Raporlar

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı … Kavlak, “Her gün, kapanan bir dükkanın, işten atılan emekçilerin, tarladan aldığı ürününü satamayan köylülerin, ay sonunu getiremeyen emeklilerin haberlerini izlemekten hepimizin asabı bozuluyor. Olan biten karşısında şaşkınız” dedi. detaylar haberimizde…

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Kocaeli’nde toplandı. Genel Kurulda Genel Başkan Pevrul Kavlak, Divan Başkanlığına seçilirken, Divan Başkanvekilliklerini Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal ile Gebze Dilovası Şube Başkanı İsmail Çiçek, kâtip üyeliklerini ise Pınar Gökdemir ile Yakup Zorlu yürüttü

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Divan Başkanı olarak genel kurul delegelerine seslenen Genel Başkan Pevrul Kavlak, içinde bulunduğumuz ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin yol açtığı olumsuz sonuçlara değinerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “ekonominin genelinde işler pek de yolunda gitmiyor. Döviz kurundaki inanılmaz artışlar, günden güne artan enflasyon, bir türlü önü alınamayan hayat pahalılığı, çarşıda, pazarda el yakan fiyatlar… İşsizlik… Yoksulluk… Her şey ama her şey kötü gidiyor. Halkımız, Pandemi koşullarının da tetiklediği ekonomik krizin neden olduğu sorunlarla boğuşuyor. Her gün, kapanan bir dükkanın, işten atılan emekçilerin, tarladan aldığı ürününü satamayan köylülerin, ay sonunu getiremeyen emeklilerin haberlerini izlemekten hepimizin asabı bozuluyor. Olan biten karşısında şaşkınız. Hepimizin gözü ekranlarda döviz kurunda, neredeyse her saat başı meydana gelen değişimi izliyoruz. Evet, herkes artan döviz kurundan söz ediyor. Ancak aslında artan döviz değil, dolar da, Euro da yerinde duruyor. Azalan bizim cebimizdeki paramızdır. Değeri düşen Türk lirasıdır. Cebimizden uçup giden kazancımızdır. Azalan alım gücümüzdür. Durum budur, bu kadar vahimdir.”

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Asgari ücretin ne kadar arttığı kadar önemli olan başka bir şey daha var. Asıl önemli olan ülkede asgari ücret alanların sayısının azalmasıdır

Genel Başkan Kavlak, geçtiğimiz hafta Bursa 2 Nolu Şubemizin Genel Kurulunda asgari ücretle ilgili görüşlerini farklı yorumlayanlar olduğuna dikkat çekerek, “Ben de geçen hafta sonu Bursa 2 Nolu Şubemizin Genel Kurulunda bu konudaki görüşlerimi dile getirdim. Dışa bağımlı olduğumuz enerji ürünlerine, yani doğalgaza, petrole, hatta elektriğe sürekli zam geldiği, temel tüketim maddelerine gelen zamlara insanların yetişemediği koşullarda asgari ücrete gelecek zammın atılan imzaların mürekkebi kurumadan erimeye başlayacağını söyledim. Bu sözlerimi yanlış değerlendirenler de oldu. “Başkan, sen asgari ücretin artmasını önemsemiyor musun” diyenler, “Asgari ücrete gelecek artışı küçümsüyor musun?” diye soranlar oldu. Ben herhangi bir şeyi küçümsemedim. Oradaki konuşmamda bir hesap yapıp, asgari ücrete yüzde 30 zam gelse bile, işçilerin örgütsüz ve çıplak asgari ücretle çalıştıkları için 225 saat üzerinden hesap yaparak bunun bizim ücret ortalamamıza göre, sadece yüzde 9,1 oranında karşılığı olacağını anlatmak istedim. Burada yanlış anlayacak bir şey yok. Benim söylediğim açıktır, nettir… Elbette ki asgari ücretli kardeşlerimiz, insan onuruna yaraşır bir ücrete kavuşmalıdır. Günün koşullarına uygun bir ücret almalıdır. Açlık sınırının altında yaşamaktan kurtulmalıdır. Ancak, asgari ücretin ne kadar arttığı kadar önemli olan başka bir şey daha var. Asıl önemli olan, ülkede asgari ücret alanların sayısının azalmasıdır. Düşünebiliyor musunuz dostlarım, ülkemizde asgari ücret alanların toplam çalışan işçilere oranı en az yüzde 54 düzeyindedir. Buna, asgari ücretin biraz üzerindeki ücretleri de eklerseniz, bu oran yüzde 70’lere çıkar. Oysa Avrupa Birliğine üye ülkelerde bu oran yüzde 7 ila 10 arasındadır. Yani o ülkelerde çalışanların yüzde 90’ı asgari ücretin üzerinde ücret alıyor. İnsan gibi yaşıyor. Gidin bakın bakalım, Avrupa ülkelerinde asgari ücret hiç konuşuluyor mu? Gidin bakın bakalım bu konu bizdeki gibi Her yıl tartışılıyor mu? Ne kadar artacağı ne olacağı bizdeki gibi gündem oluyor mu? Ben söyleyeyim, Olmuyor… Tartışılmıyor… Çünkü asgari ücretle çalışan işçi sayısı o kadar az ki, bu konu toplumun gündemine bile gelmiyor” dedi.

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Sendikal örgütlenmenin önünün açılmasını istiyorum

Asgari ücret ile ilgili sözlerine devam eden Kavlak, sendikalı işçi ile sendikasız işçi arasındaki farkı karşılaştırarak, “Asgari ücret konusunda aslında ne anlatmak istediğimi küçük bir hesapla izah edeyim. Bildiğiniz gibi net asgari ücret 2825 lira. Bu işçi sendikalı olsa ve o sendika bu işçi için hiç zam almasa. Yalnızca dört ikramiyesi ve sosyal paketi olsa, hesap ne olur ona bakalım. Dört ikramiyenin aylık getirisi 941 lira yıllık 4830 lira olan sosyal paketin aylık getirisi de en az 300 lira… Toplayın ikisini, 1241 lira eder. Asgari ücrete ekleyin, 4066 lira eder. Bakın dostlarım, asgari ücretli birinden söz ediyorum. Sendikalı olan bu işçiye hiç zam vermeseniz, yalnızca ikramiye ve sosyal paket verseniz, bugün asgari ücret ne kadar olsun diye üzerinde tartışmayız. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. O nedenle sendikal örgütlenmenin önünün açılmasını istiyorum. O nedenle her konuşmamda örgütlenme özgürlüğünden söz ediyorum” dedi.

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

İtirazımız küçülen ekmeğimizedir

Ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirmeye devam eden Kavlak, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu durumu iyice anlatabilmek için başka bir örnek daha vereyim. Daha üç gün önce devletimiz tarafından büyüme rakamları açıklandı. Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 oranında büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre artış yüzde 2,7 oldu. Bundan son derece memnun olduk. Elbette ki aşığı olduğumuz güzel ülkemiz daha da büyüsün daha da güçlensin. Açıklanan rakamlara baktığımızda ihracat büyümüş, sanayi büyümüş, hizmetler sektörü büyümüş. Her şey ama her şey büyümüş ama bütün bu büyümeye rağmen bir şey küçülmüş. Emeğin payı küçülmüş. İşgücünün bu pastadan aldığı pay bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 puan azalarak yüzde 29,8’e düşmüş. Bu oran 2019’da yüzde 32,9’muş. 2020’de 30,1’e düşmüş. Bugün geldiğimiz noktada 29,8 olmuş. Yani ne olmuş bu ülkenin emekçileri daha da yoksullaşmış. Pastadan aldığı pay iyice küçülmüş. Çalışmış, didinmiş, üretmiş ama payı azalmış. Ekmeği küçülmüş.

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Dostlarım, biz bunu kabul edemeyiz. Buna katlanamayız. Böyle yaşayamayız. Biz bu büyümeden hakkımız olanı almak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı hayatın, çarşının, pazarın enflasyonuna göre tüm kayıplarımızı telafi etmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Biz bunun üzerine bir de refah payı almak istiyoruz. Ürettiklerimizden, ekonomiye yaptığımız katkıdan, yarattığımız katma değerden payımızı almak istiyoruz. İşte bizim itirazımız bunadır. İtirazımız küçülen ekmeğimizedir. İtirazımız pastadan aldığımız payımızın azalmasınadır. İtirazımız cebimizden uçup giden paramızadır.”

Türk Metal Gebze 1 Nolu Şube 5. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Engelleri kaldırın ki, işçiler insanca ücret alsın

Genel Başkan Kavlak, çalışanların içinde bulundukları yoksulluk sarmalından ve orta gelir tuzağından kurtulması için sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve adil bir vergi düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirterek; “Eğer bu ülkede emekçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini istiyorsanız, öncelikle sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırın diyoruz. Engelleri kaldırın ki, işçiler örgütlü gücünü ortaya koysun. Engelleri kaldırın ki işten ayrıldığında kıdem tazminatını alabilsin. Engelleri kaldırın ki bu ülkede asgari ücretli kalmasın. Engelleri kaldırın ki işçiler özgürce toplu pazarlık yapabilsin. İkramiyeli, sosyal haklı adam gibi toplu sözleşmeler yapabilsin. Engelleri kaldırın ki işçiler insanca ücret alsın. Alamıyorsa da kaldırın engelleri, adam gibi grev yapsın. Yine, biz adil bir vergi düzeni talep ediyoruz. Vergi oranlarının işçiler için yüzde 10 ve 15 olarak düzenlenmesini istiyoruz. Ya da en fazla Yüzde 15’te sabitlenmesini bekliyoruz. Bunu ülkemizi yönetenlerden talep ediyoruz. Üreten, katma değer yaratan işçinizi bu vergi yükü altında ezdirmek istemiyorsanız işte size fırsat. Bu vergi düzenini adaletli hale getirin, işçinizi korumak istiyorsanız işte size bir yol. Vergi matrahını düşürün. Emekçiler şöyle rahat bir nefes alsın, gün yüzü görsün” dedi.

Biz bütün krizlerin faturasını canımızla ödedik

Sözlerini Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine değinerek tamamlayan Genel Başkan Kavlak şunları söyledi: “‘adalet’ kelimesinin anlamına değinerek işveren tarafına şöyle seslendi: “MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için Zaman daralıyor, süreç işliyor. Bugüne kadar MESS ile 4 kez toplantı yaptık. Toplamda 44 maddede anlaştık. 16 maddeyi yeniden görüşmek üzere erteledik. Yasal olarak 60 günlük süre 10 Aralık’ta dolacak. O tarihe kadar anlaşamazsak uyuşmazlığı tutacağız ve ardından da yine yasa gereğince resmi arabulucuya gideceğiz. İşte biz o masanın etrafında gözlerimiz bağlı oturuyoruz. Yani vicdanımızla görüyoruz, hesaplarımızı vicdanımızla yapıyoruz ve o masadaki muhataplarımızdan da bizim gibi davranmalarını, bizim gibi hissetmelerini bekliyoruz. Herkes kendi hesabını yaparken elini vicdanına koymalıdır. Eğer haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsak, bu kavramların içini doldurmayı da bilmeliyiz. Üç gün sonra yani 7 Aralık’ta Yine o masada olacağız. Muhatabımız MESS bu toplantıda, ücrete ilişkin teklifini verecek. Nihayet bir oran söyleyecek. Buradan MESS yetkililerine sesleniyorum. Siz de o masaya gözleri bağlı oturun. O masada adil olun, adil, vicdanlı olun. Hakkı koruyun. Sakın bizim karşımıza içi boş söylemlerle, aslı astarı olmayan bahanelerle gelmeyin yok salgınmış, yok covid miş, yok çip kriziymiş. Bunlarla gelmeyin. Sizin yaşadığınız kriz de bizim yaşadıklarımız dizi film mi? Yaşananlar sizin için sıkıntı da, bizim için düğün, bayram mı? Buradan bir kez daha uyarıyorum. Sakın bize krizle falan gelmeyin. Bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar. Çünkü biz bütün krizlerin faturasını canımızla ödedik. Biz, canımız pahasına çalıştık. Biz, ölümüne çalıştık.”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica