Raporlar

Şırnak Üniversitesindeki FETÖ Mensupları ve “Büyük Temizlik” Dosyası

Şırnak Üniversitesindeki FETÖ Mensupları ve “Büyük Temizlik” Dosyası

Vatan Partisi, Üniversitelerden temizlenmeyen FETÖ’yü isim isim açıklamaya devam ediyor- akarhaber

VARAN-2

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, bugün de (9 Kasım 2023) saat 13’te Partisinin Genel Merkezinde, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, “Şırnak Üniversitesi Akademik Personel Hususi Sınıflandırılmış Ruzname” adlı isim isim fişleme raporunu kamuoyuna ilan etti.

Bursalı, 11 Kasım Cumartesi günü saat 13’te, Rektörün Şerif Ali Tekalan’dan aldığı emirleri ve Şırnak genelinde, bürokrasi içerisinde yaptığı görüşmeleri ve eylemleri içeren raporu da kamuoyuna ilan edeceklerini duyurdu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın açıklama metni ve rapora ait ayrıntılı bilgiler:

“Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, FETÖ’nün firari Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yolladığı raporun ilk bölümünü dün kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bugün, o mektubun sonunda ifade ettiği “Büyük Temizliğe” başlamak üzere hazırladığı “Şırnak Üniversitesi Akademik Personel Hususi Sınıflandırılmış Ruzname” adlı fişleme raporunu kamuoyuna açıklıyoruz.

Rektörün bu raporunu “Hep bahsettiğiniz hizmet düşmanlarını kahr-ı perişan etmek için “Büyük Temizliğe” başlamak üzere tarak usulüyle bihakkın hazırladığım Ruznameyi tensiplerinize arz eder, emirlerinizi beklerim” diyerek Tekalan’a sunuyor.

Bu fişleme dosyasında tam 303 kişinin TC. Kimlik Numarası, sicil numaraları, isimleri, görev ve unvanları, görev birimleri, özel notları, FETÖ’nün mertebesine göre kodları ve Rektörün bizzat değerlendirmeleri yer alıyor.

Rektör, FETÖ mensupları da dahil olmak üzere, bütün üniversiteyi tek tek incelikli bir çalışmayla, bir istihbarat çalışması şeklinde, raporluyor.

13 Fakülteyi kapsayan bu personel listesinde, Rektörlük çalışanları ve yabancı uyruklular dahil 15 bölüm bulunuyor:

1. MÜHENDİSLİK
2. İİBF
3. İLAHİYAT
4. ZİRAAT
5. GÜZEL SANATLAR
6. SAĞLIK BİLİMLERİ
7. ŞIRNAK MYO
8. CİZRE MYO
9. İDİL MYO
10. SİLOPİ MYO
11. SAĞLIK BİLİMLERİ MYO
12. TURİZM MYO
13. BESYO
14. YABANCI UYRUKLULAR
15. REKTÖRLÜK

Listedeki özel değerlendirmelerde, kimlerin “hizmete bağlı” olduğu, kimlerin hangi konularda zaaf gösterdiği, kimlerin “hizmete düşman” olduğu, kimlerin yok edilmesi gerektiğine kadar tek tek açıklamalar bulunuyor.

FETÖ’nün kullandığı örgüt mertebelerini de A5’ten başlayarak, 303 kişi için çeşitli mertebe kodlarının verildiği görülüyor.

MERTEBELER

Şırnak Üniversitesi kapsamında, 303 kişi içerisinden 190 Kişi Rektör Abdurrahim Alkış tarafından “hizmete bağlı” olarak kodlanmış.

Bu kodlar içinde A5, FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade ediyor. A5 mertebesinde 26 kişi bulunuyor.

A5’ten A1 mertebesine kadar toplam 161 kişi bulunuyor. Yani 190 kişi içerisinde, en üst kategoride 161 kişinin FETÖ’ye bağlı olduğu yazılıyor.

A5 mertebesindeki kişilere düşülen ortak notlar: “hizmete tam bağlı”, “sır tutar”, “sadık”, “himmette tam”, “gizliliği tam”, “emrime itaatkar”, “gizli görevli.”

C Mertebesinde derecelendirilen 12 kişi ise, hizmete yeniden kazanılmaya çalışılan kişiler olarak kodlanıyor.

Listede MENFİ-ZRR kodlu 12 kişi bulunuyor. Bu kod, Rektörün, “hizmet düşmanları” olarak not düştüğü kişilerdir. 12 Kişiden, 8’i için “1. Dereceden yok edilmeli” şeklinde not düşülüyor.

REKTÖRÜN 303 PERSONEL HAKKINDA “ÖZEL DEĞERLENDİRMELERİ”

Rektör, raporladığı 303 kişi için özel değerlendirmelerini yazıyor. Bunların içinde, gizli görevler, para ve başka zaaflar, mesafeli görüntü verilecekler, derneklerde, kurumlarda ve tarikatlarda görevlendirilenler, emirlere uyanlar-uymayanlar, himmeti tam veya eksik olanlar, yurtdışı bağlantılarını kuranlara kadar çok detaylı bilgiler yer alıyor.

Dosyada hemen herkes hakkında yer alan özel hayatlarla ilgili değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmayı doğru bulmuyoruz.

Rektörün, ağır bir suç işleyerek istihbarat dosyasını Amerika’daki Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a sunarken, FETÖ’nün kendi operasyon elemanları dahil olmak üzere, bu terör örgütünün en ufak bir ahlakının da olmadığını gözler önüne seriyoruz.

Bu açıklamaya, 190 kişi içinden, yönetici görevlerde olan bazı isimleri ekledik. FETÖ ile bağlantısının olduğu yazılan 190 Kişinin bütün bilgileri aynı belgede mevcut. Bu verilerin tamamının soruşturulması için elimizdeki bütün bilgi ve verileri Başsavcılık makamına bizzat sunacağız.

A5 MERTEBESİNDE KODLANAN YÖNETİCİ İSİMLER

İlk iki isim Aydınlık Gazetemizin yayınlarından kamuoyunun yakından tanıdığı isimler:

– Bedirhan Önem
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Hain Ahmet nedeniyle ilişiği kesildi”
Aydınlık’ın yayınlarında itirafçı olarak Şırnak’taki örgütlenme ile ilgili bilgiler veren FETÖ mensubudur.

– Prof. İhsan Ekin – Mühendislik Fakültesi
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Perinçekçiler deşifre etti/hizmete bağlılık tam”

İhsan Ekin, Genel Başkanımız Doğu Perinçek’e, Atatürk’e, Cumhurbaşkanına, Devlet Bahçeli’ye ve Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesapları üzerinden alenen hakaretler eden kişi. Daha önce Aydınlık bu ismi bütün faaliyetleriyle ve Şerif Ali Tekalan’la yazışmalarını da yayınlamıştı. Rektörün listesinde de en üstte.

ÜNİVERSİTENİN TEPE YÖNETİCİLERİ

Raporda yazılı olan Üniversite’nin tepe yöneticileri:

– Prof. Eyyüp Mustafa Eyyuboğlu – Rektör Yardımcısı – Mühendislik ve İİBF Dekanı
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Paraya zaafı var”

– Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş – Üniversite Genel Sekreteri
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Cihannuma Şırnak Şube Başkanı. Saadet, AGD ve Cihannümada etkili, hizmete sadık, gizli vazifeli”

– Doç. Mehmet Haskul – Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Hizmete tam bağlı, sadık, sır tutabilir”

– Veysel Tahiroğlu – İlahiyat Fakültesi – Memur-Sen Üniversite temsilcisi
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam”

Ayrıca Memur-Sen Şırnak İl Temsilcisi Abdullah Çatı da, Aydınlık’ın FETÖ’yü deşifre eden yayınlarından sonra, “Aydınlık pis ellerini Şırnak’tan çek” açıklamaları yapan, FETÖ’nün kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’ne çalışan kişidir.
*-Memur-Sen Genel Başkanımızın da dikkatine sunuyoruz.

– Öğr. Gör. Erol Kılıçlı – AGD Şube Başkanı – MYO
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Tek kusuru sigara kullanıyor, Hizmete bağlı, emrime itaatkar, gizli vazifeli”
*-AGD Genel Başkanının dikkatine sunuyoruz.

– Doç. Sedat Çelik – Turizm Yüksekokul Başkanı
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Fakülte abisi Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam”

– Doç. Nurullah Agitoğlu – İlahiyat Fakültesi
Mertebe: A5
Rektörün Notu: “İlahiyat Dekan Yardımcım, İlahiyatta yerime imza yetkili. Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam”

– Doç. Yaşar Acat – İlahiyat Fakültesi
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Gayrıresmi danışmanım, doktorasını başkası yazdı riskli. Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam”

– Prof. Seyyid Irmak – Ziraat Fakültesi
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Nurcuların içerisinde vazifeli, sohbet abisi, Hizmete sadık, himmette tam. Fakülte abisi/öğretmen abi”

– Dr. Öğr. Üyesi Orhan Aldanmaz
Mertebe: A2
Rektörün notunu paylaşmıyoruz. Çok ağır bir suçtan hapse girdiğini ancak mahkemeden kurtarıldığı ifade ediyor.

– Doç. Ruhullah Öz – İlahiyat Fakültesi
Mertebe: A5
Rektörün notu: “Önemli görevli icra eder, sempozyumları düzenler. Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam.”

Bu isimler, Üniversite içerisindeki raporda yazan beyin takımının sadece bir kısmıdır. İsimlerin tamamı Savcılık makamına sunulacaktır.

Rektörün, FETÖ için zararlı gördüğü, “yok edilmesi gerekiyor” diye kodladığı isimleri güvenlikleri nedeniyle açıklamıyoruz.

DEĞERLENDİRME NOTLARI

Rektör, 303 kişi hakkında kişilerin bütün detaylarını içeren notlar hazırlıyor. Bazı isimler için yazılan notları, FETÖ’nün üniversitede nasıl çalıştığını, nasıl bir istihbarat faaliyeti yürüttüğünü göstermesi bakımından paylaşıyoruz:

– “ABD’de Hocaefendiyle görüştü, ABD doktoralı. Hizmete bağlı / ABD’den döndü /Paraya zaafı var.”

– “Erbakancı Görünür – Kırgızistandaki Temaslarımızı yürüttü. A4”

– “Bir Milletvekilinin akrabası. AGD ve Erbakancılar içerisinde görevli, hizmete bağlı, emrime itaatkar. A3”

– “Sorumluluktan kaçar, paraya çok zaafı var, hizmete bağlı, ama korkuyor.”

– “Sosyal medyada çok zaman geçiriyor, hizmete bağlı, emre itaatkar. A3”

– “Nurculardan görünür, hizmete tam bağlı, Emrime itaatkar, gili vazifeli A5”

– “Hizmete düşman, aleyhte konuşan, ilişiği kesildi. MENFİ ZRR”

– “Hizmete Düşman, aleyhimde konuşur, 1. Derecede Yok Edilmesi Gerekli”

– “Kararlarımı sorguluyor, Meliha’yı Müdür yapmama öfkeli ve hizmete sadık B5”

– “Hizmete bağlı fakat Paraya Çok Zaafı Var”

– “ABD’de Hocaefendiyle görüşen, İlahiyat Dergi Editörü”

– “2020 Eylülden beri Kırgızistan Manas Üniversitesinde Görevli A4”

– “Ermenistan temasımızı sağlar, Abisi ABD’de hizmette A5”

– “Sık sık yurtdışına çıkıp hizmet işleri görür, kuryedir. Fakülte abisi. A4”

SENDİKALAR, SİYASİ PARTİLER, DERNEKLERE UZANAN İSİMLER

Belgede yalnızca Şırnak Üniversitesinde yer alan isimler bulunmuyor. Sendikalardan çeşitli siyasi partilere, derneklere kadar çok sayıda kurumla bağı olan isimler yer alıyor. Şırnak’ta yalnız üniversite sınırları içerisinde değil çok sayıda kurumda da bu terör örgütü yapılanmasının var olduğunu raporda görüyoruz.

FETÖ MENSUPLARININ BULUNDUĞU DİĞER ÜNİVERSİTELER

Rektör Abdurrahim Alkış’ın kayıtlarında, FETÖ mensuplarının görevlendirildiği çok sayıda üniversite bulunuyor.

O üniversiteler: Dicle Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.

Birçok FETÖ mensubu, daha önce Şırnak Üniversitesinde görev yaparken, bir şekilde, görevlendirilerek bu üniversitelere geçiş yapılması sağlanmış.

AKADEMİSYENLERİMİZ AYAĞA KALKIYOR

Dün yaptığımız açıklamadan sonra, Türkiye’nin çok sayıda üniversitesinden, başta, Muğla Üniversitesi, Bandırma 7 Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Batman Üniversitesi olmak üzere, akademisyenlerimiz bizlere ulaşıyor. Kendi üniversitelerindeki FETÖ örgütlenmelerini isimlerle ve birtakım belgeleri paylaşıyorlar.

Bilim insanlarımız, Akademisyenlerimiz, Akademi dünyamız da bu FETÖ Gladyosuna karşı ayağa kalkıyor. Üniversitelerimiz Türkiye’nin bilim yuvalarıdır, üretim merkezleridir, Türkiye’yi geleceğe hazırlayan en önemli kurumlarımızdır. Üniversitelerimizin bir karakteri, kimliği kişiliği vardır. Vatanseverliği vardır. Bilim aşkı vardır.

FETÖ’nün Akademi yapılanmasının Şırnak’la sınırlı olmadığı gün gibi ortadadır. FETÖ’ye Akademide bir isyan başlamıştır. Gelen şikayetler ortaktır. “Tespit ettik, Cumhurbaşkanlığı dahil her yere bildirdik, şikayet ettik ancak sonuç alamıyoruz.”

FETÖ YAPILARINI VATAN PARTİSİ’NE BİLDİRELİM

Buradan bütün vatansever bilim insanlarımıza, Akademisyenlere, Akademisyen derneklerine, örgütlenmelerine de çağrımızdır. Gelin hep birlikte bu vatan mücadelesini verelim. Üniversitelerimizin onurunu koruyalım. Güvenliğini koruyalım. Gençlerimizi bu FETÖ Gladyosunun artıklarının eline bırakmayalım.

Üniversitelerinizde tespit ettiğiniz FETÖ yapılanmalarını bizlere ulaştırın. Omuz omuza verelim ve bu Amerikan örgütünün bilim merkezlerimizden temizleyelim. Bu hareket başlamıştır. Türk Akademisi Cumhuriyet birikiminden gelen bütün birikimiyle bu örgütlenmelere karşı mücadele edecek cesaret ve gücü taşımaktadır. Sonuç alacağız ve başaracağız.

Yalnız üniversiteler de değil, dünden beri Cami imamlarımız dahil çok sayıda kurumdan benzer FETÖ şikayetleri alıyoruz. Bunların da hepsini inceleyeceğiz ve üzerine gideceğiz.

KİMSE SEYİRCİ KALAMAZ

Bütün bir Üniversite personelinin fişlendiği bu rapora kimse seyirci kalamaz. Üniversite yönetiminin ve yarısından fazlasının FETÖ mensubu olduğu raporda bildirilen bu tablo karşısında görevimizin başına geçiyoruz.

Kimse bizi kandırmaya veya oyalamaya kalkmasın. Bu örgütle mücadele, lafla değil eylemle olur. Hükümet başta olmak üzere YÖK üniversitelerdeki bu ağır tablonun üzerine gitmek zorundadır.

Bu örgüt içi istihbarat raporunun tamamını yargı makamlarımıza sunacağız. Ayrıca YÖK başta olmak üzere ilgili makamlara da bizzat ileteceğiz. Kimse bu manzaraya seyirci kalamaz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bu FETÖ Gladyosunun artıklarına teslim edilemez. Şırnak Üniversitesi FETÖ’nün kuluçka merkezine dönüşmüş durumdadır. Buna daha fazla tahammül edilemez.”

11 Kasım Cumartesi günü, Rektörün Şerif Ali Tekalan’dan aldığı emirleri ve Şırnak genelinde, bürokrasi içerisinde yaptığı görüşmeleri ve eylemleri içeren raporun devamını kamuoyuna ilan edeceğiz

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica