Ekonomi

Eğitime 49 yıllık arazi tahsis edilecek

Eğitime 49 yıllık arazi tahsis edilecek Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflar; Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek ve kullanma izni verilebilecek. Eğitime 49 yıllık arazi tahsis edilecek Detaylar haberimizde…

Eğitime 49 yıllık arazi tahsis edilecek

Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflar, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları 49 yıl süreyle bedelsiz kullanabilecek. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin; Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik; Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan; Gençlik ve spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere; mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi; devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Son 1 yıl fiilen ve kesintisiz eğitim faaliyeti sunmalı

Vakıfların eğitim faaliyetinde bu olanaktan yararlanabilmesi için Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması; vakıf senedinde, vakfın faaliyet unsurları arasında eğitim faaliyetlerinin bulunması; eğitim faaliyetleri için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki fiili öğrenci sayısının (yüzde 3 zorunlu okutulacak öğrenci oranı dahil); en az yüzde 10’unun bedelsiz, yüzde 10’unun ise yüzde 50 indirimli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması; eğitimin daha nitelikli sunulmasına yönelik ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren plan ve proje hazırlanması; son 1 yıl fiilen ve kesintisiz eğitim faaliyetini sunuyor olması şartları taşıması gerekiyor.

Öğrenci yurdu için başvuruda ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması, vakıf senedinde, vakfın faaliyet unsurları arasında öğrenci yurdu faaliyetlerinin bulunması; ülke genelinde en az 5 ilde özel öğrenci yurdu faaliyetinde bulunulması; öğrenci barınma faaliyetlerinin daha nitelikli sunulmasına yönelik ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren plan ve proje hazırlanması; ülke genelindeki yurtlarının toplamda en az bin kurum kontenjanına sahip olması; son 1 yıl fiilen ve kesintisiz öğrenci yurt hizmetini sunuyor olması; yurt faaliyetleri için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki fiili öğrenci sayısının en az yüzde 10’unun bedelsiz; yüzde 10’unun ise indirimli (yüzde 50) olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması, mevcut barınma faaliyetlerinin yanında öğrencilere yönelik sosyal; kültürel ve sportif ve benzeri faaliyetlerin iyileştirilmesine imkan sağlıyor olması şartları aranacak.

Hasılat Payı da alınmayacak

Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazların irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi ilan yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek vakfa/vakıflara Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde ön izin verilecek. Ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelsiz olacak. Bunlardan hasılat payı da alınmayacak.
İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar ile bu vakıfların kurduğu veya ortağı olduğu iktisadi işletme ve şirketleri tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak. Gelirler ayrı bir hesapta takip edilecek ve kullanılamayan gelirler aynı şekilde sonraki yıllarda değerlendirilecek.

Devir yasağı

İrtifak hakkı ve kullanma izni üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanıldığının tespiti halinde 10 günlük süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde sözleşme feshedilecek.

Yurt ve eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen taşınmazların üzerindeki binalara ait kapalı alanların yüzde 20’lik kısmını geçmeyecek şekilde ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ticari nitelikli ünitelerin açılmasına izin verilebilecek.

Daha önce lehlerine bedelli olarak ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı tesis edilen vakıfların sunulan olanaklardan yararlanabilmeleri için 27 Ocak 2018’e kadar başvurmaları gerekiyor.

Mevcut eğitim ve yurt faaliyetlerinde bulunulan taşınmazlarla ilgili belirtilen koşulların taşınması, talebin uygun görülmesi halinde 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına/kullanma iznine olanak verilebilecek.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica