Raporlar

Gergerlioğlu’dan “basın kartı kurulu” soru önergesi ve yasa teklifi

Gergerlioğlu’dan “basın kartı kurulu” soru önergesi ve yasa teklifi … Gergerlioğlu, “Cezaevine giren gazetecilere basın kartı verilmediği için kayıtlara gazeteci olarak geçirilmediği iddiası doğru mudur?” dedi. detaylar haberimizde…

Gergerlioğlu’dan “basın kartı kurulu” soru önergesi ve yasa teklifi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesinin yanısıra, digital medyaya basın kartı verilmesi ilgili ve basın kartı kurulunun yeniden oluşturulması için kanun teklifi verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

1961-1971 arasında ‘Çalışan gazeteciler bayramı’ adıyla kutlanan Gazeteciler Günü; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, ’10 Ocak Çalışan gazeteciler günü’ olarak değiştirilmiştir.

Bu bağlamda;

1. 10 Ocak 2022 itibariyle Gazetecilik mesleğini yapabilen yurttaş sayısı kaçtır?

2. Son 5 yıl içerisinde işten çıkarılan basın mensubu sayısı kaçtır? Bu kişilerin işten çıkarılmasıyla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?

3. Basın kartı olan basın mensubu sayısı kaçtır?

4. Basın kartına son 5 yılda başvuru yapan basın mensubu sayısı kaçtır? Bu yurttaşlardan kaçına olumsuz cevap verilmiştir?

5. Son 5 yıl içerisinde kaç gazeteci cezaevine girmiştir? Cezaevine giren gazetecilere basın kartı verilmediği için kayıtlara gazeteci olarak geçirilmediği iddiası doğru mudur?

6. Yerel ve ulusal basında iktidar yanlısı haber yapılmazsa devlet desteğinden mahrum bırakıldığı iddiası doğru mudur?

7. Bu iddia doğruysa yerel ve ulusal düzeyde basın özgürlüğü için basın yayın organlarına ayrımsız devamlı bir maddi destek sağlanması için çalışmanız bulunmakta mıdır?

8. Digital yayın yapan basın yayın kuruluşlarına basın kartı verilmesiyle ilgili çalışmanız var mıdır? Yıllardır gündemde olan benim de kanun teklifi verdiğim bu konuda neden bir ilerleme kat edilmemiştir?

9. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerin darbe sonrası dönemden daha kötü şartlarda ve baskı altında çalıştıkları iddiası doğru mudur?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5187 sayılı Basın Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

GEREKÇE

Gazetecilik halk adına bilgi edinme ve bunu halka aktarma fonksiyonunu icra eden bir meslektir. Gazetecilik demokrasinin en önemli unsuru olmakla birlikte, özgür basının temini de demokrasinin devamının teminatıdır. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (Reporters Without Borders) hazırladığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, Türkiye 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer almıştır. Bu gerçeklikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin somut adımlar atması gerekmektedir.

Basın Kartları ise, basın toplantıları ve görüşmelere katılan gazeteciler için büyük önem arz etmektedir. Son dönemde birçok gazetecinin basın kartı almak konusunda sıkıntı yaşadığı dile getirilmektedir. Eleştirel gazetecilik yapan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiği iddiaları da dönem dönem gündeme gelmektedir. Özellikle dijital basına söz konusu Basın Kanunu çerçevesinde basın kartı verilememesi, halkın bilgi edinme hakkına getirilen bir kısıtlama niteliği arz etmektedir. Çağın gereklilikleri gözardı edilmemeli Basın kartı imkânı dijital basın çalışanlarına da sağlanmalıdır.

Demokrasinin bir gereği olan özgür basının temini için ilk başta gazetecilik mesleğini ifa edenlerin basın kartına ulaşabilmesi gerektiği de şüphesizdir. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti oluşturmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen Basın Kartı Kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır.

Bu amaçla söz konusu ‘‘Basın Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile digital basın kuruluşlarına da basın kartı alma imkanı verilmiştir. Yine bu madde ile kime basın kartı verileceği siyasi iktidar uhdesinden alınmış meslek örgütlerinin kuracağı kurula verilmiştir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

BASIN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Basın kartı

EK MADDE 1- Basın kartı, her türlü radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın-yayın organları ile dijital ortamlarda basın-yayın faaliyeti yürüten kişilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir. Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar, basın kartı başvuru süreci, bekleme süreleri ve basın kartı çeşitlerine ilişkin usul ve esaslar Basın Kartı Kurulu tarafından belirlenir.

Basın Kartı Kurulu

EK MADDE 2- Basın Kartı Kurulu; süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarının üyeleri arasından belirlenecek iki üye, bölgesel veya yerel nitelikte faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının sahibi veya tüzel kişi temsilcisi arasından belirlenecek iki üye, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarının üyeleri arasından belirlenecek iki üye, basın kartı sahibi gazetecileri temsil eden sendikaların üyeleri arasından belirlenecek dört üye ve İletişim Fakültesi dekanları arasından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Belirlenecek üyelerin, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilmeleri şarttır.

Kurul üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica