Genel

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları … “İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlanmasına…” detaylar haberimizde…

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Karar No: 2020 / 19
Karar Tarihi: 03.04.2020

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM:

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünyada hızlı şekilde yükselen Coronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Coronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve bu kararlar eş zamanlı olarak İlimizde de titizlikle uygulanmıştır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve bila sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazısı gereği, daha önce alınmış olan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için İlimizde de aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur.

KARARLAR:

A– İlimizin de içerisinde bulunduğu Büyükşehir statüsünde olan 30 İl için alınması gereken tedbirler kapsamında;

1- İl sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına,

2- İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca, İlimizde kalmasının esas olacağına,

3- İlimizde ancak aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verileceğine;
a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceğine, belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebileceklerine, bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takma, temas gerektiren durumlarda sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu bulunduğuna,

b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edileceğine, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklarına,

c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerine,

d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışlarını; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabileceklerine,

e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerine,

f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Vali başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları”nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların, Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabileceklerine,

B– 81 İlimizi kapsayacak şekilde İlimizde de alınması gereken tedbirler kapsamında;

1- İlimiz geneli tüm ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24.00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,

2- İlimiz geneli tüm ilçelerimizde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesine, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlanmasının sağlanmasına,

3- İlimiz geneli tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girme zorunluluğunun getirilmesine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olacağına,

4- İlimiz geneli tüm ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceğine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekileceğine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica