Mecit Ünal

Lozan Yalanları ve Gerçekler

Lozan Yalanları ve Gerçekler

Siyasal iktidar kendi varlığını ve iktidarını sürdürebilmek için yandaşlarıyla adeta savaş açtığı cumhuriyetin değerlerine saldırmayı durmaksızın sürdürdü. Bu saldırının odak noktasında Lozan Barış Antlaşması vardı.

Bu konuda inanılmaz yalanlarına inananlar kitlesi yaratmayı hedefledi. Bu hedefte yıllarca yalanlarını sürdürdüler. Kutsalımız Camilerde Cuma Hutbelerinde bile yer verdiler. “Ne zaferi, hezimet” demekten geri durmadılar.

Gerek sosyal medya ve gerekse uzman bilim insanlarımızın aktarmalarıyla “Lozan Yalanları”na bir bakalım.

Yalan 1: Lozan’da 3 milyon km2 toprağımız 780 bine indi.
Gerçek: Sevr’de 480 bin km2’ye inmiş toprağımızı 736 bine çıkardık

Yalan 2: Vahdettin direndi Sevr’i onaylamadı.
Gerçek: Vahdettin yönetimindeki Saltanat Şurası Sevr’in imzalanmasına karar verdi

Yalan 3: Sevr bir “proje”dir, Lozan’la karşılaştırmak yanlıştır.
Gerçek: Sevr “proje” değil, fiilen uygulanmış bir “ölüm fermanı”dır

Yalan 4: Lozan’ı Sevr ile değil Misakı Milli ile karşılaştırmak gerekir.
Gerçek: Misakı Milli bir “niyetler beyannamesi” Sevr ise Osmanlı’nın imzaladığı ve işgallerle fiilen uygulanmış bir gerçeklikti

Yalan 5: Lozan’ı bir zafer olarak yutturuyorlar, hezimettir.
Gerçek: Lozan, Türklerin 200 yıllık bir gerilemenin ardından imzaladığı ilk muzaffer antlaşmaydı

Yalan 6: Lozan’ın bir zafer olduğu Kemalist tarihçilerin uydurmasıdır.
Gerçek: Batılı tarihçiler de Türklerin zaferini teslim ediyor.

Yalan 7: Takrir-i Sükûn yüzünden Türk basını Lozan için “zafer” dedi.
Gerçek: Batı basını Lozan’ı Müttefikler için “hezimet” Türkler için “zafer” olarak değerlendirdi

Yalan 8: Musul’u Lozan’da verdik.
Gerçek: Musul elimizde değildi ki “verelim.” Lozan’da bir sonuca bağlanamadı, ertelendi

Yalan 9: Kıbrıs’ı Lozan’da verdik.
Gerçek: Kıbrıs II. Abdülhamid döneminde 1878’de İngilizlere verildi

Yalan 10: Mısır’ı Lozan’da verdik.
Gerçek: Mısır 1882’de İngilizler tarafından işgal edildi, 1922’de bağımsızlığını ilan etti

Yalan 11: Meis adası Sevr’de bile bizimdi Lozan’da verdik.
Gerçek: Meis adası Sevr’de İtalyanlara bırakılmıştı

Yalan 12: Oniki Ada’yı Lozan’da yitirdik.
Gerçek: Oniki Ada 1911 ‘de İtalyanlar tarafından işgal edilmişti

Yalan 13: Batı Trakya, Halep, Batum, Hatay Lozan’da kaybedildi.
Gerçek: Bu bölgelerin hiçbiri Lozan’da Türk egemenliğinde değildi

Yalan 14: Lozan’da gizli bir madde var, süresi 100 yıllık, 2023’te bitiyor.
Gerçek: Sekiz ülkenin imzaladığı bir antlaşmanın gizli bir süresi olsa bugüne kadar ortaya çıkardı.

Yalan 15: İngiltere’yle imzalanan gizli 24 maddelik bir protokol var.
Gerçek: İngiliz gizli belgelerinde bu protokolün iması bile yok.

Yalan 16: Lozan Antlaşması’nın tam metni Türkiye’nin elinde yok, yıllarca halktan saklandı.
Gerçek: Antlaşmanın aslı Fransa’da saklı, onaylı kopyası Türkiye’de var, 1923’ten beri de defalarca basıldı.

Yalan 17: İnönü “Lozan’da her şeyi kabul ettim, Müttefikler ne istedilerse verdim” dedi.
Gerçek: Görüşmeler kesilince yabancı basına kamuoyu oluşturmak için verilmiş bir demeçti.

Yalan 18: İngilizler Lozan’da ne istedilerse elde ettiler.
Gerçek: İngilizler istediklerinin çoğunu alamadı.

Yalan 19: Görüşmeler kesilince İngilizlerle gizli bir antlaşma yapıldığı için Lozan Konferansı’nın 2. kısmı daha kısa sürdü.
Gerçek: Lozan görüşmelerinin 1. kısmı 76, 2. kısmı 97 gün sürmüştür.

Yalan 20: İngiltere Lozan’ı ancak 1924’te Hilafet kaldırılınca onayladı.
Gerçek: Hilafet konusu Lozan’da hiçbir zaman tartışma konusu olmadı.

Yalan 21: Lozan İslam dünyasıyla bağlarımızı kopardı.
Gerçek: İslam dünyası Lozan’dan sonra kutlama telgrafları çekti.

Yalan 22: Lozan büyük bir ekonomik yıkım getirdi.
Gerçek: Lozan bir ekonomik zaferdir. Osmanlı borçlarını azalttık, yabancılardan vergi alabilmeye başladık. Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Yalan 23: Yunanlardan tazminat alınamadı, işgal sırasında yaptıklarının hesabı sorulamadı.
Gerçek: Tazminat olarak Karaağaç alındı, ayrıca Birinci Dünya Savaşı için tazminat ödemekten kurtulduk.

Daha Fazla Göster