Ekonomi

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, “Küçükbaş hayvan üretimini iki katına çıkarırsak et ithalatımız biter, fiyatlar da makul seviyeye iner” dedi. Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter detaylar haberimizde…

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Türkiye’de et tüketiminin yüzde 85’inin büyükbaş hayvandan sağlandığını belirterek, “Küçükbaş hayvan üretimini iki katına çıkarırsak et ithalatımız biter, fiyatlar da makul seviyeye iner. Ana etken küçükbaş hayvancılığının Türkiye’deki durumu” dedi.

Yalçındağ, Türkiye’deki gerçek küçükbaş hayvan sayısının tam olarak belirlenmesi ve bu alanda strateji üretilmesi gerektiğini söyledi.

“Bazı yerlerde yanlışlıklar var”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 42 milyon koyundan bahsedildiğini ancak bunun gerçekle örtüşmediğini kaydeden Yalçındağ, “Bu rakam, Türkiye’nin et tüketimiyle bağdaşmıyor. Bazı yerlerde yanlışlıklar var. Tablomuzu görelim, ne kadar küçükbaş, büyükbaş hayvanımız var, neye ihtiyacımız var? Ondan sonra bunun planlamasını yapalım” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 koyun projesinin önemli olduğunu dile getiren Yalçındağ, bunun havyancılık sektörüne çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

“Etin problemi üretim noktasında”

Yalçındağ, Türkiye’deki et fiyatlarının paketlenmiş kıyma dışında Avrupa’daki ülkelerle aynı olduğunu söyledi.

Et konusunda arz ve talebin sağlanmasıyla problemin ortadan kalkacağını kaydeden Yalçındağ, şöyle konuştu: “Arz ve talep dengelenirse, et fiyatlarında taşkın varsa normale döner. ‘Et pahalı’ diye imaj yaratılıyor. Neye göre pahalı, baklava mı ucuz? Önemli olan eti, bu ülkeye yeterli hale getirmek… Bizim gönlümüzden geçen ucuzluğundan pahalılığından ziyade ben istediğim eti gidip bulabilmeliyim. Etin problemi üretim noktasında… Türkiye’de et tüketiminin yüzde 85’ini büyükbaş hayvan etinden sağlıyoruz. Sorun burada, yüzde 15’lik bölümü küçükbaş hayvancılıktan sağlıyoruz. Bu yüzde 15’lik bölümün iki katına çıkarılması gerekiyor. Bunu başarabilmek için de üretimi iki katına çıkarmak gerekiyor.”

Ulusal Kırmızı Et Konseyi 2018’den ne bekliyor?

Bloomberght yazarı İrfan Donat‘ın köşe yazısında yer alan beklentiler…

UKON, 2018 yılına yönelik aşağıdaki beklentileri dile getirdi:

*Gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesi sağlanmalı, kırsalın yaşam düzeyi geliştirilmeli.

*Kapalı sistem hayvancılığın işletme maliyetleri, hayvanların sağlık sorunları ve bu gibi nedenlerle besi maliyetlerini yükseltmekte. O nedenle Avrupa ve diğer gelişmiş ülke örneklerini göz önüne alarak mera hayvancılığımızı geliştirmek ve açık sistem hayvancılığı desteklemeliyiz.

*Ülkemizde yağışların az olması dolayısıyla büyükbaş hayvancılığın gelişemeyeceği söylemleri karşısında Avustralya gibi çölde üretim yapan ülkeler incelenmeli.

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

*Meraların kullanıma açılmasının hızlandırılmasıyla ve bunla ilgili yönetmelik ve resmi uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesi ve bu konularda meraların kullanılacağı bölgelerdeki tarafların mutabakatına dikkat edilmeli.

*Bu konuda yakın zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki bahar döneminde Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da uygulanan yaylaya çıkma yasağının kaldırılacağını beyan etmesi meraya dayalı hayvancılığın gelişmesi yönünde 2018 yılındaki umutları artırdı.

*2018’den itibaren 50 büyükbaş hayvanın altında yetiştiricilik yapan küçük işletmelere, ruhsatlı kesimhanelerde kestirilen her hayvan başına 250 lira destek verileceği dile getirildi. Besilik hayvan destekleri 2018 yılında artarak devam etmeli.

*500 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelerin mevcut kapasitelerinin yarısı oranında verilen iznin genişletilerek kapasitenin tamamını kapsaması ve besilik hayvan ithalinden alınan gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi bu işletmelerin ahırlarındaki hayvan sayısını artırmalarına katkı sağlanmalı.

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

*Buzağı ölümlerinin azaltılması ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yüzde 15 civarında olduğu belirtilen buzağı ölümlerinin yüzde 5 civarlarına çekilmesi ile mevcut ithalatın bitirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2018 yılında aile hekimliği sistemi ile Bakanlık tarafından yapılacak ücretsiz kulak küpeleme işlemleri ile rota corona ve e-coli virüslerine karşı aşılama kampanyalarının yürütülecek olması hastalıkların azaltılması ölümlerin engellenmesi adına önemli bir adım.

*Reforme olmayan dişi hayvan kesimlerinin devam etmesi sebebi ile dişi hayvan kesim fiyatları dana kesim fiyatlarına yaklaşmıştır. Bu nedenle dişi hayvanların verimlilik süresinin uzatılarak, doğurganlık sürelerini artırıcı önlemler alınması gerekmekte. Ayrıca doğum aralıklarının olması gereken süreye çekilebilmesi halinde verimde kayıplar önlenebilecektir.

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

*Besi işletmelerine kendi yemini tedarik edecek ve senede en az iki kez ahırına hayvan koyabilecek şartları sağlanmalı.

*Tüketicilerin sağlıklı, güvenli ete ulaşması için hayvancılık politikaları uzun dönemli olarak planlanarak uygulanmaya konulmalı, destekleme politikaları orta ve uzun dönemli olarak belirlenmeli ve destekler ihtisaslaşmalı.

*Prim sistemi, üretimi teşvik eden, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak kendi kendini finanse eden bir uygulamadır. Bu yönüyle et ve süt üretim primleri üretici maliyetlerine paralel olacak şekilde güncellenmeli.

*Kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacak ve sektörde kayıt dışılığı azaltacaktır. Alış ve satış katma değer vergi oranlarının eşitlenmesi doğru olacaktır.

Küçükbaş hayvan üretimi iki katına çıkarsa et ithalatı biter

*Kesimhanelerdeki karkas fiyatlarında farklı fiyatlandırmalar ile oluşan bilgi kirliliğine karşı orta vadede karkas sınıflandırılması çalışmaları devam etmeli.

*Kesimhane atıkları olarak bilinen kesilen hayvanların kırkbayır, safra kesesi ve kanı gibi değerlendirilmeyen kısımları değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalı.

*Alternatif kırmızı et üretim kaynağı olan küçükbaş varlığı, et üretimi ve tüketimdeki payı artırılmalı.

UKON, iyi bir mera ve aile hayvancılığı politikası ile birlikte hayvan sağlığına ilişkin atılan adımların devam etmesi halinde 2018 yılında ithalat ihtiyacının azaltılabileceği görüşünü paylaştığı değerlendirmesinde, orta ve uzun vadeli politikaların gerekliliğine dikkat çekti.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica