Genel

İzmit Belediyesi: “İSU Fethiye Caddesinde sorumluluktan kaçıyor”

İzmit Belediyesi: “İSU Fethiye Caddesinde sorumluluktan kaçıyor” … “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün mevcut protokol üzerinde kendi sorumluluğunda olan işlerle ilgili yaptığı yasaya uygun olmayan revizeler nedeniyle hala imzalanamadı.” detaylar haberimizde…

İzmit Belediyesi: “İSU Fethiye Caddesinde sorumluluktan kaçıyor”

İzmit Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi Yapım işinin altyapı işleri için hazırlanan protokol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün mevcut protokol üzerinde kendi sorumluluğunda olan işlerle ilgili yaptığı yasaya uygun olmayan revizeler nedeniyle hala imzalanamadı

İzmit Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve yapımına gün sayılan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi Yapım işinde, altyapıdan sorumlu kurum olan İSU ile görüşülerek, hazırlanacak protokolle altyapı işlerinin teknik takibi, imalatların inşasının kontrolü, altyapı hak edişlerinin kabulü gibi konularda İzmit Belediyesi tarafından yetkili personel istendi. Uzun zaman protokole cevap vermeyen İSU tarafından nihayetinde bir yanıt gönderilerek, ilgili altyapı çalışması için “gözlemci” statüsünde bir personelin görevlendirildiği bildirilerek, altyapı çalışmalarında herhangi bir sorumluluk alınmayacağı ortaya konuldu.

İSU FETHİYE CADDESİNİ OYUNA ÇEVİRDİ

Oysa taslak protokolde belirtildiği üzere söz konusu hak edişlerin Belediye ve İSU tarafından görevlendirilen teknik personel ile birlikte yapılması hukuken de uygun olandır. Söz konusu hak edişlerin bir kamu harcaması olması ve dolayısı ile kamu adına yapılacak harcamaların özellikle altyapı, kanalizasyon ve içme suyu adına yapılacak projede 2560 sayılı kanunun doğrudan verdiği yetki ve sorumluluğun İSU’ya ait olması nedeniyle, iki kurum tarafından birlikte imza altına alınması doğru olanıdır.

İSU KENDİ SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAK İSTİYOR

Aynı şekilde 2560 sayılı kanunun doğrudan emredici hükümler ile belirttiği ve İSU’nun doğrudan kendisinin görev ve yükümlülüğü altında bulunan protokoldeki işler bakımından görevli bulundurmaktan kaçınması usul ve yasaya uygun olmayacaktır. Aynı zamanda protokolde belirtilen gözlemci tanıtımı eleştiren, gözlem yapan anlamını taşıdığından, doğrudan yapılacak işlere ait onaylı altyapı projelerini sunan ve yapılacak işin kanunen doğrudan tarafı olan İSU’nun sadece ‘gözlemci’ sıfatıyla sahada görevlendirme yapması da işin doğasına uygun değildir. Bu durum İSU’nun yasal olarak sorumlu olduğu işlerden kaçması ve Fethiye Caddesi esnafı ile İzmitlileri oyalamasından başka bir anlam taşımamaktadır.

FETHİYE CADDESİ KİMSENİN TOP SAHASI DEĞİLDİR

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2560 sayılı yasanın görev ve yetkilerini düzenleyen 2’nci maddesi ve devamı maddelerine göre, yapımı planlanan altyapı projesinin doğrudan tarafı olan İSU Genel Müdürlüğünün hak edişlerin imzalanması ve sahada teknik personel bulundurmasının zaruri bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Üstelik İSU’nun belli ki “saha” olgusunu doğru anlamadığı, Genel Müdürün “Protokol tamam, top İzmit Belediyesinde” beyanatından da ortadadır. Fethiye Caddesi kimsenin top sahası değildir. İSU’nun işi uzatmak ve sorumluluktan kaçmak amacıyla üzerinde kendi deyimiyle “top çevirdiği” Fethiye Caddesi, İSU’nun da sorumluluklarını yerine getirmesinin ardından bir an önce başlatılacaktır.

Değerli İzmit halkına ve kamuoyuna duyurulur.

T.C. İzmit Belediyesi

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica