Siyaset

EMEP: ‘Kapitalizmin fıtratında sömürü ve talan var’

EMEP: ‘Kapitalizmin fıtratında sömürü ve talan var’Erkan; “Bugün dünyanın pek çok yerinde kapitalistler ve işbirlikçi hükümetler timsah gözyaşları dökerek iklim değişikliğini önlemek için seferber olduklarını söyleyecekler” dedi. detaylar haberimizde…

EMEP: ‘Kapitalizmin fıtratında sömürü ve talan var’

EMEP tarafından iklim değişikliğine dair yapılan açıklamada; “Varlığını doğanın yağmalanması ve insanın sömürülmesi üzerine kuran bu sistemin değişmesi için herkesi mücadeleye çağırıyoruz” denildi.

Bugün dünyanın ve Türkiye’nin bir çok yerinde yapılacak iklim eylemine katılım çağrısı yapan Emek Partisi (EMEP) kapitalizm son bulmadıkça iklim değişikliğinin durmayacağını vurgulayarak; “Varlığını doğanın yağmalanması ve insanın sömürülmesi üzerine kuran bu sistemin değişmesi için herkesi mücadeleye çağırıyoruz!” dedi.

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan tarafından yapılan yazılı açıklamada; dünyanın pek çok yerinde başta gençler olmak üzere işçi, emekçi halk kitlelerinin “İklim değişikliğini durduralım” diyerek seslerini yükselttiği vurgulanarak; “Buna karşın, uluslararası tekeller ve işbirlikçileri daha çok kâr için emeği sömürdükleri gibi doğayı talan edip, dünyayı da nefes alınmaz hale getiriyorlar. Enerji ve sanayide kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımının artışı; başta motorlu taşıtlar olmak üzere petrol ve petrol ürünlerinin kullanımındaki artışlar; orman yangınları ve orman ürünlerinin yakılarak kullanımının artışı; Ve toprağın sınırsız ve sorumsuzca işlenmesi dünyayı her gün artan sera gazı emisyonu ile karşı karşıya bırakıyor. Tüm bunların sonucunda artan sera gazı nedeniyle dünyada ortalama sıcaklık yükselirken oluşan küresel ısınmanın kaçınılmaz sonucu da iklim değişikliği oluyor. Hızla gelişen endüstri ve kapitalist sistemin daha çok kâr için durmak bilmeyen üretiminin sonucu kapitalistler kârına kâr katarken oluşan iklim değişikliği ile dünya yaşanmaz hale geliyor” ifadeleri kullanıldı.

“Sermaye düzeninde sömürü bitmediği sğürece talan ve tahribat da bitmez”

Yaşanan fırtınaların, sellerin, kuraklık gibi afetlerin iklim değişikliğini her gün derinleşen bir krize dönüştürdüğü belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

“İşçiler, emekçiler ve bilcümle yoksul halk kitleleri, boyutu her gün artan ve bu artışa bağlı olarak etkisi de artan bir iklim krizinin içinde kalıyorlar. Bugün dünyanın ve ülkemizin pek çok yerinde başta gençler olmak üzere emekçi halk kitleleri iklim değişikliğine karşı hükümetleri önlem alınması için uyaracaklar. Bugün dünyanın pek çok yerinde kapitalistler ve işbirlikçi hükümetler timsah gözyaşları dökerek iklim değişikliğini önlemek için seferber olduklarını söyleyecekler. Enerji santrallerini kuran, kömürü, petrolü yakan, toprakları kurutan; ormanları yakıp talan eden, üretimlerini yoksul ülke topraklarına kaydırarak halkın iş, aş umudunu yeşil dolarlara çevirirken emeği de doğayı da sömüren kapitalistler ne kadar doğa dostu olduklarını anlatacaklar. İşbirlikçi hükümetler ise aslında hiç almadıkları önlemleri alıyormuş gibi anlatacaklar. Ama biz biliyoruz ki; sermaye düzeninde sömürünün bitmediği gibi talan ve tahribat da bitmez. Çünkü kapitalizmin fıtratında sömürü, talan ve tahribat var. Büyüyen şirketleri, artan sermayeleri buna bağlıdır.”

“Kapitalizm iklim krizini de fırsata çeviriyor”

Kapitalizmin kâr için doğayı, özel mülkiyeti çoğaltma aracı olarak gördüğünün altı çizilen açıklamada; “Üretim insanların ihtiyaçlarına göre ve doğayla uyumlu değil. Hızlı ve ani sağanak yağışlar, seller, yağan dolular ve don felaketleri sonucu halkın yaşamı zorlaşırken, azalan tarımsal üretimde gıda fiyatları artarken, daha çok ilaç ve gübre satan tarım tekelleri kârlarına kâr katıyorlar. Küresel ısınma sonucu bozulan doğal denge nedeniyle bozulan halk sağlığı da ilaç ve hastane tekellerinin yeni kâr alanı haline geldiler. Yarattıkları tahribatın sonucu olarak iklim krizini de fırsata çeviriyorlar” denildi.

“Herkesi mücadeleye çağırıyoruz”

Kapitalistlerden ve burjuva siyasi partilerden umut beklendiği sürece işçiler, köylüler ve bütün emekçiler için yaşanılabilir bir dünyanın olanaklı olmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “O nedenle de bugün milyonların seslendiği hükümetler kalıcı, gerçek bir çözüm getirmezler. Emek Partisi olarak, varlığını doğanın yağmalanması ve insanın sömürülmesi üzerine kuran bu sistemin değişmesi için herkesi mücadeleye çağırıyoruz!”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica