Raporlar

Arısal, proje üretim süreci ve yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattı

Arısal, proje üretim süreci ve yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattı … Arısal, “İçine girdiğimizde çok kötü bir durumda olan Sarısu Kampı’nın modern bir görüntüye ve doğru işleyen bir kullanıma kavuşturulmasını personel potansiyeli ile hayata geçirdik” dedi. detaylar haberimizde…

Arısal, proje üretim süreci ve yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattı

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısında 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet Raporu sunumunun ardından konuşan CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal proje üretim süreçleri ve yöntemlerini anlattı

İzmit Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısında 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in gerçekleştirdiği 2020 yılı faaliyet raporu sunumunun ardından CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal proje üretim sürecini tüm detaylarıyla paylaştı. Arısal, “Faaliyet raporunun 6 stratejik amacından ikincisi olan kentsel tasarımı ve gelişimi sağlamak başlığı üzerine konuşmak istiyorum. Raporun ilgili maddesinde de yazılmış olduğu üzere bu dönem içinde İzmit’in sağlıklı ve düzenli kentleşmesini sağlamak, belediyeye ait modern ve yüksek tesislerin sayısını arttırmak, engelsiz ve modern olarak düzenlenmiş üst yapı ile halkın memnuniyetini arttırmak, park ve yeşil alanları etkili yönetmek, İzmit halkını tarihi ve estetik eserlerle buluşturmak, yapıların afetlere ve mevzuatlara uygunluğunu arttırmak, harita planlama ve şuyulandırma faaliyetleriyle kent planına katkı bulunmayı esas alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

PROJE EKİBİ OLUŞTURULDU

Öncelikle nitelikli yapılaşmayı sağlamak adına, katılımcı bir anlayışla projelerimizi oluşturabilmek için yola çıktık. Projelerimizi tanıdık bir müellife verelim, çizsin ve biz de betonu döküp kurdeleyi keselim mantığıyla oluşturmadık. Projelendirme süreci inşaat sürecinden daha önemli. Kamu parasının atıl duracak yapılara harcanmasını doğru bulmuyoruz. Kullanılmayı beklerken çürüyen binalar yapmak istemiyoruz. Bu doğrultuda Etüt Proje Müdürlüğümüz ile bir proje ekibi oluşturuldu. Bu ekip, bize destek veren akademisyenler, mimarlar, teknik isimler ve belediye yetkililerini içinde barındırıyor. İlk olarak yaptığımız bir metot matrisi üzerinden tüm potansiyellerin belirlenmesi oldu. Tüm yapılarımızı ve arazilerimizi belirledik ve potansiyelimizi gördük.

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE YÖN VERDİK

Programı belirledik ve stratejik planı, mimarlık programlarıyla elimizdeki arsaları nasıl değerlendireceğimiz üzerine çalıştık. Atıl binalarda ne şekilde değerlendirme yapılacağını belirledik. Çok sayıda kullanılmayan ve atıl binamız olduğunu, imara açık arazilerimizin çoğunun kötü değerlendirildiğini gördük. Binaların efektif kullanılmadığını ve bomboş olduğunu gördük. Kamuya ait potansiyel arazilerin değerlendirilmesi için kentin imarını da baştan sonra taradık. Örneğin kadının çalışma hayatına katılım sağlayabilmesine katkı sunacak kreş projelerimiz için kreş yapılabilecek arazileri taradık. Kamunun parasını kamu için doğru şekilde harcayabilmek adına son derece bilimsel yöntemlerle çalışmalarımıza yön verdik.

DAHA YAŞANABİLİR BİZ KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Mevcut yapıların Kreş, Sanat merkezi gibi fonksiyonlarla halkın kullanımına daha iyi hizmet edebilmesi adına belediyemiz bünyesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Teknik personelimiz, belediyemizin en büyük güçlerinden biri. Personelimizin potansiyelini daha da güçlendirerek kullanmayı ve nitelikli işler çıkarmayı umut ediyoruz. İçine girdiğimizde çok kötü bir durumda olan Sarısu Kampı’nın modern bir görüntüye ve doğru işleyen bir kullanıma kavuşturulmasını personel potansiyeli ile hayata geçirdik. Yeşilova Çocuk Gündüz Bakımevi, Tüysüzler Gündüz Bakımevi, İzmit Sanat Merkezi, Malta Alzheimer Merkezi gibi binaları da yine kendi teknik gücümüzü kullanmak yöntemiyle hayata geçireceğiz. Uzun yıllar yaşayacak binalar ve daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz.

YAPTIĞIMIZ YAPILARIN YAŞAMASINI İSTİYORUZ

Atatürk Müzesi, Çetin Emeç Kütüphanesi gibi projelerde müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan projelerle ihale edilip gerçekleştirilerek halkın kullanımına açıldı. Köylerimizde gerçekleştirdiğimiz 3 Köy 3 Meydan projemize önem veriyoruz. Karaabdülbaki Mahalle Konağının Köy Akademisine dönüştürülmesi ve meydanla birlikte ele alınması da yine müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz projelerden. Bizden önce yapılan tescilli yapıların restorasyonunu da önemsiyoruz. Sirkeciler Konağı, Şiir ve Edebiyat Evi, Kalendar Korkmaz Evi ve Hulusi Kentmen Evi bu kapsamda değerlendirilen projelerimizden. Ferdane Hanım Konağı gibi ihale aşamasında olan projelerimiz de var. Yapıların alelade bir şekilde durmasını istemiyoruz. Yaptığımız yapıların yaşamasını ve İzmit’in bir değeri olarak İzmitlilerin tamamı tarafından kullanılmasını istiyoruz. Sivil mimarlık örneği yapılarımız başta olmak üzere tüm korunması gereken kültür mirasımızın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

VANDALCA YIKILDI

Geçtiğimiz günlerde iş makineleriyle yıkılan Tescilli Tekel Binası duvarı ile Büyükşehir’e ve kamuoyuna sunulan projeden bahseden Arısal, “Bir sokağa çıkma yasağı gününde yıkımı gerçekleştirilen Tescilli Tekel Binası duvarı için de proje geliştirmiş Büyükşehir Belediyesi ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Projemizle hedeflediğimiz kent için önemli bir değerin en iyi şekilde yaşatılmasıydı. Hazırladığımız tescilli tekel binası duvarını uygar ülkelerde yapıldığı gibi çağdaş yapım yöntemleriyle tamamlamak için bir taslak projeydi ama bir sabah bu duvar iş makineleriyle vandalca yıkıldı. Tescilli yapıların elle söküm kararlarını hiçe sayan bir yıkım gerçekleştirildi ve telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıktı. Tekel duvarının yıkımı acı bir örnek olarak tarihe geçti. Büyükşehir Belediyesinin de önem verdiğini söylediği koruma anlayışına gölge düştü” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TOPLANTI VE ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRDİK

Arısal, “Her yeri betonla dolduralım gibi bir derdimiz yok. Niyetimiz olabilecek en nitelikli projeleri üretmek. Stratejik planımız ve seçim vaatlerimizde belirlediğimiz Kuşaklararası Yaşam Merkezi, Orman Okulu, Kabaoğlu Sosyal Tesisi ve çok amaçlı salon binası, Cephanelik Yaşam Vadisi gibi projeleri özellikle önemsedik. Bu yapıların en doğru proje müellifleriyle yapılabilmesi adına müellif adaylarımızı ulusal ve uluslararası mimarlık camiasında deneyimleri olan kişilerden olabilmesi için çaba gösterdik. Bu projeleri yapan müelliflerimiz gerek yapı gerekse proje alanında ulusal mimarlık ödüllerine sahip olmalarının yanında birçok yapıları farklı mimarlık seçkilerine girmiş olan mimar ve plancılardan oluşuyor. Bununla birlikte sadece projeleri mimarın inisiyatifine ve kendi müdürlüğümüzün deneyimine bırakmak yerine bu yapılar için birçok toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Halkın uzmanlarının katılımını önemsedik.

TASLAK PROGRAM HAZIRLANDI

Örneğin Kuşaklararası Yaşam Merkezi projemizin programı tamamıyla konunun uzmanları, eğitimciler, muhtarlar, dernekler, demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin ve birçok bileşenin bulunduğu çok katılımlı bir çalıştayla oluşturuldu. Çünkü neredeyse dünyada daha önce doğrudan bir örneği olmayan bir programı amaçlayarak yola çıktık. Kreş ve Huzurlu Yaşam Merkezi projeleri bir araya getirdiğimiz bir proje olarak yola çıktığımız programa sahipken 7’den 70’e anaokulu çağındaki çocuklardan ilkokula, gençlerden orta yaşlılara, kıdemlilere, tüm kuşaklara hizmet edebilecek çok kullanıcılı bir programa doğru evrildi. Yapının en iyi şekilde hizmet verebilmesi için müelliflerimiz tarafından projelerin hazırlanması yanında bu çalıştaydan alınan veriler ışığında bina yapıldığında ne şekilde hizmet vereceğine dair taslak bir program dahi hazırlandı.

AMACIMIZ YEREL YÖNETİMLERE ÖNCÜ OLMASI

Yapının şuan birçok fonksiyonu içinde barındıran programı var. Kuşaklararası sanat atölyelerinden, geri dönüşüm atölyelerine, mutfak atölyelerinden, forum alanlarına, medyatekten açık alan kullanımlarına kadar birçok fonksiyonu içinde barındırıyor.

Yapı nasıl işletileceğine kadar ince ince düşünüldü, geliştirilmeye de devam ediyor. Artık hedefimiz bu binanın mimarlık seçkilerinde yerini alması ve Türkiye’de ve dünyada programıyla yerel yönetimlere bir öncü olması. Şimdiden proje müelliflerimizle temasta bulunan ve Kuşaklararası Yaşam Merkezi projemizin bir benzerini kendi belediyelerinde hayata geçirmek için görüşen belediyeler var. Yeni programladığımız tüm binalarımızın aynı şekilde tüm yerel yönetimlere örnek olacaklarını rahatlıkla söylüyorum.

EĞİTİME VE KENTE ÖNEMLİ KATKI

Doğa ile iç içe bir eğitimin hedeflendiği Orman Okulu da benzer bir yöntemle projelendirildi. Eğitime ve kente önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz. Yapıldığı zaman kamu eliyle yapılmış olan önemli bir bina olacak. Kabaoğlu Sosyal Tesisi ve çok amaçlı bina salonu da yine İzmit için yepyeni bir proje olacak. Muhtemelen daha önceden kullanılmamış olan ve doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının, boşa enerji harcanmasının önüne geçilecek yöntemle projelendirildi. Yenilebilir peyzajın kullanılacağı, ekolojik bir tasarım anlayışı gözetildi” dedi.

CEPHANELİK İZMİT’İN AKCİĞERİ OLARAK KALABİLİRDİ

Cephanelik Mesire alanının 2009 yılına ait ve günümüzdeki uydu görüntüsünü gösteren Arısal, “İzmit’in kent merkezinde adeta kentin akciğeri gibi işlev gören tek bütünlüklü yeşil alanın nasıl yok edildiğini görüyoruz. Bazen hiçbir şey yapmamak daha iyi bir mimarlık olabiliyor. Her yeri inşaata, betona boğduğunuzda kentlinin iyiliğine yönelik hareket etmiş olmuyorsunuz. Kullanılmayan ve kamunun parasını boşa harcadığınız beton alanlar inşa etmiş oluyorsunuz. Ne yazık ki bizim elimizde de doğru programlanmadığı için yapıldıkları yerde duran birçok bina var. Etüt proje müdürlüğümüz bünyesinde doğru bir peyzaj planlaması olmayan Cephanelik alanını bir yaşam vadisi olacak şekilde tekrar düzenlemeye yönelik çalışıyoruz. Alan çok fazla yapısal müdahale olmadan konunun uzmanları tarafından tekrar projelendirildi. Buradaki alan ne yazık ki çok küçük kalmış bir peyzaj alanı. Keşke İzmit’in akciğeri olarak kalmaya devam etseydi ve büyük bir çoğunluğu betona dönüşmeseydi” ifadelerini kullandı.

KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ

Kreş projeleri üzerine bilgi veren Arısal, “Bir kısmı faaliyet raporunda da olan kreşlerimizi önemsiyoruz. Kreş yapılabilmesi adına hazırladığımız imar planı değişiklikleriyle de önümüzdeki günlerde faaliyet raporunda yer almayan yeni kreş projelerinin gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Bu zamana kadar imar komisyonunda yer alıp buraya katkı koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep söylediğimiz gibi kadının çalışma hayatına katılabilmesi ve çocukların nitelikli yapılarda eğitim görebilmesini önemsiyoruz. Planlarımızda bu konuya titizlikle eğiliyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİT’E EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET

CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal konuşmasını, “Emlak İstimlak Müdürlüğümüz, İmar Şehircilik Müdürlüğümüz, Etüt Proje Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Yapı Kontrol Müdürlüğümüz ve diğer tüm müdürlüklerimizin katkılarıyla kentsel tasarım ve gelişimi sağlamak amacıyla belirlediğimiz hedefler ve kriterler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. İnşasını gerçekleştirdiğimiz yapıların tümünün İzmit’e en iyi şekilde hizmet etmesini, en fazla kişiye dokunmasını, taş üstün koyduğumuz her taşın, döktüğümüz her betonun ya da koyduğumuz her çelik sütunun birer hizmet aracı olmasını hedefleyerek çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kuşaklararası Yaşam Merkez gibi İzmit’in adını ulusal ve uluslararası alanda duyuracak projelerimiz üzerine çalıştığımızın müjdesini vermek istiyorum” şeklinde sonlandırdı.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica