Mecit Ünal

Sınav Koleji gelecek Yüzyılın Eğitim modelini yakalamış

Sınav Koleji gelecek Yüzyılın Eğitim modelini yakalamış “Sınav Koleji; özverili ve bilge öğretmenleri, sınır tanımayan kampüsü, vizyoner kimliği, her alandaki başarıları ve en önemlisi mutlu öğrencileri ile yarattığı farkı hem Kocaeli’nde hem ülkemizde hissettirecektir.” yorum/haber

Sınav Koleji gelecek Yüzyılın Eğitim modelini yakalamış

İşin özüne bakıldığında bir çocuğun geleceği için, ailelerin en çok zorlandığı konulardan birisi okul seçimidir. Çünkü bir veli çocuğunun emin ellerde eğitim görmesini ve bu eğitimin güven içinde sağlanmasını ister.

Bahadır hocayı dinlerken 3 ana unsur dikkatimi çekmişti.
Bunlardan ilki, akıllı cam duvarlar ve akıllı tahtalar…
İkincisi; THE Okul…
Üçüncüsü ise; “Side to Side”…

Birinci unsurda, açıklık ve şeffaflık felsefesiyle öğrenme ve aynı zamanda öğretme sürecinde öğrencinin etkin kılınarak özgüven yerleşikliği ve içsel otokontrolün sağlanması hedefleniyor.

İkinci unsurda, “THE OKUL” kodlamasının açılımı, Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık, değerleri olarak ele alınırken, bahanelere sığınmadan, sorumluluk üstlenerek öğrenci-veli-öğretmen ilişkisinin sürekli kılınması; Öğrencileri ayrıştırmadan kaliteli eğitimden eşit yararlanma ve her öğrenci için memnuniyetin sağlanması; isteyerek öğrenen “bu günün mutlu ve başarılı çocukları yarının üretken ve saygın bireyleri olacaktır” anlayışıyla öğrenci yetiştirme hedeflenmiştir.

Üçüncü unsurda, “Side to Side” uygulamasıyla öğrencilerin anadili Türkçe ile birlikte eşgüdümle İngilizce eğitiminin süreç ortaklığında alınabilmesi sağlanmıştır. Günümüz dünyasında yabancı dil eksikliğinin ezikliğini yaşayan ülkelerin başında gelmekteyiz. Ülkemizi istila eden Suriye’li mültecilerin kusursuz İngilizceleri bizim utanç rehberimiz olmalıdır. Sınav Kolejine teşekkür etmek yetersiz kalacaktır…

Sınav markasını dershaneler döneminden biliyorum ve Kolejin genel koordinatörü Esin hocayı o günlerden tanıyorum. Benim Bizim Kocaeli gazetesinde müdürlük yaptığım günlerdi. Gazetenin baskı tesislerinin üst katı Sınav Dershanesiydi. İster istemez bazen öğrencilerin ders saatiyle gazetenin baskı saati çakışıyor ve gürültü bizi buluşturuyordu.

Esin hoca, Sınav Dershanelerinden gelirken, babasının kurucu olduğu Şahin Okullarıyla bütünleşme eğitim alanımıza yüksek bir kalite getirmiş gibi görünüyor.

Süreç ve kurumsal yapının Kocaeli ve eğitim kalitesine neler kattığını okul müdürü Onur Bahribalaban hocadan öğrenmek doğru olacaktır.

Onur Bahribalaban öğretmen müdürlüğünü yaptığı Sınav Koleji hakkında şunları söyledi:

“Kocaeli Sınav Koleji Şahin Kampüsü” uzun zamandır, ideallerimizin ışığında, ilkelerimizden ödün vermeden ilerlediğimiz eğitim yolculuğumuzda kazanmış olduğumuz tecrübe ve başarılarımızın birleşmesi ile sağlam temeller üzerinde ilimizde yükselmektedir.

Kent merkezinde yerleşmiş bulunan, 25 bin metrekare kapalı alana sahip okulumuz; uluslararası standartlarda spor, sanat ve kültür merkezleri, 80 derslik, 25 tane laboratuvar ve 1600 öğrenci kapasitesiyle bölgemizin eğitim anlayışını ve çehresini değiştirecektir.

Sınav Koleji, uyguladığı “Side to Side” programı ile “Türkiye’de İngilizce Öğretilemiyor” yargısını kırmıştır. Bu program kapsamında eğitim; anadil ve İngilizce olmak üzere farklı iki öğretmenle yapılmakta, haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilmektedir.

Sınav Eğitim Kurumları 3 temel değer üzerine kurulmuştur. “Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık” tan oluşan bu değerler, kısaca “THE OKUL” olarak adlandırılır. Sınav Kolejinde 3 temel değerin yanında; sevgi, saygı, dayanışma, yardımseverlik, fedakârlık, hoşgörü, farklılıklara saygılı olmak, çevre bilinci ve en önemlisi demokrasi kültürü gibi insani değerlerin esas alındığı “Değer Eğitimi” önemli yer tutar.

Muhteşem bir eğitim ordusunun bilgisi, öngörüsü ve vizyoner bir mimari proje ekibi ile inşa edilen kampüsümüzde; öğrencilerimiz, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen liselerinde aldıkları eğitim ile nitelikli, lider ve mutlu bireyler olarak ulusal ve uluslararası alanlarda çok büyük başarılara imza atacaklardır.

Sınav Koleji; özverili ve bilge öğretmenleri, sınır tanımayan kampüsü, vizyoner kimliği, her alandaki başarıları ve en önemlisi mutlu öğrencileri ile yarattığı farkı hem Kocaeli’nde hem ülkemizde hissettirecektir.”

Köy Enstitülerinden bir öğretmenin yetiştirdiği öğrenci olarak ben bu projeyi gelecek yüzyılın eğitim modeli olarak görüyorum. Kaliteli bir eğitimin kaliteli bir kadro ile yaşam bulacağı gerçeği bize ışık olmalıdır.

Eğitime kompleksle katkı veren komplike süreçler planlayan, kurucular Prof. Dr. M. Şahin Alagöz ve Dr. Esin Cevrioğlu’ya, okul müdürü Onur Bahribalaban hocamıza sonsuz teşekkürler… Sınav Koleji öğrencilerine ve öğretmen kadrosuna başarılar diliyor ve basın olarak sonsuza dek eğitimin ve eğitenin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz.

Daha Fazla Göster