Mecit Ünal

Yerel Gazetecilik

Yerel Gazetecilik … “Biliyoruz ki, satılmayan gazete okunmaz, okunmayan gazete de gelir damarı olan reklam vericisine ulaşamaz ve bir süre sonra yayım hayatına son vermek zorunda kalır”… yorum/haber

Yerel Gazetecilik

Ülkemizde yerel gazetecilik genelde;
-Baba mesleğini yaşatma isteği,
-Meslek tutkusu,
-Toplumsal duyarlılık ve idealist yaklaşım,
-Yerelde ve bölgesinde prestij kazanmak, korumak, korunmak isteği,
-Resmi ilan gelirinden yararlanmak,
-Bazen de matbaa işleri için kurduğu makine parkının daha geniş alanda faaliyet yürütmesi ve üretim yapması ile varlık koşullarını değerlendirmek,
Ve daha sayabileceğimiz bazı nedenlerle yapılan bir iştir.

Bu amaçlarla kurulan gazeteler yaşamlarını sürdürmeleri için önüne kısa planda hemen “tiraj” sorunu çıkmaktadır. Tiraj, tanımlarını yapan gazetelerin dağıtım ve pazarlama alanlarında tıkanıklıkların aşılmasının sonucudur ve reklama kısa yoldan ulaşımın bir ölçüsüdür. Gazeteyi çıkarmak için harcanan emek, zaman ve para bilinçli pazarlama yapılmadığı takdirde boşa gitmekle birlikte reklama ulaşma yolları zorlaşacaktır.

Yani burada kısaca şöyle diyebiliriz. Gazetelerin çıkarılması kendi başına hiçbir şey ifade etmez. Şöyle ki, gerekli elemanı, donanımı, teknolojik yatırımı ve parayı bir araya getiren her kişi veya kurum bir yerel gazete çıkarabilir. Önemli olan gazeteyi çıkarmak değil, çıkarılmış olan bu gazeteyi satabilmektir. Biliyoruz ki, satılmayan gazete okunmaz, okunmayan gazete de gelir damarı olan reklam vericisine ulaşamaz ve bir süre sonra yayım hayatına son vermek zorunda kalır.

Ama iyi bir pazarlama ağı ile ve sahip olduğumuz yüksek teknolojinin katkısıyla yakalayacağımız yüksek tirajlarla kamuoyu yaratmak, kamuoyunda etkin bir rol oynamak ve ulaştığımız gücümüzü zaman zaman da halk adına, halk için ekonomik ve siyasal baskı aracı olarak kullanmak topluma verebileceğimiz en iyi katkı olacaktır.

Günümüzde yerel gazeteler ayakta durmakta zorlanırken, kamunun reklamlarından pay almaları hiçte kolay değildir. Siyasi desteği arkasına alamayan yerel bir gazetenin tirajı ne olursa olsun, kamu reklamlarını (Devlete doğrudan ya da dolaylı bağlı kurumların verdiği reklamlar) alabilmeleri mümkün olmamaktadır. Kaldı ki günümüzde değil herhangi bir yerel gazetenin kamu reklamı alabilmesi, iktidarı eleştiren tüm muhalif ulusal ve tirajı zirvede olan gazeteler bile kamu reklamı alamamaktadır.

Diğer bir yandan ise günümüzde internet gazeteciliğinin gücünü ve toplumsal hakimiyetinin genel kabul görmüşlüğü bizi geleceğe dönük umutlandırmaktadır. İGF bizim için en geniş ve güçlü alandır. Tüm gücümüzle yarattığımız hakimiyetin etkisiyle internet gazeteleri yasasının çıkarılmasını sağlama çabasından vazgeçmemeliyiz.

Daha Fazla Göster