Raporlar

Nıkomedıa Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı – Basın Açıklaması

Nıkomedıa Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı – Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,

Son günlerde vakfımızla ilgili kamuoyunda yer alan farklı haberlere açıklık getirebilmek amacıyla, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş ve varoluş amacını, tekrar paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

Vakfımızın kuruluşunun temeli; 14 Temmuz 2021 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile İzmit Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Çukurbağ Kurtarma Kazıları Protokolü ile atılmıştır. Bu protokol doğrultusunda Çukurbağ Kurtarma Kazıları Projesi, halen Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk bilimsel danışmanlığında devam etmektedir. Şu ana kadar ulaşılan buluntular, uluslararası arkeoloji dünyasında hayranlık uyandıracak ve hedefleri daha da yükseltecek düzeydedir. Bu bilimsel gayretler, kentte bir kabuk değişimine yol açmakta ve kentimizin kültür ve turizme yönelik gelirlerinin büyümesini amaçlamaktadır.

Vakfımızın Kuruluş Amaçları

Resmi tescili 21 Nisan 2022 tarihinde sonuçlanan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın öncelikli kuruluş amacı; Bithynia Krallık ve Roma İmparatorluk başkenti Nikomedia’nın, Dünya Kültür Mirası içindeki öneminin ortaya çıkarılması ve arkeoloji-sanat tarihi dünyasındaki haklı yerini alabilmesidir.

UNESCO DÜNYA TARİHİ MİRAS LİSTESİ’nde yer alabilmesi ülküsünü gelecek kuşaklara aktarabilecek, İzmit şehrini Kültür ve Turizm alanında öne çıkaracak misyon ve vizyon sahiplerince kurulan vakfın, gerçekleştirmek üzere yola çıktığı projelerden bazıları aşağıdaki şekildedir:

• İzmit Nikomedia Antik Şehri’ndeki arkeolojik kazıları desteklemek, fonlara başvurmak,
• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğini duyurmak,
• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin folklorik ve etnografik çalışmalarının yanı sıra Hoşgörü Fermanı gibi diğer kültür, sanat, tarih, eğitim ve kültür turizminin gelişmesi paydasında herkesi bir idealde buluşturacak projeleri hayata geçirmek, kamu projeleri üretmek,
• Nikomedia’nın kültür turizmi potansiyelini yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir projelerle buluşturmak, kısa zamanda “Başkent Nikomedia” temalı turizmi başlatmak,
• Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nin mevcut sergi alanlarını genişletmek ve mevcut potansiyelini arttırmak,

• Uzun vadede Bithynia Krallığı ve Roma İmparatorluk başkenti olarak bölgenin tüm buluntularını sergilemek üzere çok daha büyük ve görkemli Bithynia Müzesi’nin yapılması için çalışmalar yapmak, fonlar yaratmak,
• İzmit tarihinin tüm dönemlerini içeren akademik çalışmaları genişletmek, bu konuda maddi manevi kaynaklar yaratarak akademik burslar vermek,
• Bölge halkı ile birlikte İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin dünya mirasına sahip çıkacak müşterek projelerini çoğaltmak,
• Ulusal ve Uluslararası sempozyum, panel, sunum ve yayınları çoğaltmak ve destek vermek.
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde bölgemizi kalkındıracak uygun fonlara başvurmak, projelerle başvuruları çoğaltmak,
• Yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili paydaşlarla buluşabilmek amaçlı düzenli e-bültenler hazırlayarak, ulaştırmak,
• İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin tüm kültürel mirasını bütüncül ele alan, çeşitli dillerde görsel belgesel filmler çekmek ve uluslararası platformlarda düzenli yayınlamak,
• Mevcut diğer STK’lar ile devlet kurumları ile bu konularda ortak projeler yaparak İzmit Şehri’nin Unesco Dünya Tarihi Mirası listesinde yer almasını sağlayabilmektir.

Görüldüğü üzere siyasi ve şahsi gailelerden uzak ve bağımsız olarak vakfımızın amaçları, arkeolojik kazılar dışında da kentimizin tarih ve turizm çevrelerinde hak ettiği konuma ulaşabilmesi için, kültür, sanat ve eğitim projelerinin de hayata geçirilmesi için tüm kurumlar ve kişilerle işbirliği yapmaktır. İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin kültürel mirası ve ekonomik refahı için doğru olan hep birlikte aynı paydada hareket etmek, sürdürülebilir ve aktarılabilir projeleri hayata geçirerek; gelecek nesillerle buluşturabilmektir.

Belediye Başkanı değil Sivil Vatandaş

İzmit Belediye Başkanı unvanı doğrultusunda, göreve geldiği dönemden itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile gereken tüm resmi görüşmeleri kararlılıkla yürüten Av. Fatma Kaplan Hürriyet; Belediye Başkanlığı görevi dışında, bir İzmitli hemşerimiz olarak vakfımızın da kurucu mütevelli üyesidir. Bu konudaki emeği, gayreti ve motivasyonu nedeniyle, vakfımızın kurucu yönetim kurulu başkanı olmasını arzuladığımız Sayın Hürriyet, bu görevi kabul etmemiş ancak kurucu mütevellilerimiz ile yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin talep ve fikir birliği ile Vakıf Başkanı seçilmiştir.

Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sivil inisiyatifi ve ileri vizyonu ile yürüttüğü Vakıf Başkanlığı görevini, İzmit Şehrinin kalkınarak dünya çapında çığır açacak projelerle buluşabilmesi için vakfımızın diğer kurucuları gibi resmi mesaisinin dışında gönüllü olarak yürütmekte olup bu zorlu projeye cesaret edebilen, azmi ve gayreti ile bu çabayı başarı ile sonuçlandıran kişi olarak da vakfımızın başkanı konumundadır. Belediye Başkanı ve sivil vatandaşlık arasında en başta kendisinin çizdiği çizgiye, vakfımız da saygı duymakta ve tamamıyla siyasi ve bireysel ajandalar dışında hareket etmektedir. İçimizdeki tek dürtü kent sevgisidir. Kent olarak bu gaye etrafında bütünleşebildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz.

Geçtiğimiz günlerde yerel basınımızda da yer alan tartışmalar nedeniyle kuruluş ve varoluş amaçlarını bir kez daha paylaşma gereğini hissettiğimiz Vakfımızın konumunun tamamen tarafsız, sosyal fayda hedefli, herkese ve her kuruma eşit mesafede duran sivil inisiyatif olarak kurumsal bir yapı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Vakfımızın tarafsızlığı ve şeffaflığının daha da iyi anlaşılabilmesi için, kurumsal ve şeffaf çalışan diğer birçok STK gibi, gelir-gider şeffaflığımızı her an herkesin sorgulayabileceği “Açık Açık Platformu”na üye olma çalışmalarının başlatıldığını da bu vesile ile paylaşmak isteriz.

Sonuç olarak Vakfımız; herkesten ve her kurumdan bağımsız olarak, İzmit Nikomedia Antik Şehri’nin hak ettiği değere ulaşabilmesi için sonuna dek şeffaf, sorgulanabilir ve sosyal faydayı esas alarak; aynı şekilde eşdeğerde projeler üreten diğer tüm STK’lar ve kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarına devam etmekte olup, sivil kimliği ile Genel Kurul tarafından Başkanlığa seçilen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki yönetim üyelerinin sürdürülebilir, sorgulanabilir ve şeffaflık ilkeleri ışığında davranarak çalıştığının bilinmesi konusunu siz değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu adına;

Feyzullah Yavuz Ulugün                     Hakime Özgüven
Başkan Yardımcısı                              Genel Sekreter – Muhasip

Detaylı bilgi için: http://izksv.com/hakkimizda

Tuna Şare Ağtürk Hakkında

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden burslu olarak mezun olan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan tam burslu olarak ABD Rutgers Üniversitesi’nde “Sanat Tarihi ve Müze Çalışmaları” başlıklı tezi ile yüksek lisansını ve “Batı Anadolu’nun kadim görsel kültüründe kıyafet ve kimlik” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

2013-2014 akademik yılında New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde misafir doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan kazandığı araştırma bursu çalışmalarında, antik Roma başkenti Nikomedia’da (İzmit) keşfettiği, imparatorluk ve mitolojik sahneleri temsil eden, anıtsal boyalı mermer friz ile süslenmiş bir Diocletianus kompleksi sayesinde “Çukurbağ Arkeoloji Projesi”nin yöneticisi oldu.

2018 yılında ise, Harvard Üniversitesi Radcliffe İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne arkeoloji alanında seçilen ilk Türk oldu.

2019 yılından bu yana Avrupa Birliği Konseyi Marie Curie Busiyeri olarak bulunduğu Oxford Üniversitesi’nde, Nicomedia’da devam eden arkeolojik proje hakkında araştırma yapmaya ve bir monografi yazmaya devam ederek çalışmalarını sürdüren Ağtürk, özellikle kayıp Roma başkenti Nicomedia (İzmit) üzerine yaptığı arkeolojik keşiflerle tanınıyor. Türkiye’de de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde doçent olan Ağtürk’ün “Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri” isimli eseri de geçtiğimiz aylarda Koç Üniversitesi Yayınları’ndan okurlarıyla buluştu.

Feyzullah Yavuz Ulugün Hakkında

04 Ocak 1956 İzmit doğumlu F. Yavuz Ulugün, Ulugazi İlkokulu ve Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimi ardından başladığı İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden 1972 yılında mezun oldu. Lise ve üniversite yıllarında rehberlik ve turizmcilik yaptı. Mezuniyetinden sonra yerli ve uluslararası gemilerde kaptan olarak çalıştı. Kent tarihine ilgisi ile tanınan Ulugün’ün, bu konuda yayınlandığı çok sayıda makale ve bildiri ile 18 adet kitabı bulunuyor. Birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yapan Ulugün, halen Nikomedia İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi ve başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hakime Özgüven Hakkında

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Hakime Özgüven, STK üzerine eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nden almıştır.

Anadolu Üniversitesi’ndeki Kültürel Miras ve Sanat Tarihi uzmanlığı eğitiminin ardından 1999 yılında TEGV Vakfı’nda başladığı kariyerini, başta Numismatik Derneği olmak üzere çeşitli dernek ve vakıflarda proje hazırlama ve uygulama alanındaki görevler ile sürdürmüştür.

Değerli iş insanı Sevgi Gönül’ün vefatına kadar kendisi ile birlikte çalıştığı Koç Holding A.Ş.’deki görevinde Sadberk Hanım Müzesi ve özellikle Geyre Vakfı Afrodisias Kazıları’nda aktif çalışmaları olmuştur. Genel Sekreterlik görevinde olduğu Geyre Vakfı’nda, yönetim kurulu ile birlikte Afrodisias’ın Unesco Adaylığı ön kabul sürecinde etkin rol alarak, sosyal medya, organizasyon ve yöneticiliğin yanında Afrodisias Sevgi Salonu İnşası ve müze renovasyonu esnasında merhum mimar Prof. Cengiz Bektaş ile birlikte, Alan Yönetimi planı dahil ulusal ve uluslararası kaynak oluşturma projelerini yönetmiştir.

Halen Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kurucu mütevelli üyeliği ve Genel Sekreter muhasip görevini yürütmekte ve uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimini İzmit ve Bithynia bölgesinin tarihte hak ettiği yere erişmesinde değerlendirmektedir.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica