parametrelerinin Belirlenmesi’ başlıklı tezi ile Yüksek Lisans araştırması için başvurdu.

Bilal Karasu ‘Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Uyumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İnegöl Örneği’ başlıklı tezi ile yüksek lisans araştırması için başvurdu.

Büşra Yaşar ‘C226 Nolu İnegöl Şer’iyye Siciline Göre İnegöl’de Sosyal ve Ekonomik Hayat’ başlıklı tezi ile Yüksek Lisans araştırması için başvurdu.

Canan Baysal “Geçici Koruma Statüsündeki Sığınmacıların İstihdamında Örgütsel Sosyalizasyon Sorunları Üzerine Bir İnceleme: İnegöl İmalat İşletmeleri Örneği” başlıklı tezi ile doktora araştırması için başvurdu.

Halil İbrahim Kızılkaya “Bursa İli İnegöl İlçesi Yerel Zemin Özelliklerinin Mikrotremör Yöntemi İle Belirlenmesi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans araştırması için başvurdu.

İmren Kuşcu “İl Ölçeğinde Taşkın Duyarlılık Analizi: Bursa İli Örneği” başlıklı tezi ile Doktora araştırması için başvurdu.

Özce Acun “Bir Sektörde Lojistik Maliyetleri Tahmin Edilmesi: İnegöl Örneği” başlıklı tezi ile Doktora araştırması için başvurdu.

Sita Kone “Burkina Faso’da İklim Değişikliğine Yönelik Tarımsal Adaptasyon Stratejilerinin Gıda Güvencesine Etkisinin Analizi” başlıklı tezi ile Doktora araştırması için başvurdu.

Hafize Temiz “İnegöl Yöresel Yemekleri ve İnegöl Gastronomisi” başlıklı makale ile Akademik Yayın için başvurdu.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica