Raporlar

Gergerlioğlu: “Sayıştay Kocaeli Belediyelerindeki Usulsüzlükleri Ortaya Çıkardı”

Gergerlioğlu: “Sayıştay Kocaeli Belediyelerindeki Usulsüzlükleri Ortaya Çıkardı”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Biz bu belediyelerin usulsüzlüklerini biliyor ve ortaya döküyorduk. Sayıştay Raporu iddialarımızı kanıtladı hatta çok önemli yolsuzlukların olduğunu da ortaya çıkarttı” ifadelerini kullandı- akarhaber

EMANETE İHANET EDİYORLAR

Sayıştay raporlarına değinen Gergerlioğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? Kurum mali tablolarında yer alan taşınmaz hesaplarının mevcut durumu yansıtmaması mevzu bahsi. Tahakkuklar tahsilata dönüşmüyor. İşçilere kanunda belirtilen yıllık izinler kullandırılmıyor ve bakın inanılmaz bir hadise var. Yüzlerce işyeri ruhsatsız çalışıyor! Şimdi ortaya çıkıyor. 900 adet gayri sıhhi müesseseden 415’inin; 573 adet sıhhi müesseseden ise 183’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı görülmüş. Biz de emanetin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini düşünüyorduk emanete ihanet ediyorlar başka bir şey değil. Halkın sağlığı ile oynuyorlar. Ruhsatsız işyeri çalıştırılmasına göz yumuyorlar! Daha bitmedi. Onlarca ağır ihlal görünüyor Büyükşehir Belediyesi’nin incelemesinde!” dedi.

YANDAŞLARINA OLUK OLUK ÇIKAR AKITILIYOR

Diğer belediyelere otopark gelirleri aktarılmıyor! Belediyeye ait taşınmazların çeşitli dernek, vakıf ve spor kulüplerine tahsis edildiği görülmüş. Yandaşlarına oluk oluk çıkar akıtılıyor. Apaçık ortada! Biz bunu söylüyorduk zaten. Bakın devletin kurumu bunu ispat ediyor, Sayıştay ispat ediyor. Nedir bunlar? Yandaş kulüplere oluk oluk para akıtılıyor. İlçe belediyelerine tahsis edilen taşınmazların asli görev alanları dışında kullanılması… Bakın yine bu yandaşlara tahsisat ile ilgili nasıl çarpıcı bir şey var! Kiracılara gerekli ihtarların süre verilerek çekilmemesi. Belediye birisine kiraya vermiş, kiracı kirasını vermiyor, kiranı ver diye bir uyarıda bulunmuyorlar. Tahliye işlemlerine başvurulmaması, kiraların rayiç bedele göre güncellenmemesi. Komik paralar ile kiraların devam etmesi gibi durumlar var ve o paralar bile ödenmiyor. Elektrik, Doğalgaz ve Su abonelikleri devredilmiyor. Kiraya vermiş, elektrik, doğalgaz, su aboneliğini kendisi ödüyor yandaşın. Büyükşehir Belediyesi’nde böyle işler dönüyor. Biz değil Sayıştay raporu söylüyor! İdare bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin elektrik dağıtım şirketinden talep edilmemesi… Elektrik dağıtım şirketi ile nasıl bir ilişki var Sn. Büyükakın söyleyin ne oluyor ne bitiyor neden koruyorsunuz bu şirketi? Toplu ulaşım hatlarının süresiz olarak verilmesi! Toplu ulaşım hattını sonuna kadar vermiş. Demek ki menfaat ilişkisi var. Taksi plakaları süresiz olarak verilmiş. Belli ki bir menfaat ilişkisi var. Servis araç plakalarının süresiz olarak verilmesi! Tüm bunlarda ağır ihlaller bulmuş” ifadelerini kullandı.

GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLARA SINAVSIZ ATAMA

İSU’da da pek çok ihlal görüldüğünü belirten Gergerlioğlu, “Büyükşehir Belediyesi kurumu olan İSU’da mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler ile ilgili kayıtların hatalı yapılması! Tesis, makine ve cihazlar hesabında yer almaması gereken maddi duran varlıkların bulunması ve tesis kapsamında yer alan taşınırların sanal ambarda izlenmemesi! Görevde yükselmeye tabi kadrolara sınavsız atama yapılması! Ahbap çavuş ilişkisi maşallah! “Hadi Ahmet sen benim amcaoğlusun, sen bizim partidensin” diye atamalar yapılmış! Bunu Sayıştay söylüyor, Sayıştay’a kalmadan biz bunu yıllardır söylüyorduk. İleri atık su arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesi için kaynak ayrılmaması! Tapuda mesken olarak kayıtlı olduğu halde fiilen işyeri olarak faaliyet gösteren yerlerin su aboneliklerinin hatalı belirlenmesi! Su kayıpları tebliğindeki bazı işlemlerin yapılmaması! Kaynak ve yeraltı sularından alınan gelirlerden ilgili belediyeye pay aktarılmaması! Herkes böyle yolsuzluk, usulsüzlük yapmak ile meşgul” şeklinde konuştu.

EŞE DOSTA İHALELER PAYLAŞTIRILIYOR

Gebze Belediyesi’nde de aynı usulsüzlüklerin olduğunu aktaran Gergerlioğlu, “Tahsisli taşınmazların muhasebe takibinin hatalı yapılması. Taşınmazların amortisman hesabı ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının hatalı yapılması. Detaylı proje çalışması yapılmadan anahtar teslim götürü bedel yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi… Eş, dosta ihaleler paylaştırılıyor. Gerekli çalışmalar yapılmıyor. Kiralama ihalelerinde rekabeti önleyici şartlarla dokümanların hazırlanması. Kiralama ihalelerinde standart sözleşmelerde idare menfaatlerine aykırı bazı hükümlerin bulunması. Bunlar da Gebze Belediyesi usulsüzlükleri” dedi.

KÖRFEZ BELEDİYESİNİN USULSÜZLÜKLERİNİ SAY SAY BİTMİYOR

Körfez Belediyesi’ndeki usulsüzlüklere değinen Gergerlioğlu, “Buradaki usulsüzlükler say say bitmez. Tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazların varlık hesaplarında izlenmemesi. Belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların kayıtlara alınmaması… Belediye adına tescil edilmiş taşıtlar ile belediyenin envanter kayıtlarında yer alan taşıtlar arasında uyumsuzluk olması. Taşınırların hurdaya ayrılmasında elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabının kullanılmaması. Taşınmaz satış işlemlerinin hatalı muhasebeleştirilmesi. Taşınmazların cins tashihlerinin yapılmaması… Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazların yapı ruhsatının bulunmaması. Belediye kendisi yasa, hukuk tanımıyor. Kendi kiraya verdiği taşınmazında yapı ruhsatı yok böyle rezalet olur mu? Bu belediye nasıl vatandaş ile ilgili doğru bir işlem yapacak, kendi kiraya verdiği yapı ruhsatsızmış. Veya ruhsatsız birçok yerin çalışmasına göz yummuş bir sürü belediye! Sayıştay ilamları infaz edilmemiş. Kamu idarelerine ait paylar ile sosyal güvenlik primlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde ödenmemesi ve vadesi geçen borçlar için ek faiz yüküne katlanılması. Boş yere faizler ödeniyor. Bunlar vatandaştan çıkıyor. Boş yere hukuksuzluklar, usulsüzlükler gırla gidiyor Körfez Belediyesi’nde. Belediye Meclisi kararı gerektiren işlemlerin meclis kararı olmaksızın yapılması… Maşallah yani! Yeter ki başa geçsinler! Götürüyor yani. Belediye Meclisi’nin haberi yok. Fiyat tespitinin mevzuata uygun olmaması bazı yapım işlerinde… Bazı yapım işlerinin ihale ve uygulama aşamalarında mevzuata aykırılıklar bulunması. Bazı yapım işlerinin mevzuata aykırı olarak yapım işlerinin bölünerek ayrı ihaleler kapsamında yapılması. Yandaşa para dağıtmak için kırk takla atarak işlem yaptıkları belli. Mal alımı işine ait ihale dokümanında mevzuatla çelişen, rekabetin sağlanmasını engelleyen hükümlere yer verilmesi. Sözleşme hükümlerine birçok dokümanda yer verilmemesi. Taşınmaz kira artışlarının sözleşme ve şartnameler ile belirlenmemesi. Taşınmazların rekabeti engelleyeceği şekilde kiraya verilmesi… Çevre temizlik vergisine ait gecikme zammının %20’sinin Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmaması gibi. Kurum tarafından sunulan çeşitli hizmetlerde bazı kişi ve kurumlara indirim yapılması. Bakın apaçık bazı kişilere indirim yapılıyor yapıyor, herkese değil. Kimdir bunlar? Belli ki Cumhur Zulüm İttifakı’nın ortaklarıdır! Bu da apaçık ortada… Bakın 43 madde say say bitmiyor. Temsil, ağırlama ve tören bütçesinin başkanlık makamı dışındaki birimler tarafından kullanılması. Usulsüzlükler, yolsuzluklar batağında Kocaeli Büyükşehir, Körfez Belediyesi inanılmaz bir şekilde. İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması… Sosyal denge sözleşmesine mevzuatında belirtilenin dışında hükümler konulması. Mevzuatta belirtilen sınırı aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrole tabi tutulmaması gibi onlarca ihlal, binlerce usulsüzlük var bu belediyelerde! İzmit Belediyesi’nde de hakeza bazı usulsüzlüklere dair raporları var Sayıştay’ın. Onları da söylüyoruz, bazı usulsüzlükler İzmit Belediyesi’nde de var ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi özellikle dikkat çekiyor ve onlarca maddede, binlerce hukuksuzluk ve usulsüzlüğün olması kabul edilecek bir şey değil” şeklinde konuştu

SAYIŞTAY TAHİR BÜYÜKAKIN BEYİ AFFETMEDİ!

Son günlerde Türkiye’nin gündeminin 50+1 olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Belediyelerdeki usulsüzlüklerin sebebi de bu sistem. Tek adamcılık olursa usulsüzlüklerde böyle gırla gider. Sayıştay raporları böyle ama biz iyi biliyoruz ki Sayıştay yetkilileri aslında cesurca bu raporları düzenleyemiyor, korkarak düzenledikleri raporlardaki hal böyle! Bir de cesurca düzenleseler neler neler çıkar ortaya! Çok iyi biliyoruz. Bunları da Sayıştay görevlilerine söyledik, Sayıştay Başkanı’na söyledik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a söyledik, tüm bunları biz çok iyi biliyoruz. Bütün bunlara rağmen binlerce usulsüzlük, hukuksuzluk var, yandaşı kayırma var. Bütün bunları biz dikkatle takip edip soru önergelerimiz ile soracağız ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi haline neden geldiğini soruyoruz Sayın Tahir Büyükakın’a bu ne rezalettir Tahir Bey? Nedir şu hal? Biz söylerken kızıp bağırıyordun abuk sabuk cevaplar gönderiyordun bize ama işte bak Sayıştay affetmez! Sayıştay binlerce usulsüzlüğü ortaya çıkarttı. Biz bunu sümenaltı ettirmenize fırsat vermeyeceğiz. Kamuoyuna duyuracağız ve buradan da bir Kocaeli Milletvekili olarak Kocaeli halkının bu denli haklarının çiğnenmesini kabul etmediğimizi sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

“HAKLI ÇIKTIK, KOCAELİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİLMİŞ”

Ülkenin hukuksuzluk girdabında bir uyuşturucu cennetine dönüştürüldüğünü söyleyen Gergerlioğlu, “Biz bunu söylüyorduk, Kocaeli’de de birtakım yerel medya bizi eleştirmeye çalışıyordu. “Ülkemiz, Kocaeli güllük gülistanlık.” Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başladı her gün binlerce uyuşturucu taciri yakalanıyor, binlerce operasyon yapılıyor, kilolarca uyuşturucu yakalanıyor. Eski suç işleri bakanı zamanında neden bunlar yakalanmıyordu? Demek ki göz yumuluyordu, ülke bir uyuşturucu cennetine dönmüştü. Kocaeli’de de uyuşturucu ile ilgili birçok açıklama yaptık, bazı gazeteciler bizi desteklemek yerine bize hakaret etmeyi seçtiler. “Kocaeli güllük gülistanlık” dediler, ne oldu? Şimdi o zaman niye bu operasyonlarda kilolarca uyuşturucu yakalanıyor, binlerce uyuşturucu taciri yakalanıyor demek ki dünkü bakanın döneminde yakalanmaması tercih ediliyormuş, bunlar apaçık ortada değerli arkadaşlar!

TARAFIMIZA ÇARPITMA HABERLER YAPILIYOR!

Kocaeli’de yerel bir gazetenin yazarının yalanlarını anlatan Gergerlioğlu, “Bakın bir gazete var. Kocaeli’de yerel bir gazete ve bu gazetenin Galip Ataman diye bir yazarı var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Belki 25-30 yıldır gazetelere, sivil toplumda ve siyaset hayatımda haberler iletirim. Benim sözlerimi alıp haberleştirirler. Tek bir gazeteci, muhabir bile söylediğim sözü başka kelimeler katarak veya eksilterek yayınlamadı! Benim sözlerimi yayınladı. Kendi yorumunu yaptı, o da kendisinin hakkıdır tabii ki. Sözlerimizin eleştirilmesi tabii ki o gazetecinin hakkıdır, öyle veya böyle eleştirebilir ifade özgürlüğüdür bir şey diyemeyiz ama Bizim Yaka Gazetesi’nin bir köşe yazarı var Galip Ataman. Kendisine biz dedik ki: “Kocaeli’de eğitim 51. Sırada.” İlkokul, ortaokul, üniversitedeki eğitimleri kast etmişiz. Galip Ataman kalkmış sadece üniversiteyi kast ettiğimizi yazmış! Bizim söylemediğimiz cümleyi almış yazmış. Bir insan utanır, sıkılır, haya eder. Böyle gazetecilik mi olur? Bunun üzerinden söylemediğimiz cümle üzerinden, iftira atarak bizi kalkıp eleştirmiş. 1 değil 2 yazıda bir sürü imalar yaparak, hakaretler ederek bizi eleştirmiş, güya biz milletvekili yemine uymuyormuşuz, yalan atıyormuşuz. Kendisi yalan atıyor bize yalan atıyorsun diyor. Biz raporlarımızı da kendisine gönderdik İstanbul Üniversitesi’nin raporlarını, Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergelerini, cevaplarını ikinci bir yazı yazıp güya yanlışını düzelteceğini sanıyorduk, ikinci yazı birinci yazısından daha yalan yanlış bilgiler ile dolmuş. Kendisine soruyoruz; “Niye böyle yapıyorsunuz?”, “60 yıllık gazeteciyim, yanlış yapmam” diyor. 6 aylık gazeteci bu yanlışı yapmaz, 6 günlük gazeteci bile yapmaz. Sana gönderilen metindeki ibareyi çarpıtarak, eksilterek, katıp karıştırarak nasıl yayınlayabilirsin? Nasıl cüret edebilirsin böyle bir şeye? Nasıl bir gazeteciliktir? Anlamak mümkün değil Bizim Yaka Gazetesi’ne de soruyoruz bunları ayıptır! Bizim Yaka Gazetesi’nin köşe yazarı hala nasıl oluyor da böyle bir gazetecilik yapılabiliyor anlamak mümkün değil. Biz gereken işlemleri yapacağız, gazetecilik adına çok üzücü işler yapılıyor Kocaeli yerel medyasında, patronlar gazete alıyor, o patronlar iktidara sırtlarını dayıyor, köşe yazarlarına istediğimiz gibi yazın diye emrediyor, o köşe yazarları iktidarın istediği gibi yazıp çiziyor. Muhalefet vekiline her türlü çarpıtma haber, hakaret, çeşitli imalar ile saldırıyor ve bunun adına gazetecilik deniliyor! Bunun adı gazetecilik değil arkadaşlar bu tetikçiliktir. Birileri emrediyor, “Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hakaret et.” diyor ve gazetecilik bir tarafa bırakılıyor. Gönderdiğimiz metin çarpıtılıyor, var olmayan, söylemediğimiz cümleler katıp karıştırılıyor ve buradan bir haber çıkartılıyor. Utanç vericidir, çok daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica