Raporlar

Dünyanın geleceğini etkileyen riskler masaya yatırıldı

Dünyanın geleceğini etkileyen riskler masaya yatırıldı

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer), TÜSİAD iş birliği ile bu yıl 31’incisini düzenlediği Kalite Kongresi’nin ilk günü tamamlandı. “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla hayata geçirilen kongrenin ilk gününde bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri bir araya geldi – akarhaber

Tanyer’in platin sponsor, Aygaz, Opet, Tüpraş, Metro İstanbul, Bimser ve Weld’in altın sponsor olduğu kongrenin açış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Ana konuşmacı ise Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar konuşmasında; “Bu sene dünyanın en önemli gündem konularından biri olan risk yönetimini tema olarak belirledik. Kongremizde sadece kapımızdaki riskleri değil bu risklerin ötesini de ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 31. Kalite Kongresi’nin ilk gününde bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri buluştu. “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla hayata geçirilen kongrenin açış konuşmasında KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; “Bu temayı seçmemizdeki temel belirleyici unsurlar; Dünya Ekonomik Forumu çıktıları ve artan küresel riskler ile içinde bulunduğumuz karmaşa ve belirsizlikler oldu. Baktığımızda yaşam şeklimiz ve iş anlayışımız değişimin de ötesinde hızlı bir dönüşüm içinde ilerliyor. Küresel hedeflerin baskısı; çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki başarı ölçütlerimizi değiştiriyor, bizler de karşı karşıya kaldığımız riskler için doğru çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Riskleri aşmamızın temel koşulunun ise insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına destek vermemizden geçtiğine inanıyoruz. Herkesin katılabileceği sürdürülebilir bir dünya çabasında başarıya ulaşmamız, bilimde, sektörlerde ve toplumda özgür olmamıza ve bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlı. İşte bu yüzden, adaletin ışığında risklerin karanlık tarafını aydınlık birer fırsata dönüştürecek cesareti gösterebilecek olanlarla bugün buradayız” diyerek kongrenin ana temasına dikkat çekti.

Konuşmasında iki önemli gelişmenin de müjdesini veren Bayraktar; “Üyesi olduğumuz EFQM ile ilgili bizi heyecanlandıran önemli bir haberimiz var. Dünyanın takip ettiği EFQM Forumu’nu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına 2024 yılının Nisan ayında, EFQM Ülke Temsilcisi Türkiye Kalite Derneği ve EFQM yerel paydaş kuruluşlarımız iş birliği ile ev sahipliğini üstlenerek İstanbul’da düzenleyeceğiz. Ayrıca gelecek yıl planlarımızda olan iki büyük ödül töreni mevcut. Bunlardan birincisi Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, ikincisi ise Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun yayınları özendirmek için ilk kez vereceğimiz Medya Mükemmellik Ödülleri olacak. Her iki ödülü de daha iyi bir gelecek için çabalayan kuruluşları onurlandırmak ve özendirmek amacıyla düzenliyoruz” diye belirtti.

100. yılımıza girerken hedefimiz saygın, adil ve çevreci bir Türkiye

KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar’ın ardından açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan; “Tüm dünya ekonomik ve politik açıdan bir türbülanstan geçiyor. Böyle dönemlerde eğilimlere yön vermek, değişen koşulların getirdiği fırsatları yakalamak ve derinleşen eşitsizliklere çözüm bulmak şüphesiz ki hiç kolay değil. Çok yakın geçmişte seyrek olarak karşımıza çıkan sorunlar artık küresel risklerin bir parçası haline geldi. Bu anlamda bugünkü kongrenin temasını çok değerli buluyorum çünkü risklerin çıkış anahtarı riskin ötesini görmekte… Dünyada yaşanan birçok farklı ekonomik kriz, mevcut tabloda fırsatları görmeye engel olmamalı. Rekabet, istihdam, yatırım gücü, ekonomik istikrar ve refah boyutunda ilerleme elbette ki mümkün. Bugünün ekonomisi yüksek katma değer üzerine kurulu. Yüksek katma değer yaratmak içinse sürdürülebilir olmak çok önemli. Sürdürülebilirliğin yolu ise yeşil ve dijital bir dönüşümden geçiyor. Günümüzde iklime dayalı ekonomi modeli giderek önem kazanıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm yani ikiz dönüşümlü süreç, yaratılan katma değerin artırılması için çok değerli. Biz de TÜSİAD olarak ikiz dönüşüm konusunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Gerek yeşil gerek dijital dönüşüm için önemli olanın nitelikli insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bunun ise kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği ile başlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada nitelikli iş gücü, nitelikli istihdam ve dengeli politikaların büyük önemi var. Çünkü insanlar, bilim ve kurumlar yeni düzenin aktörlerini oluşturuyor. Önceliğimiz insanların yetkinliklerini geliştirmek, bilim ve teknolojik gelişmeyi esas almak, ekonomiden hukuka kadar her alanda kapsayıcı ve güvenilir kurumlar oluşturmak. 100. yılımıza girerken hedefimiz; akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş cumhuriyet değerleri ışığında saygın, adil ve çevreci bir Türkiye görmek” dedi.

Topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı

Kalite Kongresi’nin açış konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nde böyle büyük bir etkinliğin gerçekleşmesi şehrimiz adına çok kıymetli. Kongrenin ana temasını oluşturan riskin ötesine geçmek konusunda uzun yıllar boyunca akademik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporlarda gelecek 10 yıldaki riskler sıralanmış durumda. Buradaki risklerin ilk üç sırasında iklim, ekstrem hava olayları ve biyoçeşitlilik kayıpları yer alıyordu. Pandemi ile birlikte bu sıralama tamamen değişti ve sosyal uyum birinci sıraya yerleşti. İnsanların ekonomik ihtiyaçları ikinci sıraya düştü. Bilime karşı duruş, dijital tepki gibi konular da sıralamaya girdi. Bu noktada tek bir gerçeklik ve tek bir bakış açısı olmadığını anlamalıyız. Örneğin üretimde kalite sadece üretim standartlarına bakarak olmamalı. Aynı zamanda toplumsal kodlara da bakılmalı. Yani topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı. Tek başına üretime dair standartlar belirlemek yeterli olmaz, aynı zamanda sosyal ve toplumsal standartlar da belirlenmeli. Risklerin ötesini tartışırken riskin ötesindeki değerler de konuşulmalı. İnsanı merkeze koyan bir anlayışla her şeyin insan için olduğunu unutmadığımızda konuya farklı bir noktadan bakabiliriz. Böylece üretime, tüketime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve modern insanın açmazlarına bakışınız da değişir” şeklinde konuştu.

Açış konuşmalarının ardından kongrenin ana konuşmacısı olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bilim ve Akılcılık ile Riskleri Görebilmek başlıklı konuşmasında ekonomik riskleri değerlendirdi.

Dünyanın son 50 yılda yaşadığı en sert enerji krizi ele alındı

Ana konuşmanın ardından başlayan kongrenin ilk oturumu Enerji: Dönüşüm Nasıl Olacak? başlığıyla gerçekleşti. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’ın moderatörlüğünde ilerleyen oturumda; İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asiye Beril Tuğrul, Türkonfed Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası dünyanın son 50 yılda yaşadığı en sert enerji krizini ele aldı.

Gıda sisteminin karşıya karşıya olduğu riskler masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü EWA Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil’in yaptığı Gıda: 2030’a Doğru Gıda Güvenliği oturumunda Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen, Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Uvez gıda sisteminin iklim değişikliği başta olmak üzere karşı karşıya olduğu riskleri ve bu riskleri aşmanın yollarını masaya yatırdı.

Kaynak yönetiminde talep ve değer zincirinin önemine dikkat çekildi

Kaynaklar: Zincir Ne Kadar Güçlü? oturumunun moderatörlüğünü UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener üstlenirken konuşmacı olarak Ekol Lojistik EYS ve Sürdürülebilirlik Stratejileri Kıdemli Lideri Korhan İşçil, Türk Ekonomi Bankası Tedarik Direktörü Arda Polat ve KeyLine Lojistik Kurucusu Dr. Kayıhan Turan talep ve değer zincirinin önemine dikkat çekti.

Kapsayıcı ve daha dirençli bir ekonominin yolları arandı

Günün son oturumu olan Kapsayıcılık: Daha Dirençli Bir Ekonomi’nin moderatörlüğünü İKV Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Nas yaparken konuşmacılar ise Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü oldu.

Kongrenin ikinci gününde teknoloji, göç, istihdam ve etik değerler tartışılacak

23 Kasım Çarşamba günü de tüm hızıyla devam edecek olan 31. Kalite Kongresi’nde alanında uzman isimlerin yer aldığı beş farklı oturum daha gerçekleşecek. Kongrenin ikinci gününün ilk oturumu olan Teknoloji: Gelecek İçin Sorumlu Teknoloji’nin konuşmacıları; KalDer İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç modetörlüğünde, Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslı Güreşçiler, Cyberthink Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Yüksel ve Sekizgen Kurucu Ortağı Onur Eren olacak. Göç: Küresel İnsan Hareketliliği oturumunda Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık, Toplum ve Önleme Çalışmaları Merkezi (CHSPS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır küresel ölçekte değişen toplumun resmini çizecek.

İstihdam: 5 Milyarın İstihdamı oturumunun modetörlüğünü Borusan Grubu İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş üstlenecek. Oturumun konuşmacıları ise ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Direktörü Başak Çalıkoğlu Akyol ve Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin olacak. Ötesi: Yönetim: Kalite Riski Yönetmektir oturumunun konuşmacıları KalDer Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, TOYOTA BOSHOKU Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncesahan ve Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş olacak. Son olarak kongrenin kapanış konuşmasını Türkiye’nin FIFA Kokartlı İlk Kadın Hakemi Prof. Dr. Lale Orta yapacak. Yaşam Biçimi Olarak Kalite konulu konuşmasında Prof. Dr. Orta, futbol karşılaşması metaforu üzerinden ekonomide ve hayatta etik kavramının önemine değinecek.

KalDer Kongre Bildirisi yayınlanacak ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini bulacak

31. Kalite Kongresi’nin sonunda bu yıl bir ilke de imza atılarak KalDer Kongre Bildirisi yayınlanacak. Bildiri kapsamında, kongrede gündeme taşınan konulara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınması hedefleniyor. Ayrıca kongre bitiminde düzenlenecek ödül töreninde, KalDer’in 31 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin sonuçları açıklanacak. Başvuran 14 kuruluş arasından Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile ödül almaya hak kazanan kuruluşlara ödülleri takdim edilecek.

31. Kalite Kongresi sponsorların desteği ile çok daha güçlü

Kalite Kongresi’ne bu yıl Tanyer platin sponsor olurken, altın sponsor olarak Aygaz, Opet, Tüpraş, Metro İstanbul, Bimser ve Weld destek verdi. Borusan Holding, Ercan Çelik, Socar, Otokoç ve TEKA gümüş sponsor; Panasonic, UGM, Admin-İst ve IFS ise bronz sponsor olarak 31’inci Kalite Kongresi’nde yer aldı. CCI ve E-nocta’nın hizmet, KobiEfor’un medya sponsoru olduğu kongrenin araştırma sponsorluğunu ise GTAlliance üstlendi. Çok sayıda uzman ismi bir araya getiren kongre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, BAŞSİAD, Türkiye İMSAD, Risk Yönetim Derneği, Sektörel Dernekler Federasyonu ve Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin destekleri ile gerçekleşiyor.

KalDer Hakkında
Türkiye Kalite Derneği (KalDer), çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. İnsana, topluma ve doğaya saygı, güvenilir olmak, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme ve gönüllülük değerleriyle 31 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. KalDer’in vizyonu, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak toplumsal refahı sağlama yolunda kurum ve kuruluşlara rehber olmayı hedefleyen kuruluş, Ulusal Kalite Hareketi ile bu anlayışı ülkemizdeki tüm iş ekosistemine entegre etmek istemektedir. KalDer; Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) Ulusal İş birliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği’nin (ASQ) Küresel İş birliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) kurucu üyesidir. KalDer’in ana faaliyetleri arasında; Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Ulusal Kalite Hareketi Programı, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kurumsallaşma Ölçümü ve Çevik Yönetim Programı, KOBİ’ler için Stratejik Plan Rehberliği, Özdeğerlendirme ve Dış değerlendirme hizmetleri, Mevcut Durum Analizleri, Rehberlikler, Kalite Kongresi ve etkinlikler yer almaktadır.
www.kalder.org

KalDer Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/TurkiyeKaliteDernegi/

https://www.youtube.com/kalitedernegi
https://www.instagram.com/turkiyekalitedernegi/
https://www.linkedin.com/company/kalder/?originalSubdomain=tr

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica