Genel

TRT toplantılarında alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı

TRT toplantılarında alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı Artık TRT Yönetim Kurulu toplantılarında konuşulanlar kayda geçirilmeyecek. Toplantılarda konuşulanlar ve alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı. TRT toplantılarında alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı detaylar haberimizde…

TRT toplantılarında alınan kararlar adli ve idari denetime de kapatıldı

Resmi gazetede yayınlandı

TRT Yönetim Kurulu’nun gizli yapılan toplantılarına yeni düzenleme getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre toplantı görüşmelerinin iki ayrı ses kayıt cihazı ile takip edilmesi, adli ve idari makamların denetimine açılması, 10 yıl boyunca saklanması gibi hükümler de kaldırıldı.

“Görüşmeler ses kayıt cihazı ile devletin arşivlerinde tutulmayacak”

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre artık toplantıdaki görüşmeler ses kayıt cihazı ile devletin arşivlerinde tutulmayacak. Adli ve idari denetim mekanizmalarına, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili bir veri sunulamayacak.

“TRT’nin bütçesi, bilançosu, kadrosu karara bağlanıyor”

TRT Yönetim Kurulu toplantılarında genel olarak TRT’nin program, yayın, teknik, personel, idari ve mali tüm hizmetlerine dair temel ilkeler ve hedefler belirleniyor, bunlarla ilgili kararlar alınıyor. TRT’nin bütçesi, bilançosu, kadrosu karara bağlanıyor; yatırım ve finansman programları onaylanıyor. Genel Müdürün teşkilatta yapılmasını istediği teklifler inceleniyor, uygun görülenler RTÜK onayına sunuluyor. Yıllık yayın planları karara bağlanıyor. Bu toplantılarda ayrıca Sayıştay’ın TRT’nin denetimine ilişkin raporları inceleniyor, düzeltici ve geliştirici tedbirler alınıyor.

Ortaklık kurulmasına karar verilebiliyor

Yönetim Kurulu toplantılarında; yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, ortaklıklar kurulmasına karar veriliyor. TRT Gelirleri Yasası’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bandrol ve etiketler ile ilgili hususlar tespit ediliyor.

“Ses kayıtlarının 10 yıl boyunca saklanması gerekiyordu”

Önceki düzenlemeye göre ses kayıtlarının 10 yıl boyunca saklanması gerekiyordu. Ses kayıt materyallerinden biri, toplantı sonunda bir zarfa konulup, mühürleniyordu. Bu zarf sadece adli makamların talebi üzerine açılabiliyordu. Ses kaydının ya bir kopyası alınıyor ya da içeriği bir kağıda geçirildikten sonra yeniden mühürleniyordu. Mühürlenen ses kaydının açılması, kopyasının alınması gibi işlemler ise sadece ve sadece TRT Genel Müdürü tarafından yapılabiliyordu. Ses kayıtlarının mühürlenmeyen ikinci kopyası ise denetlemekle yetkili kurum ve kişilerce talep edilebiliyordu.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica