Ekonomi

Kamu Sosyal Tesislerinde artık herkes para ödeyecek

Kamu Sosyal Tesislerinde artık herkes para ödeyecek. Maliye Bakanlığının “Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği” haber Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu idarelerine ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik, verimli işletilmesine ve güçlü bir idari ile mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını amaçlayan usul ve esaslar belirlendi. Kamu Sosyal Tesislerinde artık herkes para ödeyecek.

Kamu Sosyal Tesislerinde artık herkes para ödeyecek

Maliye Bakanlığının “Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu idarelerine ait sosyal tesislerin etkili, ekonomik, verimli işletilmesine ve güçlü bir idari ile mali yapının oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını amaçlayan usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Maliye Bakanlığının “Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel sosyal tesislerden ve ücretsiz yararlandırılmayacak. Tebliğe göre tesisler şöyle düzenlenecek:

Kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde kısmen kiraya verilmesi düşünülüyor

– Sosyal tesislerde, merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve idarelerin bütçesinden ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek.

– Sosyal tesisler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı, her yıl çıkarılan tebliğde belirtilen tutarların altında olmamak üzere belirlenecek.

– Sosyal tesislerin, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkânları araştırılarak buna ağırlık verilecek.

– Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının yüzde 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacak.

– Her yıl çıkarılan ilgili tebliğde belirlenen fiyatların altında kalmamak kaydıyla, belirli dönemlerde farklı fiyatlar uygulanabilecek.

– Toplu organizasyonlarda, konaklama hizmetleriyle birlikte yarım pansiyon, tam pansiyon ve sosyal, kültürel faaliyetler; ile sunulacak diğer hizmetleri de içeren paket program şeklinde farklı fiyat tespiti yapılabilecek.

– Tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için; gerekli her türlü tedbir alınacak ve boş kapasiteler ivedilikle YURTKUR’a bildirilecek.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica