Genel

İzmit Belediyesi: “Büyükşehir şov nasıl yapılır tüm İzmit’e gösterdi”

İzmit Belediyesi: “Büyükşehir şov nasıl yapılır tüm İzmit’e gösterdi” … Nurettin Bulut, “Biz bu istişare kültürü ile yazılarımıza ve sözlü beyana cevap beklerken büyükşehir kirli bir algı operasyonuna girişmiştir” dedi. detaylar haberimizde…

İzmit Belediyesi: “Büyükşehir şov nasıl yapılır tüm İzmit’e gösterdi”

İzmit Belediyesi: Sevgili İzmitliler…

Sokak hayvanları üzerinden siyaset nasıl üretilir, nasıl algı oyunları oynanır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize onu gösterdi.

11 ilçe belediyesini yanına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü gibi farkındalık oluşturan bir günü aldı ve şov nasıl yapılır tüm İzmit’e onu gösterdi.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NU YENİYMİŞ GİBİ PROTOKOLE BAĞLADILAR

11 ilçe belediyesinin başkanları ile Sokak Hayvanları Eylem Planı imzalayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zaten 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda bu sene içerisinde düzenlenen değişiklikleri, sanki kendileri yepyeni bir proje ortaya koymuş gibi göstermiş, bununla da kalmayarak, İzmit Belediyesinin protokole uyması gerektiğini deklare etmiştir. Oysa İzmit Belediyesi, her zaman Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamlarına göre hareket etmiş ve bundan sonra da etmeye devam edecektir.

BAŞKAN YARDIMCIMIZ BULUT BÜYÜKŞEHİR’E ÇEKİNCELERİMİZİ İLETMİŞTİ

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz ay belediyemize gelen protokolde birkaç önemli eksiklik tespit eden İzmit Belediyesi Başkan Yardımcımız ve Meclis üyemiz Nurettin Bulut; Eylül ayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belediyelere gönderilen protokolde değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirmiş ve Büyükşehir Belediyesinin kendine ait sorumlulukları ilçe belediyelerine yüklediğini söylemişti.

Hayvanları koruma konusunda her taşın altında ellerinin olacağını belirten Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleriyle ortak hareket edilmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Ayrıca kendisinin hangi maddelerde değişiklik yapılması gerektiği konusundaki fikirleri de yazılı olarak Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir. Biz bu istişare kültürü ile yazılarımıza ve sözlü beyana cevap beklerken büyükşehir kirli bir algı operasyonuna girişmiştir.

İZMİT BELEDİYESİ YOK SAYILDI PROTOKOL İMZASINA DAVET EDİLMEDİ

Sayın Bulut sanki Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düşüncelerini iletmemiş ve protokolün revize edilmesi gerektiğini yazılı ve sözlü olarak belirtmemiş gibi, hiçbir değişiklik yapılmadan aynı kaygı verici haliyle kalmıştır. İzmit Belediyesi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dün 11 ilçe belediyesiyle birlikte imzaladığı protokole kesinlikle ve kesinlikle davet edilmemiştir.

YOK SAYILAN SADECE İZMİT BELEDİYESİ DEĞİL SOKAK HAYVANLARIDIR

Üstelik sanki İzmit Belediyesi hayvanları koruma protokolüne karşı çıkıyor gibi algı çabaları içerisine girilmiştir. İmzalanması empoze edilen protokolde çekincelerimizi belirttiğimiz ve siyaseten farklı temellerde olduğumuz için İzmit Belediyesi resmen burada yok sayılmıştır. Aslında burada yok sayılan sadece İzmit Belediyesi değil, diğer ilçelerden getirilerek kamyonlarca İzmit’e bırakılan sokak hayvanlarıdır.

BUNUN ADI KARALAMA KAMPANYASI

Hayvanları, özellikle sokak hayvanlarını korumak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’yla sağlanmakta iken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanlarını Koruma Protokolü imzası sadece ve sadece hayvanlar üzerinden siyaset gütmektir. Sessiz dostlarımız üzerinden İzmit Belediyesine başlatılan bir karalama kampanyasıdır. Daha önce pek çok alanda başlatılan İzmit Belediyesi adını göstermeme girişiminin sadece biridir.

İSMİNE PROTOKOL DİYEREK SORUMLULUKLARINDAN KAÇIYORLAR

İzmit Belediyesi olarak; sadece 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ya da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin dikte ettiği protokol sebebiyle değil, sokak hayvanlarını kendi canımızdan ayırmadığımız için can dostlarımız için sorumlulukları yükleniyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin protokol ismi vererek başka belediyelere yüklemek istediği, hatta kaçtığı kendi sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bizler; sorumluluklarımızın farkında olarak, sessiz dostlarımıza karşı sevgimizi sadece protokole bağlamıyoruz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYELERİNE GÖNDERDİĞİ PROTOKOL METNİ VE İZMİT BELEDİYESİ OLARAK DEĞİŞİKLİK İSTEDİĞİMİZ MADDELER İSE ŞUNLARDIR;

2.4.
2.5.
2.8.
2.10.
Maddelerin tekrar revize edilmesi istenmiştir. Hatta büyükşehire gönderilen yazının sonunda da “bu maddelerde gerekli düzeltmeler sonucu gereği tarafımızdan yapılacaktır” diye de belirttiğimiz halde büyükşehir belediyesi her zamanki siyasi ayrımcılığına devam etmiş ve ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmiştir. (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE GÖNDERİLEN YAZIMIZ EKTEDİR)

Büyükşehire gönderilen belge
Büyükşehire gönderilen belge

 

BAKIM EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ TAHSİSİ İÇİN BAKANLIKTAN ONAY BEKLİYORUZ

Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkeziyle ilgili arazi tahsisi konusunda son aşamaya gelinmiştir. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığından gelecek onay beklenmektedir. Üstelik bu projemizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi protokolüne uyduğumuz için değil, sokak hayvanlarını şovmenlik yaparak değil gerçekten korumak istediğimiz için hayata geçireceğiz. İzmit Belediyesi olarak yaşamın olduğu her alanda hizmet vermeye; sadece insana değil, her canlıya eşit mesafede yaklaşıyor ve buna yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Saygılarımızla.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’un Büyükşehir Meclisi’nde yaptığı konuşmayı izlemek için tıklayınız:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE…………….. BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 Konu Madde 1 Amaç

………… İlçesi sınırları içerisindeki sokak hayvanlarına ivedilikle müdahale edilmesi, hayvan popülasyonunun dengede tutulması, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve bunlarla ilgili işlemlerin yapılması,

Kapsam Madde 2

 • Bu protokol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ………………. Belediyesi arasında Kocaeli’ndeki sokak hayvanlarının bulundukları ortamdan alınması, kısırlaştırılması, aşılanması, tedavi edilmesi ve rehabilitasyon işlemleri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılması ile ilgili işbirliğini
 • Bu protokol taraflar arasında gelecekteki proje ve ilişkilerin içerik ve çerçevesini belirtir. Taraflar arasında istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili herhangi bir özel bilgi içermez.

Tarafların herhangi biri üzerinde uygulanabilecek zorunluluklar, yaptırımlar ve sağlanan faydalar özellikle bu protokolün dışında tutulmaktadır.

Hukuki Dayanak Madde 3

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
 • 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (a) bendi. “ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde ) sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ; “ belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak”.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Maddesinin 1. Fıkrasının ( m) bendi ; “ Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları , hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane , müze , spor , dinlence , eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek”
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun Maddesi.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunun 27. Maddesi. “Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir.”

5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (b) bendi. “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.”

Tanımlar Madde 4

Bu protokolde adı geçenlerden;

Büyükşehir Belediyesi     :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünü

İlçe Belediyesi……………………………. Belediyesi…………….. Müdürlüğünü

Taraflar Madde 5

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iletişim bilgileri;

Adres: Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı 41040 İzmit/KOCAELİ Tel: 0262 331 36 84

Mail: veteriner@kocaeli.bel.tr

………… Belediyesi iletişim bilgileri; Adres:

Tel:

Mail:

Tarafların Yükümlülükleri Madde 6

1.    KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, tedavi, sahiplendirme, karantina altına alma ve diğer rehabilitasyon işlemlerinin yapılması,
 • Yakalama –Toplama Ekiplerine eğitim vermek ve eğitim alan personele sertifika
 • İlçe Belediyelerin Veteriner Hekimleri ve teknik personellerine eğitimler düzenlemek ve uygulama ortamlarını sağlamak için yardımlarda
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan refahını üst düzeyde tutmak için Geçici Bakımevinde İlçe Belediyesine destek vermek.
 • Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olmayan İlçe Belediyelerini teşvik etmek, Rehabilitasyon Merkezi açan İlçe Belediyelerine yaptığı kısırlaştırma sayısı doğrultusunda kaynak sağlamak (mama, ilaç, ekipman, sarf malzeme )
 • Tedavi sayıları, ve sahiplendirilen köpeklerin ilçe belediyelerine bildirimini
 • İşlemleri yapılan hayvanlarının kayıt altında tutulmasını sağlayarak, sokak hayvanlarının envanterinin oluşturulması,
 • Vatandaşların Sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim, yarışma, etkinlik gibi organizasyonları düzenlemek.
 • Yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan yasaklı ırklarla ilgili mevzuat gereği İlçe Belediyesi tarafından tutanak ile getirilen sokak hayvanları ile ilgili talep edilenleri
 • Yasal prosedürleri tamamlanmış ısırma vakalı hayvanların karantina süresince Geçici Bakımevinde rehabilitasyonunu sağlamak.

2.BELEDİYESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yapmak, işletmek ve gerekli birimi
 • İlçe sınırları içerisindeki sokak hayvanlarını tedavi etmek, kısırlaştırmak, aşılamak ve işaretlemek,
 • İlçe sınırları     içerisinde    hastalanan    ve    yaralanan    hayvanların     tedavi    ve rehabilitasyonlarını sağlamak,
 • Rehabilite edilen hayvanları talep eden vatandaşlara sahiplendirmek,
 • İlçe Belediyelerin Rehabilitasyon Merkezlerinde takip edilen hayvanların her ay yapılan ameliyat ve tedavi sayılarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘nin oluşturacağı yazılım sistemine bu verilerin işlenmesini sağlamak, takibini
 • Komplike ve uzun süreli tedavi ve bakım gerektiren durumlarda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine naklini sağlamak,
 • Henüz Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olmayan Belediyelerce, İlçe sınırları içindeki sokak hayvanlarının tedavi, aşılama, işaretleme, kısırlaştırma, sahiplendirme, karantina altına alma ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılabilmesi için uygun usuller ile alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimine naklini sağlamak,
 • Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olan İlçe belediyeleri için, sahipsiz hayvanlardan saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için kurulan Geçici Bakımevlerine bu hayvanları göndererek bu hususta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bilgi vermek.
 • Anneli ya da annesiz yavruların bulundukları ortamdan uzaklaştırılmaması esastır. Zorunlu durumlarda ise yavruların ilk aşı ve iç parazit gibi uygulamalarını yaparak, gerekli tutanak tutulduktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevine getirmek,
 • İşlemleri biten sokak hayvanlarından sahiplendirilemeyenlerin tekrar alındıkları ortama geri bırakılmasını sağlamak, bu işlemlerin takibini yapmak,
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplendirilen hayvanların takibini yapmak,
 • İlçe sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile bölgede sokak hayvanları için besleme odakları kurmak ve sokak hayvanları için barınma alanları oluşturmak,
 • Hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmasına ilişkin çalışmalar yapmak, 13.Vatandaşların Sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim, yarışma, etkinlik vb. gibi organizasyonları düzenlemek.
 • İlgili mevzuatta tarif edilen yasaklı ırklarla ilgili gerekli çalışmaları ve takibi yapmak; ırk tespiti yapmak, gerekli tutanağı tutmak, el koyulması durumunda Geçici Bakımevine naklini sağlamak, bu hususta Tarım ve Orman Bakanlığı’na bilgi
 • Isırma vakası gerçekleştiren kedi ve köpekleri gerekli tutanakları tutarak Sağlık Kuruluşundan alınan ısırılmaya dair evrakla birlikte Geçici Bakımevine ulaştırmak.

Gelecekte İmzalanacak Protokollerde Yer Alacak Program Ve Faaliyetlerle İlgili Şart Ve Koşullar

Madde 7

Gelecek program ve faaliyetlerin tümü, tarafların her birinin onayına, uygun finansal ve yönetimsel desteğin var olup olmadığına ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle, her bir tarafın politikalarıyla uyumuna tabiidir. Bu protokoller tarafların her birinin yetkili temsilcilerince imzalanacaktır. Bu protokollerde, ilgili program ya da faaliyetin tüm şart ve koşulları, ana sözleşmeye bağlı kalınarak belirtilecek ve maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere bu program ve faaliyetlerin tüm uygulamaları yer alacaktır.

Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 8

İş bu protokolden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde öncelikle tarafların iyi niyetli mutabakatı esastır. Ancak, taraflar arasında mutabakat sağlanamaz ve konu yargıya taşınırsa yetkili mahkeme ve icra daireleri Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Protokolün Feshi Madde 9

Taraflardan herhangi birinin, iş bu protokol kapsamındaki yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi halinde, ihlale uğrayan taraf diğer tarafa, ihlalin giderilmesi için yazılı olarak ihtarda bulunacaktır. İhlal eden taraf, bu ihtarı almasını müteakip 10 (on) işgünü içinde ihlali gidermezse; ihlale uğrayan taraf protokolü derhal, herhangi ihbara lüzum olmaksızın ve tazminat ödemeksizin feshedebilecek ve fesih nedeniyle uğramış olduğu zararları ihlali gerçekleştiren taraftan talep edebilecektir.

Protokolün Başlangıcı Ve Yenileme Madde 10

İş bu protokol tarafların karşılıklı olarak imza ettikleri tarihte yürürlüğe girer. Süresi 1 yıl olup, her bir yıl bitiminde tarafların itirazı olmadığı takdirde otomatik olarak yenilenir.

Tebligat Madde 11

Taraflar arasında protokolde belirtilen adreslere iadeli taahhütlü mektupla yapılacak tebliğler geçerlidir. Protokolün feshi hariç tarafların birbirlerine bildireceği elektronik posta adreslerine yapılacak tebliğlerde geçerli olacaktır.

Yürürlük Tarihi Madde 12

İşbu Protokol imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşbu Protokol …./…./2020 tarihinde 5 sayfa ve 12 madde olarak ve 2 (iki) asıl nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, protokolün bir nüshası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve diğer nüshası da ……… Belediyesi

………. Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE……………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI
Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ………………………………………………………. Belediye Başkanı
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica