Siyaset

OHAL Komisyonu’na başvurular nasıl yapılacak?

OHAL Komisyonu’na başvurular nasıl yapılacak? OHAL Komisyonu’na başvuruların nasıl yapılacağı ve komisyonun çalışma esasları Resmi Gazete’de yayınlandı. İnternet üzerinden temin edilecek başvuru formu, valilik veya son görev yapılan kuruma verilecek. Başvuruda eksiklikler olursa 15 gün süre verilecek. OHAL Komisyonu’na başvurular nasıl yapılacak?

OHAL Komisyonu’na başvurular nasıl yapılacak?

OHAL Komisyonu’nun çalışma esasları, Resmi Gazete’nin, 30122 sayılı mükerrer sayısında yayınlandı. Komisyon, açığa alınan veya ihraç edilen kamu çalışanları, okullarından atılan öğrenciler ile kapatılan kurum ve kuruluşların itirazlarını inceleyecek.

Başvurular, habere göre 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Başvuru formlarına Resmi Gazete’de yayınlanan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar” sonunda yer alan eklerden ve “https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuru formu, elektronik ortamda doldurulacak ve çıktısı alınıp imzalandıktan sonra valiliklere veya son görev yapılan kuruma teslim edilecek.

Doğrudan başvuru yapılmayacak

Tutuklu veya hükümlü olanlar ise formu, bulundukları cezaevindeki görevliye iletebilecek. Başvurunun ardından tutuklu veya hükümlüye “alındı belgesi” verilecek.

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular, incelemeyecek.

Başvuru Belgeleri

Başvuru için gerekli belgeler Resmi Gazete’de şu şekilde sıralandı:

“MADDE 8 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

a) Gerçek kişiler için başvuru formu.
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)
b) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.”

Eksikler için 15 gün süre verilecek

Başvuru formunda yer alan “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılacak beyanların okunaklı ve başvurunun esasına yönelik bilgileri içermesi istendi. Dilekçe kısmına yazılanların 10 sayfayı geçmesi durumunda, olayın özetlendiği ayrı bir dilekçe daha yazılması gerekecek.

Başvuru formu veya belgelerinde eksiklikler olması durumunda, 15 gün süre verilecek. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru OHAL Komisyonu’na gönderilecek. Başvuru kayda alındıktan sonra “Alındı belgesi” verilecek.

Pasaport iptalleri incelenmeyecek

Başvuru, “İlgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması” durumunda reddedilecek.

Yasal itiraz yolları açık olan konularla ilgili başvurular da kabul edilmeyecek.

Başvurularla ilgili olarak sözlü ifade verme ve tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak.

Karara 60 gün içinde itiraz edilebilecek

Komisyonun kararlarına 60 gün içerisinde itiraz edilebilecek. Açıklanan tebliğin 16’ncı maddesi şöyle:

“MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir.”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica